Nesteen ihmisoikeusvisio 2030

Yksi Nesteen vastuullisuusvision kulmakivistä on pyrkimyksemme luoda vuoteen 2030 mennessä tasavertaisempi ja osallistavampi arvoketju, jossa jokaisella on ihmisarvoinen työ. Tämän tavoitteen neljä ensisijaista toiminta-aluetta ovat: 

Elämiseen riittävät palkat
Maksamme kaikille työntekijöillemme vähintään elämiseen riittävän palkan, toteutamme toimia elämiseen riittävän palkan edistämiseksi Nesteen toimitusketjuissa ja vaadimme strategisia alihankkijoita ja toimittajia maksamaan työntekijöilleen elämiseen riittävän palkan vuoteen 2030 mennessä.

Vastuullinen rekrytointi
Työnantaja maksaa -periaatteeseen sitoutuminen ja sen edistäminen, sekä periaatteen toimeenpaneminen korkean riskin alueilla vuoteen 2030 mennessä varmistaaksemme, että yksikään työntekijä ei maksa työstä, vaan rekrytointikustannukset maksaa työnantaja, ei työntekijä.

Lapset ja koulutus
Teemme yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa lisätäksemme lasten koulutusmahdollisuuksia vuoteen 2030 mennessä ja edistämme lasten oikeuksien kunnioittamista tukemalla ja osallistumalla aktiivisesti aloitteisiin, joilla pyritään pitämään lapset koulussa.

Eriarvoisuuden vähentäminen 
Vähennämme eriarvoisuutta koko arvoketjussa vuoteen 2030 mennessä ja puutumme systeemisten ihmisoikeuskysymysten perimmäisiin syihin.