Lasten ja nuorten oikeudet

Kaikella Nesteen toiminnalla on yksi tarkoitus: luoda elinvoimaisempi planeetta lapsillemme. Olemme sitoutuneet kunnioittamaan ja tukemaan lasten oikeuksia ja panemaan täytäntöön lasten oikeuksia ja liiketoimintaa koskevat periaatteet koko liiketoiminta- ja arvoketjussamme, myös työpaikoillamme, markkinoilla ja yhteisöissämme.

Lasten oikeudet ovat ihmisoikeuksia

Me Nesteellä ymmärrämme vastuumme sisällyttää lasten oikeuksien kunnioittaminen ydinliiketoimintaamme sekä toimintaohjeisiimme, due diligence -toimiin ja korjaaviin toimenpiteisiin.

Lasten oikeuksien kunnioittaminen sisältyy Nesteen ihmisoikeusperiaatteeseen, jossa linjataan Nesteen vastuu ja sitoutuminen ihmisoikeuksien kunnioittamiseen YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien periaatteiden mukaisesti. Periaatteessa määritellään lasten ja nuorten työntekijöiden oikeudet Nesteen keskeiseksi ihmisoikeuskysymykseksi ja määritellään odotukset lasten oikeuksiin liittyvien kysymysten käsittelylle Nesteen toiminnassa, toimitusketjuissa, liikesuhteissa ja yhteisöissä. Tähän sisältyy lapsityövoiman käytön kieltäminen, lasten koulutus- ja terveysoikeuksien varmistaminen sekä oikeudenmukaisten ja suotuisten työolojen ja vaarallisten töiden kieltäminen nuorille työntekijöille.

Lapsityövoiman eliminointi

Olemme Nesteellä sitoutuneet lapsityövoiman käytön kitkemiseen. Tunnistamme tarpeen löytää kestäviä ratkaisuja, joilla tuetaan perheitä, joissa on työtä tekeviä lapsia tai riskinä on lasten joutuminen töihin, ja varmistetaan, että he saavat mahdollisuuden parempaan koulutukseen, suojeluun ja tulevaisuuteen. Lue lisää modernia orjuutta koskevasta lausunnostamme, jota päivitetään vuosittain ja jossa kerrotaan yksityiskohtaisesti toimista lapsityövoimaan liittyvien riskien tunnistamiseksi, arvioimiseksi ja käsittelemiseksi toiminnassamme ja toimitusketjuissamme.

Ihmisarvoiset työolot ja perheystävälliset toimintatavat

Ymmärrämme, että liiketoimintamme voi vaikuttaa lasten elämään monin tavoin päivittäin. Siksi pyrimme myös tukemaan työntekijöitämme perheinä ja vanhempina. Edistämme työntekijöiden hyvinvointia ja työn ja yksityiselämän tervettä tasapainoa, tarjoamme ketteriä ja joustavia työtapoja ja oikeudenmukaista palkkaa vanhemmille, jotta he voivat tukea perhettään, varmistamme turvalliset työolot, jotta huoltajat voivat palata kotiin, ja teemme säännöllisesti työntekijäkyselyjä selvittääksemme, vastaavatko nämä käytännöt työntekijöidemme tarpeita.

Mahdollisuuksien luominen nuorille 

Nesteellä huomioimme nuorten koulutuksen merkityksen ja nuorten varustamisen tulevaisuutta varten tarvittavilla taidoilla. Ymmärrämme, että kokemukset työelämästä auttavat laajentamaan nuorten tulevaisuudennäkymiä, ja olemme sitoutuneet tukemaan nuoria kehittämään taitojaan ja kykyjään sekä tekemään tietoon perustuvia uravalintoja.

Tarjoamme vuosittain satoja palkallisia kesätyömahdollisuuksia nuorille ammattilaisille.

Tarjoamme useita opinnäytetyömahdollisuuksia eri alojen opiskelijoille ja teemme jatkuvasti yhteistyötä oppilaitosten ja koulujen kanssa, jotta oppilaat pääsevät tutustumaan erilaisiin urapolkuihin ja näkemyksiin tulevaisuuden työelämästä. 

Tarjoamme myös lukiolaisille mahdollisuuksia tutustua työelämään, esimerkiksi osallistumalla suomalaisille yhdeksäsluokkalaisille suunnattuun kahden viikon mittaiseen TET-harjoittelujaksoon.

Puuttuminen lasten oikeuksien ongelmien juurisyihin

Vastuullisuusvisiomme mukaisesti pyrimme luomaan oikeudenmukaisemman ja osallistavamman arvoketjun, jossa kaikki työskentelevät ihmisarvoisesti. Tähän sisältyy elämiseen riittävän palkan vaatiminen ja turvaaminen sekä yhteistyö lasten koulutusmahdollisuuksien parantamiseksi ja eriarvoisuuden vähentämiseksi koko arvoketjussa.

Teemme tiivistä yhteistyötä kumppaneidemme kanssa näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Esimerkiksi syyskuussa 2021 sitouduimme Unilever Partner Promise -lupaukseen työskennellä yhdessä Unileverin kanssa kunnianhimoisten sosiaalisten tavoitteiden edistämiseksi elämiseen perustuvan palkan sekä toimittajien tasa-arvon, monimuotoisuuden ja osallisuuden osalta, joilla pyritään parantamaan elämää ja toimeentuloa sekä puuttumaan sosiaaliseen eriarvoisuuteen arvoketjuissamme.

Palmuviljelmillä elävien lasten oikeuksien suojelu

Vuonna 2019 Neste teki yhdessä useiden suurten brändien kanssa yhteistyötä Business for Social Responsibility (BSR) ja Wilmarin kanssa ohjelmassa, jonka tavoitteena on suojella palmuviljelmillä asuvien lasten oikeuksia. Vuonna 2020 tätä aloitetta jatkettiin Indonesian palmualan lastensuojelua koskevilla valmiuksien kehittämistyöryhmillä ja julkaistiin lastensuojelupolitiikan täytäntöönpanokäsikirja, joka on suunniteltu yksityiskohtaiseksi ja kattavaksi ja johon sisältyy myös kenttäopastuksia ja -kuvituksia yleismaailmallisen ymmärryksen saavuttamiseksi.