Toimitusjohtajan palkitseminen

Toimitusjohtajan palkitseminen koostuu kiinteästä vuosipalkasta, kuten peruspalkasta ja luontoiseduista, sekä muuttuvista palkanosista, kuten lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinohjelmista, ja lisäeläkkeestä.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta käy läpi Nesteen kanssa vastaavan kokoisia ja yhtä moninaisia suomalaisia ja tarvittaessa ulkomaalaisia teollisuusyrityksiä koskevia vertailevia markkinatietoja määrittäessään toimitusjohtajan palkitsemisen kokonaisratkaisua.

Toimitusjohtaja Matti Lehmuksen kiinteä kuukausipalkka on 73 130 EUR kuukaudessa, sisältäen verotettavat luontaisedut (auto ja puhelin). Lisäksi toimitusjohtaja on oikeutettu lomarahaan.

Pitkän aikavälin kannustinohjelmat (LTI)

Pitkän aikavälin kannustinohjelma 2023-2025

Myönnettyjen osakkeiden alkuperäinen lukumäärä on 23 600. Ohjelman mittarina on Nesteen osakkeen suhteellinen kokonaistuotto STOXX Europe 600 -indeksiin verrattuna (80 %) sekä yhtiön vaikutus kasvihuonekaasupäästöihin 2023–2025 (GHG, 20 %), osakkeiden luovutus on maaliskuussa 2026, ei myyntikieltojaksoa.

Pitkän aikavälin kannustinohjelma 2022-2024

Myönnettyjen osakkeiden alkuperäinen lukumäärä on 26 400. Ohjelman mittarina on Nesteen osakkeen suhteellinen kokonaistuotto STOXX Europe 600 -indeksiin verrattuna (80 %) sekä yhtiön vaikutus kasvihuonekaasupäästöihin 2022–2024 (GHG, 20 %), osakkeiden luovutus on maaliskuussa 2025, ei myyntikieltojaksoa.

Toimitusjohtaja Matti Lehmus on myös oikeutettu seuraaviin pitkän aikavälin kannustinohjelmiin edellisen roolinsa, Executive Vice President, Renewables Platform, perusteella:

PSP 2020-2022: Ohjelman mittarina on Nesteen osakkeen suhteellinen kokonaistuotto STOXX Europe 600 -indeksiin verrattuna, osakkeiden luovutus on maaliskuussa 2023, ei myyntikieltojaksoa. 

PSP 2021-2023: Ohjelman mittarina on Nesteen osakkeen suhteellinen kokonaistuotto STOXX Europe 600 -indeksiin verrattuna (80 %) sekä yhtiön vaikutus kasvihuonekaasupäästöihin 2021–2023 (GHG, 20 %), osakkeiden luovutus on maaliskuussa 2024, ei myyntikieltojaksoa.

Lyhyen aikavälin kannustinohjelmat

Vuosi 2023

Toimitusjohtajan lyhyen aikavälin kannustinohjelman enimmäismäärä on 80 prosenttia vuosittaisesta peruspalkasta vuonna 2022. Lyhyen aikavälin kannustinohjelman mittareita ovat vertailukelpoinen käyttökate, vapaa kassavirta, oikaistu sijoitetun pääoman keskimääräinen tuotto verojen jälkeen sekä työturvallisuuden TRIF- ja PSER-mittarit. Palkkion mahdollinen maksu on maaliskuussa 2024.

Muu palkitseminen

Eläke

Toimitusjohtaja on oikeutettu maksuperusteiseen lisäeläkejärjestelyyn (DC), jonka vuosimaksu on 16 % vuosittaisesta peruspalkasta ja eläkeikä 62 vuotta.

Muut edut Toimitusjohtajalla on autoetu, matkapuhelinetu, vapaa-ajan tapaturma-, henki- ja työkyvyttömyysvakuutus, työmatkavakuutus sekä johtajien vastuuvakuutus. Toimitusjohtaja voi kuulua sairauskassaan (Suomessa).
Osakeomistusvaatimus Toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän jäsenten on kerrytettävä ja pidettävä omistuksessaan omistusosuutta, joka vastaa heidän kiinteää vuosipalkkaansa. Osapuolten on pidettävä omistuksessaan 50 prosenttia heille kannustinpalkkiona siirretyistä osakkeista verojen jälkeen.
Toimi- ja työsopimukset sekä erokorvaukset Kuuden kuukauden molemminpuolinen irtisanomisaika. Jos yhtiö irtisanoo sopimuksen, toimitusjohtaja on oikeutettu kuuden kuukauden palkkaan ja erilliseen kuuden kuukauden palkkaa vastaavaan erorahaan.