Herkkyysanalyysi

Tärkeimmät Nesteen kannattavuuteen vaikuttavat markkinariskit ovat hyödykkeiden hintariskit ja valuuttariskit.

Oheisessa taulukossa on kuvattu sitä, miten Nesteen tärkeimpien hinta- ja valuuttatekijöiden muutokset vaikuttaisivat keskimäärin yhtiön vuoden 2024 IFRS-liikevoittoon. Laskelma perustuu oletuksiin tavanomaisista markkina- ja liiketoimintaolosuhteista, eikä siinä ole otettu huomioon suojaustoimenpiteiden vaikutusta.

Keskimääräinen vaikutus IFRS-liikevoittoon ilman suojauksia

Muutos Vaikutus

+/-10 %:n muutos euron ja dollarin välisessä valuuttakurssissa

 

-502/+613 miljoonaa euroa

Öljytuotteiden kokonaisjalostusmarginaalin muutos +/-1,00 US dollaria barrelilta

 

+/- 80 miljoonaa US dollaria

Raakaöljyn hinnan muutos +/- 10 dollaria barrelilta*

 

+/- 110 miljoonaa US dollaria

Uusiutuvien Tuotteiden raaka-aineen hinnan muutos +/- 100 dollaria tonnilta*

 

+/- 150 miljoonaa US dollaria

Uusiutuvien Tuotteiden jalostusmarginaalin muutos +/-50 dollaria tonnilta**

 

+/- 270 miljoonaa US dollaria

 

* Varaston arvostusvoitot/-tappiot eivät sisälly vertailukelpoiseen käyttökatteeseen.
** Perustuu nimelliskapasiteettiin.