Haluamme luoda elinvoimaisemman maapallon lapsillemme

Kaikella, mitä teemme on yksi tarkoitus: haluamme luoda elinvoimaisemman maapallon lapsillemme. Viimeisen kymmenen vuoden aikana Neste on kehittynyt paikallisesta öljynjalostajasta yhdeksi maailman johtavista uusiutuvien ja kiertotalousratkaisujen tarjoajista.

Tarkoituksemme ohjaa meitä etsimään uusia tapoja vähentää hiilidioksidipäästöjä sekä kehittämään kiertotalousratkaisuja, joilla voimme hyödyntää jo käytössä olevaa hiiltä yhä uudelleen. Tavoitteemme on tulla globaaliksi johtajaksi uusiutuvissa ja kiertotalousratkaisuissa.

Olemme mukana torjumassa ilmastonmuutosta ja edistämässä kiertotaloutta

Autamme asiakkaitamme tieliikenteessä ja kaupungeissa, lentoliikenteessä sekä polymeeri- ja kemikaalitoimialoilla tekemään omasta liiketoiminnastaan entistä vastuullisempaa. Haluamme toimia muutosalustana – foorumina, jossa voidaan keskustella, innovoida ja löytää ratkaisuja. 

Visiomme: Neste on suunnannäyttäjä kohti kestävää tulevaisuutta – yhdessä

Visiomme on olla suunnannäyttäjä yhteisellä matkallamme kestävään tulevaisuuteen. Tämä tarkoittaa, että uskomme yhteistyöhön ja haluamme olla aktiivisesti mukana kehittämässä vastuullisempaa tulevaisuutta. 

Osallistumme toimialamme ja asiaankuuluvien järjestöjen ja kansalaisjärjestöjen kehittämiseen ja käymme aktiivisesti avointa vuoropuhelua kaikkien sidosryhmiemme kanssa. Tuemme lainsäätäjien ja muiden päättäjien työtä tarjoamalla alamme asiantuntemusta ja tietoa päätöksenteon tueksi. Teemme yhteistyötä monien kansainvälisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. 

Arvomme: Menestyksemme perustuu arvoihimme

Arvot ovat Nesteen työkulttuurin ytimessä. Ne ovat yhtiömme tarkoituksen mukaisia ja heijastavat strategiaamme

Me valitamme

  • Välitämme ympäristöstä ja tulevista sukupolvista toimimalla vastuullisesti menestyvän liiketoiminnan eteen.
  • Huolehdimme toistemme turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. 
  • Kunnioitamme kaikkien ihmisten arvoa yksilöinä. Meillä jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa ja oikeus olla oma itsensä. 

Me olemme rohkeita

  • Näytämme edelläkävijänä suuntaa etsimällä mahdollisuuksia ja luomalla uusia ratkaisuja
  • Teemme töitä innovatiivisesti, tuloksellisesti ja jatkuvasti uudistuen.
  • Uskallamme ajatella ja toimia nopeasti. Rehellinen vuoropuhelu ja jatkuva kehittyminen korostuvat työssämme.

Me teemme yhteistyota

  • Onnistumme yhdessä saavuttamaan tavoitteemme.
  • Rakennamme menestystä yhteistyöllä ja innovoinnilla yhdessä kaikkien nesteläisten, kumppaniemme, asiakkaidemme ja muiden sidosryhmiemme kanssa.
  • Opimme ja kehitymme jakamalla aktiivisesti tietoa avoimessa ja kannustavassa työyhteisössä.