Olet täällä

Vastuullisuuden johtaminen

Nesteen hallitus hyväksyy vastuullisuutta koskevat politiikat ja valvoo vastuullisuuden toteutumista yhtiön toiminnassa. Yhtiön johtoryhmä tekee vastuullisuutta koskevat strategiset linjaukset ja seuraa niiden toteutumista liiketoimintayksiköissä ja tukitoiminnoissa. 

Vuonna 2019 perustimme yhtiön ulkopuolisen, itsenäisesti toimivan Advisory Council on Sustainability and New Markets toimikunnan. Se koostuu joukosta huolellisesti valittuja asiantuntijoita, joilla on strategista näkemystä ja jotka ohjaavat ja tukevat Nesteen nopeaa muutosta. 

Vastuullisuustyö on liiketoimintastrategiamme mahdollistaja. Vastuullisuustavoitteet ovat olennainen osa liiketoimintojen tavoitteita, jotka edellyttävät organisaatiorajat ylittävää osaamisen jakamista ja yhteistyötä.

Nesteen vastuullisuus- sekä HR-, terveys-, turvallisuus- ja ympäristöorganisaatiot (HSE) tukevat Nesteen liiketoimintayksiköitä. Ne ovat yhteisesti vastuussa Nesteen vastuullisuustyön johtamisesta.

Globaalit vastuullisuussitoumuksemme

Uusiutuvat, vähäpäästöiset ja kiertotalousratkaisumme tukevat Pariisin ilmastosopimuksen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamista. 

Meidän kannaltamme eniten vaikutusta on seuraavilla kuudella kestävän kehityksen tavoitteella: 

SDG 8 Tavoite 8 Ihmisarvoinen työ ja talouskasvu

SDG 9 Tavoite 9 Kestävä teollisuus, innovaatiot ja infrastruktuuri

SDG 11 Tavoite 11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

SDG 12 Tavoite 12 Vastuullinen kuluttaminen ja tuotanto

SDG 13 Tavoite 13 Ilmastotekoja

SDG 17 Tavoite 17 Yhteistyö ja kumppanuus

Tavoitteet on priorisoitu ja valittu olennaisuusanalyysin, vaikutusten arviointitutkimuksen, ulkoisen arvioinnin sekä yhtiön omien asiantuntijoiden tekemän analyysin perusteella. Työstämme yhtiökohtaisia tavoitteita, jotta voimme vastata maailmanlaajuisiin haasteisiin kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti. 

Olemme myös sitoutuneet raportoimaan ilmastotyöstämme Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) -raportointisuosituksen mukaisesti ja olemme Maailman kestävän kehityksen yritysneuvoston WBCSD:n (World Business Council for Sustainable Development) jäsen.

Neste on allekirjoittanut Yhdistyneiden kansakuntien Global Compact (UNGC) -aloitteen, jonka kymmenen periaatetta liittyvät ihmisoikeuksiin, työelämän oikeuksiin, ympäristöön ja korruption vastaiseen toimintaan. Nesteen vuosikertomus laaditaan Global Compact -aloitteen raportointivaatimusten mukaan. Siitä ja seurantaraportista käy ilmi, kuinka toteutamme kymmentä periaatetta ja tuemme YK:n laajempia tavoitteita.

Katso, missä muissa organisaatioissa ja hankkeissa olemme mukana.