Nesteen arvontojen säännöt

Täältä löydät Nesteen käynnissä olevien kilpailujen ja arvontojen säännöt.

 

Neste MY Uusiutuvan Latauksen palautekyselyyn vastanneiden kesken Keskon 30 € arvoisen lahjakortin arvonta

Kun vastaat palautekyselyyn Neste MY Uusiutuvasta Latauksesta, niin osallistut Keskon 30 € lahjakortin arvontaa. Arvonta suoritetaan kerran kuukaudessa jokaisen kuukauden ensimmäisenä tiistaina kaikkien palautekyselyyn vastanneiden kesken.

Kilpailun järjestäjä

Neste Markkinointi Oy, jäljempänä "Neste”.

Osallistumiskelpoisuus

Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt pois lukien Nesteen henkilökunta ja heidän perheenjäsenensä, sekä niiden yhtiöiden ja organisaatioiden työntekijät, jotka ovat olleet tekemisissä tämän kilpailun kanssa. Arvontaan osallistumisen edellytyksenä on, että Neste on lähettänyt kampanjaviestin sähköpostitse, olet vastannut palautekyselyyn sekä olet käyttänyt Neste MY Uusiutuvaa Latausta. Osallistumisessa ei ole ikärajaa. Lahjakorttien arvonnassa ovat mukana kaikki henkilöt, jotka ovat vastanneet palautekyselyyn.

Osallistumisaika

Osallistusmiaika 1.9.2023 asti. Neste ei vastaa teknisistä syistä perille tulemattomista osallistumisista. 

Palkinnot

Palkintona arvotaan 30 euron arvoisia Keskon lahjakortteja. Lahjakortilla voi ostaa K-Citymarketeista, K-Supermarketeista, K-kaupoista sekä K Raudasta. Lahjakortin arvonta suoritetaan jokaisen kuukauden ensimmäisenä tiistaina.

Kilpailuun osallistuminen

Arvontaan osallistutaan vastaamalla Neste MY Uusiutuvaa Latausta koskevaan palautekyselyyn. Osallistuakseen arvontaan on täytynyt vastaanottaa Nesteeltä kampanjaviesti sähköpostitse, jossa kysytään palautetta Neste MY Uusiutuvasta Latauksesta.

Voittajan valinta ja palkintojen lunastus

Palkintojen voittajat arvotaan kampanjaan osallistuneiden kesken. Voitoista sekä niiden lunastamisesta ilmoitetaan voittajille henkilökohtaisesti. Mikäli voittajaa ei tavoiteta kahden viikon kuluessa voitosta, on Nesteellä oikeus arpoa tilalle uusi voittaja.

Muut ehdot

Neste pidättää oikeuden muuttaa kilpailun sääntöjä tai palkintoa sekä peruuttaa tai keskeyttää kilpailu ilman erillistä tai aiempaa ilmoitusta. 

Verot

Neste sitoutuu maksamaan lakisääteiset verot näissä virallisissa säännöissä ilmoitetuista palkinnoista. Palkintoa ei vaihdeta muuhun aineettomaan tai aineelliseen hyödykkeeseen. Viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Osallistumalla tähän kilpailuun osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun sääntöjä. 

Neste Markkinointi Oy

Espoossa 1.3.2023

Neste Bensis TikTok-arvonta  – 23.11.–30.11.2023

1. Järjestäjä
Neste Markkinointi Oy (jäljempänä “Neste” tai “Järjestäjä“)
Neste Oyj
PL 95
00095 NESTE
https://www.neste.fi/
2. Osallistumiskelpoisuus
Kaikki luonnolliset henkilöt ovat osallistumiskelpoisia. Arvontaan eivät saa kuitenkaan osallistua järjestävän tahon työntekijät tai niiden yhtiöiden ja organisaatioiden työntekijät, jotka ovat olleet tekemisissä tämän kilpailun kanssa tai heidän perheenjäsenensä. Järjestäjällä on oikeus poistaa arvonnasta sellaiset osallistujat, jotka ilmeisesti pyrkivät väärinkäyttämään kilpailua tulosten tai todennäköisyyksien muuttamiseksi.
3. Osallistumisaika
Osallistumisaika on 30.11.2023 klo 9 asti.
4. Arvontaan osallistuminen
Arvontaan osallistutaan kommentoimalla arvontavideoon Neste Bensis TikTok-tilillä.
5. Voittajan valinta, palkinto ja palkinnon lunastaminen
Arvonnan palkinto on Nesteen polttoainelahjakortti, arvo 50 €.
Voittaja arvotaan kahden viikon sisään kilpailun päätyttyä, kuitenkin viimeistään viisi viikkoa kilpailun päättymisestä. Voitosta ja sen lunastamisesta ilmoitetaan voittajalle henkilökohtaisesti TikTokin välityksellä ja järjestäjällä on oikeus julkaista voittajan etunimi ja sukunimen ensimmäinen kirjain. Mikäli voittajaa ei tavoiteta neljäntoista päivän kuluessa voitosta, on Järjestäjällä oikeus arpoa tilalle uusi voittaja. Mikäli uutta voittajaa ei tavoiteta kahden viikon sisällä palkinnon voittamisen ilmoittamisesta, ei uutta voittajaa enää arvota. Arvonnan palkintoja ei voi vaihtaa rahaksi tai muuksi tavaraksi.
6. Verot
Järjestäjä maksaa lakisääteisen arpajaisveron voittopalkinnosta.
7. Henkilötietojen käsittely
Järjestäjä käsittelee osallistujien henkilötietoja arvonnan toteuttamiseksi ja palkintojen luovuttamiseksi. Henkilötietoja voidaan käsitellä myös suoramarkkinointitarkoituksiin osallistujan luvalla. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä löytyy Nesteen tietosuojaselosteesta: https://neste.fi/tietosuoja
8. Järjestäjän vastuu
Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän, sekä kampanjan järjestämisessä mukana olleet mahdolliset muut yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta ja mahdollisesta vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän kampanjaan osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta tai sen käyttämisestä. Järjestäjä ei vastaa puutteellisista ja virheellisistä osallistumisista. Järjestäjä ei myöskään vastaa mahdollisista vahingoista tai kustannuksista, jotka aiheutuvat tai joiden väitetään aiheutuneen välittömästi tai välillisesti osallistumisesta tähän arvontaan. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kampanjaan osallistumiseen tai palkinnon vastaanottamiseen.
TikTok ei sponsoroi, suosittele tai hallinnoi arvontaa millään tavalla, eikä se liity mitenkään TikTokiin. Arvonnan sääntöjen lisäksi osallistujat sitoutuvat noudattamaan TikTokin käyttöehtoja ja sääntöjä.
9. Säännöt koskevat kaikkia osallistujia
Järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin. Järjestäjä voi keskeyttää arvonnan perustellusta syystä. Kaikki arvontaan osallistuvat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja Järjestäjän arvontaa koskevia päätöksiä.
Helsingissä 23.11.2023