Olet täällä

Herkkyysanalyysi

Tärkeimmät Nesteen kannattavuuteen vaikuttavat markkinariskit ovat hyödykkeiden hintariskit ja valuuttariskit.

Oheisessa taulukossa on kuvattu sitä, miten Nesteen tärkeimpien hinta- ja valuuttatekijöiden muutokset vaikuttaisivat keskimäärin yhtiön vuoden 2020 IFRS-liikevoittoon. Laskelma perustuu oletuksiin tavanomaisista markkina- ja liiketoimintaolosuhteista, eikä siinä ole otettu huomioon suojaustoimenpiteiden vaikutusta.

Keskimääräinen vaikutus IFRS-liikevoittoon ilman suojauksia

Muutos Vaikutus

+/-10 %:n muutos euron ja dollarin välisessä valuuttakurssissa

 

-282/+344 miljoonaa euroa

Kokonaisjalostusmarginaalin muutos +/-1,00 US dollaria barrelilta

 

+/- 100 miljoonaa US dollaria

Raakaöljyn hinnan muutos +/- 10 dollaria barrelilta*

 

+/- 100 miljoonaa US dollaria

Uusiutuvien Tuotteiden raaka-aineen hinnan muutos +/- 100 dollaria tonnilta*

 

+/- 140 miljoonaa US dollaria

Uusiutuvien Tuotteiden jalostusmarginaalin muutos +/-50 dollaria tonnilta**

 

+/- 145 miljoonaa US dollaria

 

* Varaston arvostusvoitot/tappiot eivät sisälly vertailukelpoiseen liikevoittoon.
** Perustuen nimelliskapasiteettiin.