Tapamme toimia

Neste etsii jatkuvasti kasvumahdollisuuksia. Seuraamme ja arvioimme uusia teknologioita sekä start up -kenttää. Uusiutuvien raaka-aineiden ja kiertotalousratkaisujen alueella pidämme silmällä trendejä ja avautuvia mahdollisuuksia. Pyrimme myös tunnistamaan maailmaa muuttavia voimia ja toimijoita jo aikaisessa vaiheessa ja kannustamme henkilökuntaamme tarttumaan rohkeasti uusiin mahdollisuuksiin.

Muutosvoimien tunnistaminen

Kriteerit etsimillemme uusille avauksille ovat selkeät. Oli uusi mitä hyvänsä, sen on oltava jopa kestävämpää kuin se mitä meillä jo on nyt, sen täytyy skaalautua ja siitä pitää voida tehdä kannattavaa.

Poikkitieteellinen ammattilaisten joukko etsii jatkuvasti muutoksentekijöitä ja uusia yhteistyömahdollisuuksia. Seuraamme tarkasti keskeisiä trendejä ja voimia innovaatiokentässä: niin akateemisessa tutkimuksessa, uuden teknologian kehityksessä, start up -yrityksissä, patenteissa kuin sääntelyssäkin. Hakeudumme vuorovaikutukseen terävimpien ajattelijoiden, tuoreimpien ideoiden, kunnianhimoisimpien start upien ja innovatiivisimpien yritysten kanssa ympäri maailmaa. Rohkaisemme ideoiden jakamiseen talon sisällä ja järjestämme säännöllisesti avoimia innovointikampanjoita henkilökunnallemme.

Sisäinen ideahautomomme työstää jatkuvasti uusista ideoista konkreettisia liiketoimintamahdollisuuksia kaupallistamista varten.

research

Tutkimus ja tuotekehitys

Tutkimus ja tuotekehitys ovat aina olleet toimintamme ytimessä. Viime vuosikymmenten aikana olemme ratkaisseet lukemattomia teknologisia haasteita: esimerkiksi sen, kuinka heikkolaatuisista raaka-aineista voidaan valmistaa korkealaatuisia polttoaineita, ja se on luonut taloon vahvan innovaatio- ja ratkaisukeskeisen kulttuurin. Kun kehitämme ratkaisuja, jotka lisäävät uusiutuvien ja kierrätettävien raaka-aineiden käyttöä kestävien polttoaineiden, kemikaalien ja muovimateriaalien valmistuksessa, edistämme samalla koko yrityksen muutosta.

Analytiikka ja laadunvalvonta

Sisäinen laadunvalvontalaboratoriomme työskentelee 24/7 ja tutkii 360 000 syöttöaineiden, tuotekomponenttien ja lopputuotteiden näytettä vuodessa Porvoon jalostamomme tuotantoprosessien tukena. Lisäksi erillinen tutkimuslaboratoriomme suorittaa vuosittain 25 000 analyysia. Nämä laboratoriot jakavat tarvittaessa tietotaitoa ja tekevät yhteistyötä. Innovaatiotiimeillämme on siis tukenaan maailmanluokan analytiikkainfrastruktuuri ja osaaminen. Voimme vaivattomasti testata ja analysoida innovaatio-, tutkimus- ja kehitystyömme tuloksia yhdessä talon omien tutkijoiden, kemian insinöörien, koelaitoksen käyttäjien ja laboratorioteknikkojen kanssa.

research

Katalyyttitutkimus

Yksi keskeisimmistä osaamisen alueista jalostamoillamme ovat katalyyttiprosessit. Katalyytit ovat aineita, jotka kiihdyttävät ja parantavat kemiallisia reaktioita läpi jalostusprosessin ilman, että ne itse kuluvat. Nykyaikaisten polttoaineiden tehokas tuotanto olisi käytännössä mahdotonta ilman niitä. Kun raaka-aineet muuttuvat jatkuvasti moninaisemmiksi ja lopputuotteisiimme kohdistuvat vaatimukset kasvavat, katalyyttiprosessiemme on oltava huipputasoa.

Tällä hetkellä noin 70 ihmistä Nesteen tutkimus- ja kehitysyksikössä keskittyy katalyytteihin. Työskentelemme myös tiiviisti yhdessä erikoistuneiden katalyyttikehittäjien, -tuottajien ja -tarjoajien kanssa. Esimerkkinä viimeaikaisista läpimurroista ovat uusiutuvat Neste MY -tuotteet, jotka eivät olisi mahdollisia ilman niiden valmistusprosessia varten kehitettyjä katalyyttejä. Myös vähärikkinen merenkulkupolttoaineemme on pohjimmiltaan katalyytti-innovaatio.

 

lightpink catalystJalometallit ovat yleisiä katalyyttejä. Katalyytit voivat olla hyvin arvokkaita ja ne ovatkin usein vuokralla valmistajaltaan. Arvokkaat materiaalit palautetaan valmistajalleen puhdistusta varten ja niitä voidaan käyttää yhä uudestaan.

Demonstraatio- ja koelaitokset

Innovaatiotyömme ei pääty laboratorioon. Meillä on useita demonstraatiolaitoksia ja koealustoja, jotka ovat kuin asuinhuoneen kokoisia huippuvarusteltuja jalostamoja. Näiden laitosten avulla voimme jatkuvasti parantaa, testata, demonstroida ja kokeilla uusia tuotteita ja prosesseja. Demonstraatio- ja koelaitosten ympärillä on joukko tukitoimintoja, jotka palvelevat kaikkia syntyviä tarpeita. Oman konepajamme mekaanikot osaavat esimerkiksi valmistaa nopeasti minkä tahansa tarvittavan laitteiston osan. Tämä tuo meille valtava ketteryysedun.

production

Teknologian kehitys, skaalaus ja totetus

Ideoita on oltava paljon, mutta niistä on osattava erottaa toteuttamiskelpoiset. Nesteen suurimpia voimavaroja on sen 800 ammattilaisen yksikkö, joka kehittää uutta teknologiaa usein yhdessä kumppaneiden ja asiakkaiden kanssa. Kaikki alkaa tutkimuksesta, mutta voimamme syntyy siitä, kuinka tutkimustieto yhdistetään insinööritaitoon.  

Tutkimus- ja kehitysasiantuntijamme rakentavat yhdessä insinöörien kanssa sillan ideasta toteutukseen, ja lopuksi hanke siirtyy liiketoiminnan ja tuotannon ammattilaisille.

Merkittävin esimerkki tämän työtavan tuloksista on NEXBTL-teknologiamme, jolla valmistamme uusiutuvia tuotteita. Suuria asioita tapahtuu, kun insinööritaito ja liiketoimintaosaaminen kiihdyttävät tutkimusponnistuksia.

Uuden liiketoiminnan kehitys

Liiketoiminnan kehitystiimiemme tehtävä on nostaa parhaat ideat seuraavalle tasolle, kohti täyttä kaupallistamista. Kehitystyö tapahtuu hankekohtaisissa organisaatioissa, joita kutsumme liiketoiminta-alustoiksi.
 

Tulevaisuuden raaka-aineet

 

Työskentelemme jatkuvasti uusiutuvien ja kierrätettyjen raaka-aineiden saatavuuden parantamiseksi. Kehitämme samalla teknologioita, joilla monipuolistamme nykyistä raaka-ainevalikoimaamme entisestään. Tämä auttaa meitä varmistamaan, että käytettävissämme on riittävä määrä raaka-aineita tukemaan kasvavaa tuotantokapasiteettiamme, minkä myötä voimme maksimoida positiivisen ilmastovaikutuksemme. Lue lisää tulevaisuuden raaka-aineista.