Monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja inklusiivisuus

Monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja inklusiivisuus (DEI) ovat keskeinen osa Nesteen arvoihin perustuvaa kulttuuria, ihmisoikeustyötä ja vastuullisuusvisiota. Ne sisältyvät myös Nesteen toimintaperiaatteisiin, kuten Eettiset säännöt, Henkilöstöpolitiikka ja Ihmisoikeusperiaatteet. Nesteellä jokaisen tulee tuntea olonsa turvalliseksi ja kunnioitetuksi, emmekä hyväksy minkäänlaista häirintää tai syrjintää. Nesteellä on käytössä sisäinen raportointikanava, ja suhtaudumme vakavasti kaikkiin epäiltyihin rikkomuksiin.

Tavoitteenamme on luoda elinvoimaisempi maapallo lapsillemme, joten pyrimme vaikuttamaan myös oman työmme ulkopuolelle. Kokonaisvaltaista lähestymistapaamme kuvaa ihmisoikeustavoitteemme vuodelle 2030: pyrimme luomaan tasavertaisen ja osallistavan arvoketjun, jossa kaikki työskentelevät arvokkaasti.

Painopistealueet vuonna 2024

  • Tietoisuuden ja ymmärryksen lisääminen monimuotoisuudesta, yhdenvertaisuudesta ja inklusiivisuudesta koko Nesteellä.
  • Osallistavan ja monimuotoisen työyhteisön kehittäminen vahvistamalla kulttuuria ja työn tekemisen tapoja.
  • Osallistavan johtajuuden kehittäminen ja DEI:n sisällyttäminen henkilöstökäytäntöihin.

Ulkoiset sitoumukset

  • Olemme allekirjoittaneet FIBS:n monimuotoisuussitoumuksen (EU:n monimuotoisuussitoumus), joka vahvistettiin uudelleen vuonna 2021. 
  • Olemme allekirjoittaneet YK:n naisten vaikutusmahdollisuuksia koskevat periaatteet.
  • Olemme allekirjoittaneet Unileverin toimittajille suunnatun sitoumuksen (Supplier Equity, Diversity and Inclusion Promise and Living Wage Promise) yhdenvertaisemman arvoketjun edistämiseksi yhteistyöllä

Monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja inklusiivisuus rekrytoinnissa

Neste arvostaa monimuotoisuutta ja tarjoaa yhtäläisiä työllistymismahdollisuuksia kaikille työnhakijoille ja työntekijöille.

Rekrytoimme työntekijöitä jäsennellyn rekrytointiprosessin kautta heidän työkokemuksensa, osaamisensa, taitojensa ja arvojensa perusteella sekä työtä koskeviin vaatimuksiin perustuen, henkilökohtaisista ominaisuuksista riippumatta. Tämä pätee kaikkiin työtehtäviin. Kohtelemme kaikkia työnhakijoita yhtäläisellä kunnioituksella ja tarjoamme jokaiselle hakijalle mahdollisuuden tulla valituksia.

Rekrytoinneilla pyrimme edistämään monimuotoisuutta ja osallisuutta yhtiön sisällä ja houkuttelemaan mahdollisimman monenlaisia ihmisiä hakeutumaan avoinna oleviin tehtäviin.

Palkitseminen

Lue lisää Nesteen palkitsemisesta täältä.