Sidosryhmäyhteistyö

Toimintamme vaikuttaa moniin eri sidosryhmiin. Niiden näkemysten ja odotusten ymmärtäminen vaikuttaa ratkaisevasti yhtiömme menestykseen ja toimintamme jatkuvuuteen. Siksi pyrimme jatkuvaan, aktiiviseen ja avoimeen vuorovaikutukseen kaikkien keskeisten sidosryhmiemme kanssa keskustellaksemme toiminnastamme ja sen vaikutuksista, tavoitteista ja riskeistä. Selvitämme säännöllisesti sidosryhmiemme näkemyksiä toiminnastamme, järjestämme tapahtumia ja tapaamisia sekä osallistumme toimialamme ja liiketoimintamme kannalta merkittäviin seminaareihin ja tilaisuuksiin.

Sidosryhmäyhteistyö on kattavaa ja kiinteä osa päivittäistä työtämme ja johtamista. Kokonaisuutta johtavat pääasiassa yhteiskuntasuhteista ja vastuullisuudesta, viestinnästä ja brändimarkkinoinnista sekä sijoittajasuhteista vastaavat johtajat. Aiheeseen liittyviä teemoja käsitellään muun muassa vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhteiden sekä viestinnän ja brändimarkkinoinnin ohjausryhmässä. Yhteistyöstä asiakkaiden kanssa vastaavat yhtiön liiketoiminnot.

Tavoitteenamme on aktiivisen vuoropuhelun kautta pystyä ymmärtämään entistä paremmin liiketoimintaympäristöömme ja vastuullisuuteen liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia.

Lue lisää sidosryhmäyhteistyöstä Nesteen vastuullisuusraportista ja Nesteen sidosryhmäyhteistyötaulukosta: 

Nesteen sidosryhmäyhteistyö

Tärkeimpiä sidosryhmiämme:

  • Yritysasiakkaat ja kuluttajat

  • Analyytikot ja osakkeenomistajat

  • Viranomaiset, päättäjät ja lainsäätäjät

  • Raaka-aineiden ja palveluiden toimittajat sekä tavarantoimittajat

  • Kansalais- ja teollisuusjärjestöt sekä yhteistyöorganisaatiot

  • Yliopistot ja tutkimusorganisaatiot

  • Paikallisyhteisöt

  • Media

  • Oma henkilöstömme ja yhtiön johto

Sidosryhmien neuvottelukunta edistää vuoropuhelua

Nesteen hallitus kutsuu sidosryhmien neuvottelukuntaan yhtiön ulkopuolisten sidosryhmien edustajia. Neuvottelukunta kokoontuu kaksi kertaa vuodessa, ja sen tavoitteena on ylläpitää ja edistää sidosryhmiemme kanssa käytävää vuoropuhelua. Neuvottelukunnassa keskustellaan muun muassa toiminnastamme ja sen kehittymisestä sekä toimintaympäristön muutoksista. Neuvottelukunnan työhön osallistuu kolme henkilöstömme keskuudestaan valitsemaa jäsentä.

Sidosryhmien neuvottelukunnan jäsenet ovat:

Sari Multala
Niina Malm
Pekka Aittakumpu
Jussi Halla-aho
Saara Hyrkkö
Peter Östman
Minna Reijonen
Heikki Vestman