Tulevaisuuden raaka-aineet

Työskentelemme jatkuvasti uusiutuvien ja kierrätettyjen raaka-aineiden saatavuuden parantamiseksi. Kehitämme samalla teknologioita, joilla monipuolistamme nykyistä raaka-ainevalikoimaamme entisestään. Tämä auttaa meitä varmistamaan, että käytettävissämme on riittävä määrä raaka-aineita tukemaan kasvavaa tuotantokapasiteettiamme, minkä myötä voimme maksimoida positiivisen ilmastovaikutuksemme.

 

Jäte- ja tähderaaka-aineiden valikoiman laajentaminen

Etsimme keinoja parantaa uusien, entistä heikkolaatuisempien jäte- ja tähderaaka-aineiden saatavuutta. Tällaisia ovat mm.:

Rasvahappoöljyt

 • Vapaita rasvahappoja, joita saadaan esimerkiksi erilaisten kasviöljyjen jalostusprosesseista. 

Palmujätevesiliete (palm oil mill effluent eli POME)

 • Öljypitoista jätettä, jota voidaan ottaa talteen palmuöljypuristamoiden jätevedestä eli POME:sta (palm oil mill effluent).
 • Palmuöljypuristamoiden jätevedessä on paljon orgaanista materiaalia. Siksi se on käsiteltävä ennen sen laskemista takaisin vesistöön. POME koostuu öljypalmun hedelmien vesiliukoisista komponenteista sekä palmukuiduista ja öljystä.

Brown grease

 • Jätevedestä saatavaa kasvi- tai eläinperäistä jäterasvaa esim. ravintolakeittiöistä.
 • Kerätään viemäriin asennettavalla keräimellä ennen veden ohjautumista jätevesien käsittelyjärjestelmään.

Keskipitkä ja pitkä aikaväli: kartoitamme teknologioita laajentaaksemme valikoimaamme uusilla raaka-aineilla

Keskitymme keskipitkän ja pitkän aikavälin raaka-ainekehityksessämme esimerkiksi seuraaviin skaalautuviin, vastuullisesti tuotettaviin raaka-aineisiin sekä niiden käytön mahdollistaviin teknologioihin:

Jätemuovit

 • Kuluttajamuovijätteet, esimerkiksi värilliset, monimateriaali- tai monikerroksiset pakkausjätteet, joita ei tällä hetkellä voida kierrättää mekaanisesti.
 • Tavoitteenamme on aloittaa nesteytetyn muovijätteen käyttö Nesteen perinteisen fossiilisen öljynjalostamon uutena raaka-aineena ja jalostaa siitä korkealaatuista raaka-ainetta uusien muovien valmistukseen.
 • Neste on käynnistänyt useita kumppanuuksia muovijätteiden kierrätyksen, erityisesti kemiallisen kierrätysteknologian ja kapasiteetin kehittämiseksi.

Lignoselluloosa

 • Kasvipohjaista biomassaa, jolle ei vielä ole käyttökohteita tai jolla on vain vähäarvoista käyttöä.
 • Esim. metsä- ja maatalouden tähteitä, joita on vuosittain miljardeja tonneja saatavilla.

Uudet kasviöljyt kehittyneistä viljelykonsepteista

 • Osana keskipitkän ja pitkän aikavälin kehitystyötä Neste on tutkinut kehittyneitä, vastuullisempia viljelymenetelmiä, jotka eivät lisää viljelysmaan tarvetta.
 • Kehittyneitä viljelykonsepteja ovat esimerkiksi niin sanottu väliaikainen kasvusto (intermediate crops), jossa maatalousmaata käytetään öljykasvien viljelyyn normaalin kasvukauden ulkopuolella, kun pääkasvisato on viljelymaalta korjattu, ja laidunviljely (satokasvien viljely laidunmaalla karjanpidon rinnalla).
 • Näiden edistyneiden maatalouskonseptien keskeinen vastuullisuusetu on, että kasviöljyjä voidaan tuottaa lisää sellaisilla maatalousmenetelmillä, jotka maksimoivat kasvihuonekaasujen vähenemän ja hiilen sitomisen samalla kun edistetään maaperän terveyttä ja biologista monimuotoisuutta. Epäsuoran maankäytön muutoksen (ILUC) riski on minimoitu, koska konseptit eivät edellytä olemassa olevan viljelyn korvaamista, eivätkä siten lisää viljelymaan kysyntää muualla. 

Mikrolevät

 • Fotosynteettisiä mikroleviä voidaan viljellä missä tahansa, missä on vettä ja auringonvaloa, myös merivedessä ja viljelyksille soveltumattomilla maa-alueilla.
 • Mikrolevät voivat tuottaa runsaasti öljyä, ja ne sisältävät yleisesti runsaasti proteiineja ja muita arvokkaita yhdisteitä. 

CO2 - Power-to-X

 • Power-to-X-ratkaisuissa keskeinen teknologia on elektrolyysi, jossa vetyä tuotetaan vedestä sähkön avulla.
 • Power-to-X-teknologioiden odotetaan mahdollistavan uusiutuvan vedyn tuotanto päästöttömästi sekä hiilidioksidin muuntamisen polttoaineiksi, kemikaaleiksi ja materiaaleiksi.
 • Power-to-X-ratkaisujen ”raaka-aineita” ovat uusiutuva sähkö ja hiilidioksidi. Vedyn sekä polttoaineiden ja kemikaalien tuotantoon power-to-X-teknologioilla ei tarvita biomassaa.

Uusiutuva vety

 • Vetyä käytetään suuria määriä monilla teollisuudenaloilla, mm. öljynjalostamoilla polttoaineiden prosessointiin. Yleinen tapa tuottaa vetyä on ollut tuottaa sitä maakaasusta ja vedestä korkeissa lämpötiloissa, mikä johtaa kasvihuonekaasupäästöihin.
 • Uusiutuvaa vetyä valmistetaan elektrolyysillä,jossa vesimolekyylien hajottamiseen käytetään uusiutuvaa sähköä.
 • Uusiutuva vety on lähes päästötöntä, kun sen tuotantoon tarvittava energia on uusiutuvaa sähköä.
 • Uusiutuvan vedyn hyödyntäminen on olennainen osa Nesteen strategiaa sekä tavoitettamme saavuttaa hiilineutraali tuotanto vuoteen 2035 mennessä.