Olet täällä

Lasten ja nuorten oikeudet

Kaikki, mitä teemme Nesteellä, palvelee yhtä tarkoitusta: luoda elinvoimaisempi maapallo lapsillemme. Olemme sitoutuneet kunnioittamaan ja tukemaan lasten oikeuksia sekä panemaan täytäntöön Lasten oikeuksia ja liiketoimintaperiaatteita kaikissa liiketoiminta- ja arvoketjuissamme, myös työpaikalla, markkinoilla ja yhteisöissä.

Lasten oikeudet ovat ihmisoikeuksia

Ymmärrämme Nesteellä velvollisuutemme sisällyttää lasten oikeuksien kunnioittaminen ydinliiketoimintaamme sekä poliittisiin sitoumuksiimme, due diligence- ja korjaustoimenpiteisiimme.

Nesteen ihmisoikeusperiaatteessa hahmotellaan Nesteen vastuu ja sitoutuminen ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, myös lasten oikeuksien, YK:n liiketoiminta- ja ihmisoikeusperiaatteiden mukaisesti. Siinä tunnistetaan lasten ja nuorten työntekijöiden oikeudet Nesteen tärkeimmäksi ihmisoikeuskysymykseksi ja määritellään odotukset lasten oikeuskysymysten käsittelystä Nesteen toiminnassa, toimitusketjuissa, liikesuhteissa ja yhteisöissä. Tämä sisältää lapsityövoiman kieltämisen, lasten oikeudet koulutukseen ja terveyteen sekä lasten oikeudenmukaisten ja suotuisten työolojen säilyttämisen sekä ei vaarallisen työn nuorille työntekijöille. Voit lukea lisää ihmisoikeusperiaatteestamme täältä.

Lapsityön poistaminen

Olemme sitoutuneet lapsityövoiman poistamiseen ja tunnistamme tarpeen löytää kestäviä ratkaisuja, jotka tukevat lapsia tai heidän perheenjäseniään, jotka ovat joutuneet lapsityövoiman alaisiksi, jotta he saavat mahdollisuuden parempaan koulutukseen, suojeluun ja tulevaisuuteen. Lue lisää modernin orjuuden -lausunnostamme, joka päivitetään vuosittain.

Ihmisarvoiset työolot ja perheystävällinen politiikka

Ymmärrämme, että liiketoimintamme voi vaikuttaa lasten elämään päivittäin monin tavoin. Siksi pyrimme myös tukemaan työntekijöitämme perheinä ja vanhempina. Edistämme työntekijöiden hyvinvointia ja terveellistä työn ja yksityiselämän tasapainoa, tarjoamme vanhemmille joustavia tapoja työskennellä ja kohtuullisia palkkoja tukeakseen perheitään, varmistamme turvalliset työolot, ja toteutamme säännöllisesti kyselyitä työntekijöille, jotta nämä käytännöt toteutuvat. 

Mahdollisuuksien luominen nuorille

Maailmassa on kiireellisesti vähennettävä 15–24-vuotiaiden nuorten määrää, jotka eivät ole työelämässä, koulutuksessa tai valmennuksessa. Me Nesteellä haluamme tuoda esiin sitä, kuinka tärkeää on kouluttaa ja varustaa nuoria tulevaisuudessa tarvittavilla taidoilla. Ymmärrämme, että nuorten vuorovaikutus työelämään auttaa laajentamaan näköaloja ja nostamaan pyrkimyksiä. Olemme sitoutuneet tukemaan nuoria kehittämään taitojaan ja kykyjään ja tekemään tietoon perustuvia uravalintoja.
 
Nesteen kesätyö-ohjelman kautta tarjoamme satoja kesätyömahdollisuuksia nuorille ammattilaisille vuosittain.

Tarjoamme useita opinnäytetyömahdollisuuksia eri tieteenalojen opiskelijoille ja teemme jatkuvasti yhteistyötä oppilaitosten ja koulujen kanssa mahdollistaaksemme opiskelijoille erilaisia ​​urapolkuja ja näkemyksiä työelämän tulevaisuudesta.

Tarjoamme myös lukio-opiskelijoille mahdollisuuksia päästä työelämään. Osallistumme esimerkiksi suomalaisten 9. luokkalaisten kahden viikon TET-työkokemukseen.

Yhteistyö lasten oikeuksien edistämiseen

Kuten kaikissa ihmisoikeuskysymyksissä, lasten oikeuksia edistetään parhaiten yhteistyön kautta. Alla on esitelty muutamia tapoja, joilla teemme yhteistyötä varmistaaksemme lasten oikeuksien tukemisen, suojaamisen ja puolustamisen:

Tyttöjen voimaannuttaminen #GirlsTakeoverin kautta

Neste osallistui 11.10.2021 lasten oikeuksien järjestön Plan Internationalin #GirlsTakeover -kampanjaan. Kansainvälisen tyttöjen päivän kunniaksi maailmanlaajuinen kampanja kiinnitti huomiota sukupuolten tasa-arvoon antamalla tytöille ympäri maailmaa mahdollisuuden astua poliittisten, sosiaalisten ja taloudellisten johtajien asemaan.

Osana kampanjaa Nesteen toimitusjohtaja Peter Vanacker luovutti roolinsa Nesteen toimitusjohtajana päiväksi 15-vuotiaalle Martta Lyytiselle. Haltuunoton tavoitteena on tarjota foorumi tyttöjen äänille ja antaa tytöille mahdollisuus ohjata päätöksentekoa aidolla ja mielekkäällä tavalla. Toimitusjohtajaksi siirtyessään Martta tapasi Nesteen johtoryhmän jäseniä ja kertoi ideoitaan ​​ja näkemyksiään aiheista, kuten ilmastonmuutoksesta, tasa-arvosta, osallisuudesta ja sosiaalisesta vaikutuksesta. 

Päivän keskustelut sisälsivät myös vuoden 2021 #GirlsTakeover -kampanjan laajemman teeman "Tytöt ja tieto", jossa korostettiin, että luotettavan ja todenmukaisen tiedon saatavuus on olennaista tasa-arvon kannalta. Väärät tiedot, uskomukset ja myytit jatkavat syrjiviä rakenteita ja eriarvoisuutta, kuten haitallisia sukupuolirooleja- ja normeja, jotka estävät tyttöjä hyödyntämästä täysimääräisesti ja osallistumasta yhteiskuntaan.

Nuorten sosiaalisen syrjäytymisen torjuminen

Vuonna 2020 Neste ja Mantsinen yhdistivät voimansa pohtiakseen nuorten sosiaalista syrjäytymistä Suomessa. Joka viides lapsi kehittyneissä maissa elää köyhyydessä, ja Zero Exclusion -kampanjan kautta Neste ja Mantsinen sitoutuivat kuulemaan näiden nuorten ääntä ja keräämään varoja sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseksi. Sosiaalisesti syrjäytyneiden nuorten osallistumisen lisäksi hanke on kerännyt yli 55 000 euroa lahjoitettavaksi suomalaiselle kansalaisjärjestölle Hopelle heidän työhönsä lasten ja nuorten sosiaalista syrjäytymistä vastaan. Lue lisää kampanjasta.

Lasten oikeuskysymysten perimmäisten syiden käsittely

Nesteen vastuullisuusvision mukaisesti pyrimme luomaan oikeudenmukaisemman ja osallistavamman arvoketjun, jossa kaikilla on oikeus tasavertaiseen kohteluun. Tämä sisältää vähimmäispalkkatason vaatiminen ja turvaaminen sekä lasten koulutusmahdollisuuksien parantamisen ja eriarvoisuuden vähentämisen arvoketjussa.
.
Teemme tiivistä yhteistyötä kumppaneidemme kanssa näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Esimerkiksi syyskuussa 2021 solmimme Unileverin kanssa kumppanilupauksen pyrkiäksemme kunnianhimoisiin sosiaalisiin tavoitteisiin mahdollistaaksemme vähimmäispalkkatason, sekä toimittajien tasa-arvon, monimuotoisuuden ja osallistamisen. Näiden tarkoituksena on parantaa elämää ja toimeentuloa, sekä käsitellä sosiaalista eriarvoisuutta arvoketjuissamme.

Palmuviljelmillä asuvien lasten oikeuksien suojelu

Vuonna 2019 Neste teki yhteistyössä useiden suurten tuotemerkkien kanssa Business for Social Responsibility (BSR) ja Wilmarin kanssa ohjelmaa, jonka tarkoituksena on suojella palmuviljelmillä asuvien lasten oikeuksia. Vuonna 2020 tätä aloitetta jatkettiin Indonesian palmualan lastensuojelua koskevilla valmiuksien kehittämistyöryhmillä ja julkaistiin lastensuojelupolitiikan täytäntöönpanokäsikirja, joka on suunniteltu yksityiskohtaiseksi ja kattavaksi ja johon sisältyy myös kenttäopastuksia ja -kuvituksia yleismaailmallisen ymmärryksen saavuttamiseksi.