Suoritusjohtamisprosessi

Suoritusjohtamisprosessilla on tärkeä tehtävä konsernin strategisten tavoitteiden saavuttamisessa ja suorituskulttuurin vahvistamisessa. Neste on siirtynyt kehittämään suoritusjohtamista kohti ketterämpää, päivittäistä toimintaa tukevaa mallia.

Suoritusjohtaminen on päivittäisjohtamista, jonka avulla yksilöt, tiimit, yksiköt ja yhtiö voivat saavuttaa valitut strategiset tavoitteensa ja kehittää organisaation kyvykkyyttä. Sen avulla varmistetaan, että kaikki tietävät yhtiön arvot ja tavoitteet, omat lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteensa sekä sen, mitä osaamista tarvitaan ja kehitetään tavoitteiden saavuttamiseksi.

Yksilön ja tiimien tavoitteet perustuvat Nesteen strategiaan ja toimintatapaan. Työhyvinvoinnin ja hyvän päivittäisjohtamisen välillä on selvä yhteys.

Nesteen päivittäisen suoritusjohtamisen keskeisenä lähtökohtana on:

  • asettaa haastavia tavoitteita ja seurata niiden toteutumista,
  • tukea tavoitteiden saavuttamisessa ajantasaisen palautteen avulla,
  • arvioida omaa toimintaa ja saavutettuja tuloksia,
  • kehittää toimintatapoja ja ottaa vastuuta oman osaamisen kehittämisestä, ja
  • käydä säännöllisesti henkilökohtaiset kehityskeskustelut ja päivittäistä työtä tukevia keskusteluita.

Taloudellisen suunnittelun ja raportoinnin näkökulmasta Nesteen suoritusjohtamisen prosessi koostuu pitkän aikavälin taloudellisesta suunnittelusta perustuen strategiaan sekä keskipitkän aikavälin suunnitteluun (3 vuotta). Vuoden aikana suoritusta arvioidaan johdon viikkoraportoinnissa, kuukausittaisissa liiketoiminnan arvioinneissa sekä puolivuosittain tehtävässä yhteisten toimintojen arvioinnissa.

Tuloksia sekä raporteista saatavaa tietoa ja suoritusta koskevia arvioita verrataan konsernitasolla strategisiin tavoitteisiin, liiketoimintasuunnitelmiin ja tarvittavia korjaavia toimenpiteitä ohjataan ja seurataan ympäri vuoden.