Metsien suojeleminen

Neste vastustaa johdonmukaisesti kaikkia metsäkatoa aiheuttavia toimia. Olemme sitoutuneet ehkäisemään metsäkatoa omissa toimitusketjuissamme ja vaadimme samaa kaikilta raaka-ainetoimittajiltamme (kts. Nesteen vastuullisen hankinnan periaatteet englanniksi).

Teemme jatkuvasti työtä hallitaksemme omalta osaltamme metsäkadon riskiä. Panostuksemme arvioidaan säännöllisesti muun muassa voittoa tavoittelemattoman CDP:n toimesta. Edellisvuosien tapaan Nesteen toimenpiteet metsäkadon riskienhallinnassa arvioitiin parhaiden suoriutujien Leadership-luokkaan CDP:n Forests-ohjelmassa vuonna 2022.

Yhteistyötä metsäkadon riskin pienentämiseksi

Neste on liittynyt Consumer Goods Forumin Forest Positive Coalitioniin vahvistaakseen metsäkadon torjumiseen liittyvää yhteistyötä. Haluamme edistää metsäkatoon liittyvää yhteistyötä eri toimialojen välillä sekä sidosryhmiemme kanssa vastuullisten toimitusketjujen varmistamiseksi.

Neste tekee yhteistyötä CORE-yhteenliittymän (the Consortium of Resource Experts) ja muiden asiantuntijaorganisaatioiden kanssa hallitakseen metsäkadon riskiä oman toimitusketjunsa lisäksi myös laajemmin koko palmuöljyteollisuudessa. Olemme arvioineet CORE-yhteenliittymän avulla Nesteen palmuöljyn toimitusketjuun liittyviä ympäristöriskejä ja laatineet toimintasuunnitelman riskien ehkäisemiseksi ja pienentämiseksi. Toimintasuunnitelman toteutus aloitettiin vuoden 2017 alussa. Lisäksi teemme yhteistyötä palmuöljyn pienviljelijöiden kanssa tukeaksemme heidän vastuullisuusymmärryksensä ja -osaamisensa kehittymistä sekä edistääksemme jäljitettävyyttä.

Neste tekee yhteistyötä muiden globaalien brändien, vastuullisen toiminnan asiantuntijoiden Daemeterin ja Proforestin sekä Siakin hallinnon kanssa edistääkseen laajamittaista vaikutusta Siakin alueella Indonesiassa. Lue lisää Siak Pelawan Sustainable Landscape -hankkeesta (englanniksi).

Neste tukee suojeluhanketta Pohjois-Brasiliassa sijaitsevalla Paran alueella, joka on kärsinyt metsäkadosta. Yhteistyössä paikallisten järjestöjen (Proforest, Imaflora ja Solidaridad) kanssa toteutettavan hankkeen tavoitteena on edistää metsien suojelua ja siihen liittyvää rakenteellista muutosta alueella yhdessä paikallisten karjatilallisten kanssa. Hanke on alkanut vuoden 2023 alkupuolella, ja ensin projektissa keskitytään kartoittamaan keskeisiä sidosryhmiä.

Läpinäkyvyyden edistäminen palmuöljyteollisuudessa

Nesteen käyttämä palmuöljy on ollut täysin jäljitettävissä viljelmille asti vuodesta 2007 ja kokonaan sertifioitua vuodesta 2013 alkaen. Neste kertoo avoimesti kaikki palmuöljy-yhtiöt, puristamot ja viljelmät, joilta se hankkii palmuöljyä. Tiedot ovat olleet verkossa vuodesta 2016 alkaen, jolloin Neste julkisti ensimmäisenä yhtiönä maailmassa koko palmuöljyn toimitusketjunsa. Julkistamalla koko toimitusketjumme haluamme osoittaa sitoutumisemme läpinäkyvyyteen, minkä lisäksi voimme yhdessä sidosryhmiemme kanssa valvoa toimitusketjua.

Tuoreimmat tiedot Nesteen palmuöljyn toimitusketjusta löytyvät jäljitettävyyssivustoltamme (englanniksi).

Kaikki Nesteen palmuöljyn toimittajat sitoutuivat jo vuonna 2015 noudattamaan metsäkadon torjuntakäytäntöjä omassa toiminnassaan ja edellyttämään samaa myös käyttämiltään alihankkijoilta. Tämä tarkoittaa, että myös ne tuottajat, jotka eivät tuota raaka-aineita suoraan meille, mutta ovat sidoksissa toimittajiimme, ovat sitoutuneet torjumaan metsäkatoa.

Jos Nesteen toimittajan havaitaan ostavan alkuperältään laitonta palmuöljyä, se merkitsee Nesteen käytäntöjen ja toimittajan kanssa solmitun sopimuksen selvää rikkomusta. Neste on reilu, mutta tinkimätön ostaja. Olemme sitoutuneet ostamaan vain vastuullisesti tuotettua palmuöljyä ja ryhdymme asianmukaisiin toimiin, jos väärinkäytöksiä ilmenee.