Olet täällä

Miksi liikenteeseen tarvitaan uusiutuvia polttoaineita?

Fossiilisia polttoaineita käytettiin liikenteessä ensimmäisen kerran höyryjunassa vuonna 1804. Viimeisten 200 vuoden aikana fossiiliset polttoaineet ovat vallanneet maa-, ilma- ja vesiliikenteen. Ne ovat pohjimmiltaan hiilinieluja, joiden polttaminen liikenteessä ja hiilidioksidin vapauttaminen ilmakehään on kestämätöntä. Fossiilisten polttoaineiden aikakausi on päättymässä.

Käynnissä on perusteellinen muutos suhtautumisessa liikkumisen voimanlähteisiin. Tulevaisuuden liikkuminen perustuu monenlaisiin ratkaisuihin, muun muassa sähköön, vetyyn ja uusiutuviin polttoaineisiin. Muutos johtuu kiireellisestä tarpeesta vähentää liikenteeseen liittyviä päästöjä, ja vain kaikki ratkaisut yhdistämällä saavutamme ilmastotavoitteet. Ilmasto ei odota.

Miksi uusiutuvat polttoaineet?

Saatavuus

Uusiutuvat polttoaineet auttavat jo nyt vähentämään liikenteen päästöjä. Tuottajat eri maissa markkinoivat jo erilaisia uusiutuvia polttoaineita, ja tuotantokapasiteetin odotetaan kasvavan räjähdysmäisesti tulevina vuosikymmeninä.

Päästövähennykset

Siirtyminen Nesteen uusiutuviin polttoaineisiin auttaa vähentämään päästöjä merkittävästi. Esimerkiksi Neste MY Uusiutuva Diesel voi vähentää polttoaineen elinkaaren aikaisia päästöjä jopa 75-95 prosenttia, ja Neste MY uusiutuva lentopolttoaine voi vähentää päästöjä jopa 80 prosenttia.

Nykyinen infrastruktuuri ja kulkuvälineet

Nesteen uusiutuvia polttoaineita voi käyttää nykyisissä henkilö- ja kuorma-autoissa, laivoissa ja lentokoneissa. Tämän ansiosta nämä polttoaineet voidaan ottaa käyttöön nopeasti.

Joustavuus

Uusiutuvia polttoaineita voi sekoittaa fossiilisiin polttoaineisiin. Siirtymisen voi tehdä vaiheittain ja joustavasti.

Toimivuus

Uusiutuvia polttoaineita on ollut olemassa jo vuosikymmeniä, ja ne ovat toimiva ratkaisu kaikkiin liikennemuotoihin. Tämä on erityisen tärkeää lentoliikenteessä, jossa pienimmänkin muutoksen turvallisuuden varmentaminen voi kestää vuosia.

Monikäyttöisyys

Uusiutuvia polttoaineita voidaan mukauttaa kaikkiin liikennemuotoihin. Henkilö-, paketti- ja kuorma-autot, laivat, lentokoneet ja työkoneet voivat kaikki käyttää uusiutuvia polttoaineita.

Tulevaisuuden ratkaisu

Uusien raaka-aineiden ja prosessien avulla uusiutuvien polttoaineiden tuotanto voi kasvaa merkittävästi yli 1 000 megatonniin öljyä vuoteen 2040 mennessä, mikä riittäisi korvaamaan kaikki lento- ja meriliikenteessä käytettävät sekä merkittävän osan tieliikenteen fossiilisista polttoaineista.

Ajasta ja paikasta riippumatta

Uusiutuvat polttoaineet voivat auttaa vähentämään tieliikenteen päästöjä silloin, kun muut vaihtoehdot eivät välttämättä toimi, esimerkiksi tietyissä ajoneuvotyypeissä ja maalaiskunnissa.