Jätemuovi raaka-aineena

Neste keskittyy jäte- ja tähderaaka-aineiden tehokkaaseen hyödyntämiseen vähentääkseen riippuvuutta fossiilisesta öljystä ja sen käytöstä aiheutuvia ilmastopäästöjä sekä kiihdyttääkseen kiertotaloutta. Neste aikoo aloittaa nesteytetyn muovijätteen käytön perinteisen öljynjalostuksen uutena raaka-aineena. Tarkoituksenamme on jalostaa nesteytettyä muovijätettä korkealaatuiseksi, olemassaoleviin tuotantoprosesseihin soveltuvaksi "drop-in" raaka-aineeksi uusien muovien tuotantoa varten. Valmistaudumme teollisen mittakaavan koeajoon tulevina kuukausina. 

Olemme muodostaneet useita kumppanuuksia muovijätteen kierrätyksen kehittämiseksi. Tavoitteenamme on erityisesti kemiallisen kierrätyksen teknologioiden ja kapasiteetin kehittäminen. Kemiallinen kierrätys tarkoittaa muovijätteen muuntamista korkealaatuiseksi raaka-aineeksi petrokemianteollisuuden tarpeisiin. Tavoittelemme merkittävän kemiallisen kierrätyksen ratkaisun tarjoajan asemaa ja olemme asettaneet tavoitteeksi prosessoida vuosittain yli miljoona tonnia muovijätettä vuodesta 2030 lähtien. 

Keskitymme kuluttajamuovijätteen hyödyntämiseen, esim. värillisiin, monikerroksisiin ja monista eri materiaaleista valmistettuihin muovipakkauksiin, joita ei tällä hetkellä voida kierrättää mekaanisesti. Tämä tukee maailmanlaajuisia pyrkimyksiä vähentää muovijätettä ja tarjoaa keinoja vähentää raakaöljyriippuvuutta uusien muovien tuotannossa. Tarjoamalla muovijätteelle arvokkaan uuden elämän, Neste auttaa pienentämään muovijätevirtoja kaatopaikoille ja jätteenpolttolaitoksiin. Se auttaa osaltaan myös ehkäisemään myös ympäristön roskaantumista. 

Lue lisää siitä, miten kehitämme ratkaisuja muovijäteongelmaan ja kehitämme muovijätteen kemiallista kierrätystä.