Ihmisoikeudet toimitusketjussa

Nesteen yhteistyökumppaneille - mukaan lukien toimittajat, urakoitsijat ja palveluntarjoajat - asetettavat ihmisoikeuksia koskevat vähimmäisvaatimukset on esitetty Nesteen toimittajien eettisissä säännöissä, ja täytäntöönpanoa tukevaa tietoa on annettu toimittajien eettisten sääntöjen ohjeessa. Neste kannustaa ja tukee liikekumppaneitaan jatkuvasti parantamaan ja kehittämään toimintaansa vähimmäisvaatimuksia pidemmälle saavuttaakseen Nesteen ihmisoikeusperiaatteessa asetetut ihmisoikeusstandardit ja -odotukset.

Toimittajien eettiset säännöt kattavat seuraavat keskeiset ihmisoikeusaiheet: työelämän standardit, työehdot, lapset ja nuoret työntekijät, pakkotyö ja rekrytointimaksut, yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys, häirinnän kieltäminen sekä yhdistymisvapaus ja työehtosopimusneuvottelut. Nämä kriteerit sisältyvät ihmisoikeuksia koskevien due diligence -prosesseihin, joita käytetään toimitusketjujen haitallisten vaikutusten tunnistamiseksi, arvioimiseksi ja käsittelemiseksi. 

Pyrimme ehkäisemään ja lieventämään haitallisia vaikutuksia uusiutuvien raaka-aineiden toimitusketjuissamme seulomalla toimittajia ihmisoikeuskriteerien perusteella, tekemällä sosiaalisia auditointeja, toimittajille suunnattuja tutkimuksia ja arviointeja, kouluttamalla Nesteen työntekijöitä ja kehittämällä toimittajien valmiuksia sekä osallistumalla sidosryhmäyhteistyöhön ja kumppanuuksiin, jotta voimme yhdessä puuttua perimmäisiin syihin ja systeemisiin ongelmiin arvoketjussa. 
Yksityiskohtaista tietoa toimittajiin kohdistuvista ihmisoikeuksia koskevista due diligence -prosesseistamme, mukaan lukien seulonta- ja auditointikäytännöt, löytyy modernia orjuutta koskevasta lausunnostamme ja vuosikertomuksestamme.

Työntekijöiden ääni

Vuonna 2022 lanseerasimme Nesteen hankintaketjuissa Work Aheadin audiovisuaalisen kyselyn työntekijöiden osallistamiseksi. Mobiililaitteella toimivaa anonyymia kyselyä käytetään Nesteen vastuullisuusauditoinneissa täydentämään työntekijähaastatteluja, ja sen avulla voimme osallistaa aiempaa useampia työntekijöitä. Suoran kyselyn kautta saamme arvokasta tietoa työntekijöiden kokemuksista, elämiseen riittäviin palkoista, tasa-arvosta sekä muista Nesteen ihmisoikeusvision keskeisistä aiheista.