Jokaiselta yritykseltä odotetaan entistä vastuullisempaa toimintaa. Pienetkin teot merkitsevät paljon, ja kumppanuuksilla voidaan saada ihmeitä aikaan. Oli oma panoksesi sitten pieni tai iso, paikallinen tai globaali - lähde mukaan rakentamaan kestävämpää tulevaisuutta.

Tieliikenne

Neste MY uusiutuva diesel

Neste MY uusiutuvaa dieseliä on saatavilla jo 120 asemalta ympäri Suomen. Neste MY vähentää yrityksesi omaa hiilijalanjälkeä jopa 90 %, verrattuna fossiilisen dieselin käyttöön.
Raportointi

Päästöraportointi

Seuraa Neste MY uusiutuvan dieselin avulla saavutettuja päästövähennyksiä helposti ja tehokkaasti - ja kerro tuloksistasi asiakkaille.
JÄTTEET JA TÄHTEET

100 % jätteitä ja tähteitä vuonna 2025

Tavoitteenamme on nostaa jäte- ja tähderaaka-aineiden osuus nykyisestä 80 prosentista 100 prosenttiin uusiutuvien raaka-aineiden kokonaiskäytöstämme globaalisti vuoteen 2025 mennessä. Suomessa Neste MY uusiutuva diesel on jo 100-prosenttisesti jäte- ja tähderaaka-aineista valmistettua.
Lentoliikenne

Uusiutuva lentopolttoaine

Neste MY uusiutuva lentopolttoaine vähentää jopa 80% kasvihuonekaasupäästöjä verratuna fossiiliseen lentopolttoaineeseen. Tuote tarjoaa välittömän ratkaisun lentämisen suorien hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen.
Muovit

Uusiutuvaa ja kierrätettyä muovia

Neste RE on muovien raaka-aine, joka on valmistettu kokonaan uusiutuvista ja kierrätetyistä raaka-aineista. Se on “drop-in” ratkaisu, jota voidaan käyttää joko yksin tai muiden raaka-aineiden kanssa silloin, kun muovituotteiden laadun halutaan vastaavan perinteisistä fossiilisista raaka-aineista tuotettuja muoveja.
Kaasut

Uusiutuva propaani

Tuotetaan 100-prosenttisesti uusiutuvista raaka-aineista, kuten jätteistä ja tähteistä. Puhtaampi vaihtoehto perinteiselle propaanille, ja sitä voidaan käyttää paitsi teollisuudessa, niin myös ruuanvalmistuksessa ja lämmityksessä. Se soveltuu sellaisenaan myös polttoaineeksi nestekaasuautoihin.