Vastuullisuuden johtaminen

Nesteen vastuullisuustyötä johtavat Nesteen vastuullisuus-, HR- sekä terveys-, turvallisuus- ja ympäristöorganisaatiot (HSSEQ). 

Johtoryhmä hyväksyy Nesteen vastuullisuuden prioriteetit. Vastuut yksittäisistä vastuullisuustavoitteista jakautuvat johtoryhmän jäsenten kesken. Vastuullisuusjohtaja vastaa siitä, että johtamisprosesseja ja vaikutusten arviointeja konsernin olennaisiin vastuullisuuden osa-alueisiin liittyen kehitetään ja sisällytetään osaksi strategiaamme. Liiketoimintayksiköt ja toiminnot varaavat oman vastuualueensa edellyttämät resurssit johtoryhmän hyväksymien vastuullisuustoimien toteuttamiseksi. Globaalia vastuullisuusorganisaatiota johtaa vastuullisuusjohtaja. 

Vastuullisuusvisio on osa Nesteen strategiaa ja se käy läpi saman hyväksyntäprosessin Nesteen johtoryhmässä ja hallituksessa kuin muutkin strategiset prioriteetit. Hallitus hyväksyy vastuullisuusvision mukaiset tavoitteet johtoryhmän ja vastuullisuusorganisaation ehdotusten pohjalta sekä seuraa säännöllisesti vastuullisuustyötä.

Globaalit vastuullisuussitoumuksemme

Uusiutuvat, vähäpäästöiset ja kiertotalousratkaisumme tukevat Pariisin ilmastosopimuksen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamista. Lue lisää Nesteelle merkittävimmistä kestävän kehityksen tavoitteista.

Olemme myös sitoutuneet raportoimaan ilmastotyöstämme Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) -raportointisuosituksen mukaisesti ja olemme Maailman kestävän kehityksen yritysneuvoston WBCSD:n (World Business Council for Sustainable Development) jäsen.

Neste on allekirjoittanut Yhdistyneiden kansakuntien Global Compact (UNGC) -aloitteen, jonka kymmenen periaatetta liittyvät ihmisoikeuksiin, työelämän oikeuksiin, ympäristöön ja korruption vastaiseen toimintaan. Nesteen vuosikertomus laaditaan Global Compact -aloitteen raportointivaatimusten mukaan. Siitä ja seurantaraportista käy ilmi, kuinka toteutamme kymmentä periaatetta ja tuemme YK:n laajempia tavoitteita.

Katso, missä muissa organisaatioissa ja hankkeissa olemme mukana.