Osakkeiden hankintahinta jakautumishetkellä 2005

Fortum Oyj:n keväällä 2005 jakaman osingon verotus

Fortum Oyj jakoi keväällä 2005 osinkoa kahdessa osassa: osittain käteisenä ja osittain Neste Oil Oyj:n osakkeina. Fortum Oyj:n osakkeenomistaja sai käteisenä osinkoa 0,58 euroa per osake. Lisäksi osinkona jaettiin Neste Oil Oyj:n osakkeita niin, että jokainen osakkeenomistaja sai neljää Fortum Oyj:n osaketta kohden yhden Neste Oil Oyj:n osakkeen.

Keskusverolautakunnan antaman päätöksen mukaan saadun osingon määräksi osakkaan verotuksessa katsotaan hänen saamiensa osakkeiden käypä arvo sillä hetkellä, jolloin osinko on nostettavissa. Sillä seikalla, että vain osa saadun osingon määrästä luettiin TVL 33a §:n nojalla henkilön veronalaiseksi tuloksi, ei ollut vaikutusta osinkoina saatujen osakkeiden hankintamenon määrään.

Käypänä arvona voitaneen pitää näiden osakkeiden liikkeellelaskuhintaa, jos osinko on jaettu ennen listautumista. Jos osinko jaetaan listautumisen jälkeen, osinkona jaettavat osakkeet arvostettaneen käypään arvoon, joka perustuu osingon nostettavissa olopäivän pörssikurssiin.

Ei ole täysin varmaa, mikä hinta katsotaan osinkona saadun Neste Oil Oyj:n osakkeen hankintahinnaksi osingonsaajan verotuksessa. On mahdollista katsoa, että osinko oli nostettavissa listautumishintaan, jolloin tämä olisi osakkeen hankintahinta verotuksessa. Toisaalta osakkeenomistaja voi myös tehdä vaatimuksen, että hänen verotuksessaan käytettäisiin jotakin muuta arvoa esim. ensimmäisen päivän päätöskurssia. Fortum Oyj teki osingonjakopäätöksen 15.4.2005 ja Neste Oil Oyj listattiin pörssiin 18.4.2005. Osingonjakopäätöspäivän ja listautumispäivän välissä oli viikonloppu. Neste Oil Oyj:n osakkeen listautumishinta (nk. IPO-hinta) oli 15,00 euroa. Ensimmäisen päivän (18.4.2005) päätöskurssi oli 16,18 euroa.  

Neste Oyj:n yhtiökokouksen 2.4.2019 päättämässä maksuttomassa osakeannissa (ns. split) annetut uudet osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 4.4.2019. Maksuttomassa osakeannissa annettiin uusia osakkeita omistuksen mukaisessa suhteessa siten, että kutakin osaketta kohti annettiin 2 uutta osaketta. Täten hankintahintana verotuksessa voidaan käyttää split-korjattua listautumishintaa eli 5,00 euroa tai vastaavasti split-korjattua päätöskurssia 5,39 euroa.