Sidosryhmäyhteistyö

Toimintamme vaikuttaa moniin eri sidosryhmiin. Niiden näkemysten ja odotusten ymmärtäminen vaikuttaa ratkaisevasti yhtiömme menestykseen ja toimintamme jatkuvuuteen. Siksi pyrimme jatkuvaan, aktiiviseen ja avoimeen vuorovaikutukseen kaikkien keskeisten sidosryhmiemme kanssa keskustellaksemme toiminnastamme ja sen vaikutuksista, tavoitteista ja riskeistä. Selvitämme säännöllisesti sidosryhmiemme näkemyksiä toiminnastamme, järjestämme tapahtumia ja tapaamisia sekä osallistumme toimialamme ja liiketoimintamme kannalta merkittäviin seminaareihin ja tilaisuuksiin.

Tavoitteenamme on aktiivisen vuoropuhelun kautta pystyä ymmärtämään entistä paremmin liiketoimintaympäristöömme ja vastuullisuuteen liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia.

Lue lisää sidosryhmäyhteistyöstä Nesteen vastuullisuusraportista ja Nesteen sidosryhmäyhteistyötaulukosta: 

Nesteen sidosryhmäyhteistyö

Tärkeimpiä sidosryhmiämme:

  • Oma henkilöstömme ja yhtiön johto

  • Yritysasiakkaat ja kuluttajat

  • Analyytikot ja osakkeenomistajat

  • Viranomaiset, päättäjät ja lainsäätäjät

  • Raaka-aineiden ja palveluiden toimittajat sekä tavarantoimittajat

  • Kansalais- ja teollisuusjärjestöt sekä yhteistyöorganisaatiot

  • Yliopistot ja tutkimusorganisaatiot

  • Paikallisyhteisöt

  • Media

Sidosryhmien neuvottelukunta edistää vuoropuhelua

Nesteen sidosryhmien neuvottelukuntaan kuuluu eri puolueryhmien kansanedustajia. Neuvottelukunta kokoontuu säännöllisesti, ja sen tavoitteena on ylläpitää ja edistää sidosryhmiemme kanssa käytävää vuoropuhelua. Neuvottelukunnassa keskustellaan muun muassa toiminnastamme ja sen kehittymisestä sekä toimintaympäristön muutoksista. Neuvottelukunnan työhön osallistuu myös kolme henkilöstömme keskuudestaan valitsemaa jäsentä.

Sidosryhmien neuvottelukunnan jäsenet kaudelle 2023-2027 ovat:

Jenni Pitko, kansanedustaja (vihr), (puheenjohtaja)
Saku Nikkanen, kansanedustaja (sdp)
Jarmo Lindberg, kansanedustaja (kok)
Sheikki Laakso, kansanedustaja (ps)
Hanna Räsänen, kansanedustaja (kesk)
Jussi Saramo, kansanedustaja (vas)
Henrik Wickström, kansanedustaja (rkp)
Tapio Luoma-Aho, erityisavustaja (kd)