Olet täällä

Toimitusjohtajan palkitseminen

Toimitusjohtajan palkitseminen koostuu kiinteästä vuosipalkasta, kuten peruspalkasta ja luontoiseduista, sekä muuttuvista palkanosista, kuten lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinohjelmista.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta käy läpi Nesteen kanssa vastaavan kokoisia ja yhtä moninaisia suomalaisia ja tarvittaessa ulkomaalaisia teollisuusyrityksiä koskevia vertailevia markkinatietoja määrittäessään toimitusjohtajan palkitsemisen kokonaisratkaisua.

Peter Vanackerin kiinteä kuukausipalkka on 81 792,27 EUR kuukaudessa, sisältäen verotettavat luontaisedut (auto ja puhelin). Lisäksi, toimitusjohtaja on oikeutettu lomarahaan.

Pitkän aikavälin kannustinohjelmat (LTI)

Pitkän aikavälin kannustinohjelma 2018-2020 ja maksatus 2021

Toimitusjohtajan osakepohjainen kannustinpalkkio vuodelta 2021 tulee perustumaan vuosien 2018–2020 pitkän aikavälin kannustinohjelmaan. Toimitusjohtajan pitkän aikavälin kannustinpalkkion enimmäismäärä oli 33 600 osaketta. Ohjelman mittareita olivat kumulatiivinen vertailukelpoinen vapaa kassavirta (painotus 75 %) ja Nesteen osakkeen suhteellinen kokonaistuotto STOXX Europe 600 -indeksiin verrattuna (painotus 25 %).

Vuosien 2018–2020 suoritusperusteisen osakepalkkio-ohjelman saavutusaste oli 100 prosenttia ja osakepalkkio maksetaan maaliskuussa 2021.Ohjelman myyntikieltojakso tulee päättyminen huhtikuussa 2022.

Pitkän aikavälin kannustinohjelma 2017-2019 ja maksatus 2020

Toimitusjohtajan osakepohjainen kannustinpalkkio vuodelta 2020 perustui vuosien 2017–2019 pitkän aikavälin kannustinohjelmaan. Toimitusjohtajan pitkän aikavälin kannustinpalkkion enimmäismäärä oli 24 534 osaketta. Ohjelman mittareita olivat kumulatiivinen vertailukelpoinen vapaa kassavirta (painotus 75 %) ja Nesteen osakkeen suhteellinen kokonaistuotto STOXX Europe 600 -indeksiin verrattuna (painotus 25 %).

Vuosien 2017–2019 pitkän aikavälin kannustinohjelman saavutusaste oli 100 prosenttia ja ohjelmasta jaettiin 15 083 netto-osaketta toimitusjohtajalle. Lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinohjelmien kokonaisarvon ylärajana oli vuosittainen kiinteä peruspalkka kerrottuna 1,2:lla, minkä johdosta maksettavaa osakepalkkiota leikattiin.  Ohjelman myyntikieltojakso päättyy maaliskuussa 2021.

Muut pitkän aikavälin kannustinohjelmat:

PSP 2016-2018: Myönnettyjen osakkeiden alkuperäinen lukumäärä oli 48 000, ohjelman mittareita olivat kumulatiivinen vertailukelpoinen vapaa kassavirta (painotus 75 %) ja Nesteen osakkeen suhteellinen kokonaistuotto STOXX Europe 600 -indeksiin verrattuna (painotus 25 %), maksettavien brutto-osakkeiden lukumäärä oli 39 123, myyntikieltojakso päättyy syyskuussa 2022.

PSP 2019-2021:  Myönnettyjen osakkeiden alkuperäinen lukumäärä oli 40 300, ohjelman mittarina on Nesteen osakkeen suhteellinen kokonaistuotto STOXX Europe 600 -indeksiin verrattuna, osakkeiden luovutus on maaliskuussa 2022, ei myyntikieltojaksoa.

PSP 2020-2022: Myönnettyjen osakkeiden alkuperäinen lukumäärä oli 31 600, ohjelman mittarina on Nesteen osakkeen suhteellinen kokonaistuotto STOXX Europe 600 -indeksiin verrattuna, osakkeiden luovutus on maaliskuussa 2023, ei myyntikieltojaksoa.

PSP 2021-2023: Myönnettyjen osakkeiden alkuperäinen lukumäärä oli 18 600, ohjelman mittarina on Nesteen osakkeen suhteellinen kokonaistuotto STOXX Europe 600 -indeksiin verrattuna (80%) sekä yhtiön vaikutus kasvihuonekaasupäästöihin 2021–2023 (GHG, 20%), osakkeiden luovutus on maaliskuussa 2024, ei myyntikieltojaksoa.

Lyhyen aikavälin kannustinohjelmat

Vuosi 2021

Toimitusjohtajan lyhyen aikavälin kannustinohjelman enimmäismäärä on 40 prosenttia vuosittaisesta peruspalkasta vuonna 2021. Lyhyen aikavälin kannustinohjelma perustuu vertailukelpoiseen liikevoittoon, vapaaseen kassavirtaan sekä työturvallisuuden TRIF- ja PSER-mittareihin. Palkkion mahdollinen maksu on maaliskuussa 2022.

Vuosi 2020

Toimitusjohtajan lyhyen aikavälin kannustinohjelman enimmäismäärä oli 40 prosenttia vuosittaisesta peruspalkasta vuonna 2020. Lyhyen aikavälin kannustinohjelma perustui vertailukelpoiseen liikevoittoon, vertailukelpoiseen vapaaseen kassavirtaan sekä työturvallisuuden sekä työturvallisuuden TRIF- ja PSER-mittareihin.Vuonna 2021 maksettavan lyhyen aikavälin kannustinpalkkion toteuma vuodelta 2020 on 22,4 prosenttia. Kannustinpalkkio on 215 931,59 euroa ja se maksetaan maaliskuussa 2021.

Muu palkitseminen

Eläke

Työntekijäin eläkelain (TyEL) mukainen eläkeikä, ei lisäeläkettä.

Muut edut Toimitusjohtajalla on autoetu, matkapuhelinetu, vapaa-ajan tapaturma-, henki- ja työkyvyttömyysvakuutus, työmatkavakuutus sekä johtajien vastuuvakuutus. Toimitusjohtaja voi kuulua sairauskassaan (Suomessa).
Osakeomistusvaatimus Toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän jäsenten on kerrytettävä ja pidettävä omistuksessaan omistusosuutta, joka vastaa heidän kiinteää vuosipalkkaansa. Osapuolten on pidettävä omistuksessaan 50 prosenttia heille kannustinpalkkiona siirretyistä osakkeista verojen jälkeen.
Toimi- ja työsopimukset sekä erokorvaukset Kuuden kuukauden molemminpuolinen irtisanomisaika. Jos yhtiö irtisanoo sopimuksen, toimitusjohtaja on oikeutettu 
uuden kuukauden palkkaan ja erilliseen kuuden kuukauden palkkaa vastaavaan erorahaan.