Vastuullisuuden johtaminen

Nesteen hallitus hyväksyy vastuullisuutta koskevat politiikat ja valvoo vastuullisuuden toteutumista yhtiön toiminnassa. Yhtiön johtoryhmä tekee vastuullisuutta koskevat strategiset linjaukset ja seuraa niiden toteutumista liiketoimintayksiköissä ja tukitoiminnoissa. 

Vuonna 2019 perustimme yhtiön ulkopuolisen, itsenäisesti toimivan Advisory Council on Sustainability and New Markets toimikunnan. Se koostuu joukosta huolellisesti valittuja asiantuntijoita, joilla on strategista näkemystä ja jotka ohjaavat ja tukevat Nesteen nopeaa muutosta. Lue lisää toimikunnasta englanninkielisestä vastuullisuusraportistamme.

Vastuullisuustyö on liiketoimintastrategiamme mahdollistaja. Vastuullisuustavoitteet ovat olennainen osa liiketoimintojen tavoitteita, jotka edellyttävät organisaatiorajat ylittävää osaamisen jakamista ja yhteistyötä.

Nesteen vastuullisuus- sekä HR-, terveys-, turvallisuus- ja ympäristöorganisaatiot (HSE) tukevat Nesteen liiketoimintayksiköitä. Ne ovat yhteisesti vastuussa Nesteen vastuullisuustyön johtamisesta. 

Globaalit vastuullisuussitoumuksemme

Uusiutuvat, vähäpäästöiset ja kiertotalousratkaisumme tukevat Pariisin ilmastosopimuksen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamista. Lue lisää Nesteelle merkittävimmistä kestävän kehityksen tavoitteista.

Olemme myös sitoutuneet raportoimaan ilmastotyöstämme Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) -raportointisuosituksen mukaisesti ja olemme Maailman kestävän kehityksen yritysneuvoston WBCSD:n (World Business Council for Sustainable Development) jäsen.

Neste on allekirjoittanut Yhdistyneiden kansakuntien Global Compact (UNGC) -aloitteen, jonka kymmenen periaatetta liittyvät ihmisoikeuksiin, työelämän oikeuksiin, ympäristöön ja korruption vastaiseen toimintaan. Nesteen vuosikertomus laaditaan Global Compact -aloitteen raportointivaatimusten mukaan. Siitä ja seurantaraportista käy ilmi, kuinka toteutamme kymmentä periaatetta ja tuemme YK:n laajempia tavoitteita.

Katso, missä muissa organisaatioissa ja hankkeissa olemme mukana.