Henkilöstön kehittäminen

Tavoitteenamme on palkata parhaita ammattilaisia ja tarjota heille turvallinen työpaikka sekä mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen. Henkilöstön kehittäminen perustuu liiketoiminnan tavoitteiden tukemiseen lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Pidämme kasvua ja jatkuvaa oppimista ratkaisevana tekijänä yhä haastavammaksi muuttuvassa liiketoimintaympäristössä.

Kokemuksista ja ihmisiltä oppiminen

Työssä oppiminen on yksi tärkeimmistä ja tehokkaimmista tavoista kehittää henkilöstömme osaamista. Osallistuminen projekteihin ja kehityshankkeisiin sekä tehtäväkierto ja ulkomaankomennukset tarjoavat tilaisuuksia kasvattaa ammattitaitoa ja kokemusta. Kokemusperäisen oppimisen lisäksi henkilöstöä tuetaan kehitysohjelmilla ja koulutuksella. 

Jokaisella nesteläisellä on tiiminvetäjiensä kanssa säännöllisesti henkilökohtaisia keskusteluja. Niissä käydään läpi, mitä työn tekeminen hyvin ja siinä kehittyminen edellyttävät työn selkeyden, tarvittavan tuen ja vaikutusmahdollisuuksien osalta. Forward-keskusteluissa on mahdollisuus käsitellä eri aiheita kuten osaamista ja kehittymistä, hyvinvointia, arvoja sekä lyhyen ja pitkän aikavälin uratavoitteita. Lisäksi niissä voidaan tarkastella tulostavoitteita.

 

Lue kasvutarinoita englanniksi