Veden käyttö

Osana strategiaamme pyrimme tekemään tuotannostamme hiilineutraalia vuoteen 2035 mennessä. Monien muiden toimien lisäksi siihen tarvitaan tehokasta ja luotettavaa seurantaa, jotta voimme varmistaa, että käytämme mahdollisimman tehokkaasti kaikkia resursseja, kuten energiaa ja vettä. 

Neste käyttää jalostustoiminnassaan vettä ja höyryä. Eniten vettä kuluu jalostuksessa. Sen lisäksi vettä käytetään esimerkiksi terminaaleissa ja huoltoasemilla, raaka-aineiden tuotannossa ja kuljetuksessa.

Seuraamme veden käyttöä ja pyrimme minimoimaan sitä aina, kun se on mahdollista. Otamme vesikysymykset huomioon myös uusiutuvien raaka-aineiden hankinnassa ja toimittajavalinnoissa. Edellytämme esimerkiksi palmuöljytoimittajiltamme säännöllistä vedenkäytön seurantaa.

Uusiutuvien polttoaineiden tuotanto on vesitehokasta

Suurin osa käyttämästämme vedestä kuluu fossiilisten polttoaineiden valmistuksessa. Suurin veden käyttökohde on jäähdytys. Uusiutuvien polttoaineiden jalostuksessa vettä kuluu varsin vähän, sillä sitä tarvitaan pääasiassa vain höyryn tuottamiseen. Vettä käytetään eniten Porvoon jalostamollamme sen suuren koon vuoksi .

Lähteet käyttämällemme vedelle ovat:

  • Maasjoki Rotterdamissa ja
  • Mustijoki Porvoossa 

Singaporessa käytetään pääosin kierrätettyä jätevettä. Loput käytettävästä vedestä on kerättyä sadevettä, Malesiasta ostettua pintavettä sekä julkiselta vedenpuhdistamolta hankittua merivettä, josta on poistettu suola.

Vesistöt tarkkailussa

Seuraamme Suomessa sijaitsevien Porvoon jalostamon ja Naantalin terminaalin edustan merialueita ja vedenlaatua yhteistyössä ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Tarkkailemme muun muassa vedenlaatua, pohjaeläimiä sekä kaloja. Rotterdamissa merialueiden seurannasta vastaa viranomainen.

Vesi jäähdyttää prosesseja

Jalostamoiden prosessit vaativat jäähdyttämistä, joka hoidetaan vedellä tai ilmalla. Kaikilla jalostamoillamme on käytössä suljettu jäähdytysjärjestelmä, jolloin jäähdytysvesi ei likaannu. Suljetussa kierrossa kiertää prosessivettä, jota jäähdytetään merivedellä tai ilmalla. Jäähdytyksessä käytettävä vesi otetaan merestä kaikilla muilla jalostamoilla paitsi Rotterdamissa, missä jäähdytysvesi ostetaan ulkopuoliselta toimijalta. Kierron jälkeen merivesi palautetaan mereen.

Jätevesi

Puhdistettu jätevesi johdetaan mereen Porvoon ja Rotterdamin jalostamoillamme. Puhdistamme meriin johdettavat jätevedet jalostamoiden omilla vedenkäsittelylaitoksilla.

Singaporessa jätevesiä ei johdeta mereen vaan ne ohjataan esikäsittelyn jälkeen paikalliselle jäteveden käsittelylaitokselle. Käsittely sisältää sekä fysikaalis-kemiallisen että biologisen puhdistuksen. Osa käsitellystä jätevedestä jatkokäsitellään prosessivedeksi.