Metsien suojeleminen

Neste vastustaa johdonmukaisesti kaikkia metsäkatoa aiheuttavia toimia. Olemme sitoutuneet ehkäisemään metsäkatoa omissa toimitusketjuissamme ja vaadimme samaa kaikilta raaka-ainetoimittajiltamme (kts. Nesteen vastuullisen hankinnan periaatteet englanniksi).

Teemme jatkuvasti työtä hallitaksemme omalta osaltamme metsäkadon riskiä. Panostuksemme arvioidaan säännöllisesti muun muassa voittoa tavoittelemattoman CDP:n toimesta. Edellisvuosien tapaan Nesteen toimenpiteet metsäkadon riskienhallinnassa arvioitiin parhaiden suoriutujien Leadership-luokkaan CDP:n Forests-arvioinnissa vuonna 2024.

Yhteistyötä metsäkadon riskin pienentämiseksi

Neste on liittynyt Consumer Goods Forumin Forest Positive Coalitioniin vahvistaakseen metsäkadon torjumiseen liittyvää yhteistyötä. Haluamme edistää metsäkatoon liittyvää yhteistyötä eri toimialojen välillä sekä sidosryhmiemme kanssa vastuullisten toimitusketjujen varmistamiseksi.

Neste tekee yhteistyötä CORE-yhteenliittymän (the Consortium of Resource Experts) ja muiden asiantuntijaorganisaatioiden kanssa hallitakseen metsäkadon riskiä oman toimitusketjunsa lisäksi myös laajemmin koko palmuöljyteollisuudessa. Olemme arvioineet CORE-yhteenliittymän avulla Nesteen palmuöljyn toimitusketjuun liittyviä ympäristöriskejä ja laatineet toimintasuunnitelman riskien ehkäisemiseksi ja pienentämiseksi.

Toimintasuunnitelman toteutus aloitettiin vuoden 2017 alussa. Lisäksi teemme yhteistyötä palmuöljyn pienviljelijöiden kanssa tukeaksemme heidän vastuullisuusymmärryksensä ja -osaamisensa kehittymistä sekä edistääksemme jäljitettävyyttä.

Neste tekee yhteistyötä muiden globaalien brändien, vastuullisen toiminnan asiantuntijoiden Daemeterin ja Proforestin sekä Siakin hallinnon kanssa edistääkseen laajamittaista vaikutusta Siakin alueella Indonesiassa. Lue lisää Siak Pelawan Sustainable Landscape -hankkeesta (englanniksi).

Neste tukee suojeluhanketta Pohjois-Brasiliassa sijaitsevalla Paran alueella, joka on kärsinyt metsäkadosta. Yhteistyössä paikallisten järjestöjen (Proforest, Imaflora ja Solidaridad) kanssa toteutettavan hankkeen tavoitteena on edistää metsien suojelua ja siihen liittyvää rakenteellista muutosta alueella yhdessä paikallisten karjatilallisten kanssa. Hanke on alkanut vuoden 2023 alkupuolella, ja ensin projektissa keskitytään kartoittamaan keskeisiä sidosryhmiä.

Läpinäkyvyyden edistäminen palmuöljyteollisuudessa

Palmuöljyn tuotantoprosesseissa syntyvät jätteet ja tähteet ovat yksi raaka-aine laajassa uusiutuvien tuotteidemme raaka-aineportfoliossa. Hankimme jätteitä ja tähteitä toimittajilta, jotka ovat sitoutuneet vastuullisiin toimintatapoihin ja noudattavat tiukkoja vastuullisuusvaatimuksiamme, kuten aktiiviseen metsäkadon ehkäisyyn sekä metsäkadon riskin pienentämiseen.

Vuodesta 2017 olemme työskennelleet kehittääksemme koko PFAD-toimitusketjun jäljitettävyyttä aina palmuöljyplantaaseille saakka. Tämä työ on vaatinut meitä kartoittamaan aiemmin kartoittamattomia palmuöljyn toimitusketjuja, ja olemme edistyneet tässä työssä merkittävästi. Viimeisimmät tiedot PFAD-toimitusketjuistamme löytyvät englanniksi täältä.

Työskentelemme maineikkaiden asiantuntijaorganisaatioiden, kuten CORE:n (The Consortium of Resource Experts), kanssa metsäkadon riskien hallitsemiseksi sekä omassa toimitusketjussamme että laajemmin palmuöljyteollisuudessa. Teemme myös yhteistyötä voittoa tavoittelemattoman Earthqualizer-organisaation kanssa kehittääksemme metsäkadon monitorointia PFAD:n toimitusketjussa.

Vuonna 2021 asettamansa tavoitteen mukaisesti Neste vähensi käyttämänsä palmuöljyn määrän nollaan vuoden 2023 loppuun mennessä. Koska jatkamme palmuöljyn tuotantoprosesseissa syntyvien jätteiden ja tähteiden hankintaa, olemme sitoutuneita palmuöljyteollisuuden vastuullisuuden kehittämisprojekteihin.