Tuote- ja kemikaaliturvallisuus

Tuotteidemme turvallisuus on meille kunnia-asia. Haluamme varmistaa, että tuotteidemme käsittely on turvallista koko niiden elinkaaren ajan – tuotekehityksestä kierrätykseen asti. Luonnollisesti tuotteemme täyttävät myös kansallisen ja kansainvälisen lainsäädännön vaatimukset.

Tuoteturvallisuusasiat asiakkaiden tietoon

Suurin osa myymistämme tuotteista on luokiteltu vaarallisiksi aineiksi tai seoksiksi. Tuotteiden vaarallisuuden vuoksi vaatimustenmukaiset ja ajan tasalla olevat pakkausmerkinnät ovat erittäin tärkeitä. Kemikaaleihin liittyvään tiedonkulkuun kuuluu myös huolehtiminen kaikkien vaadittavien ilmoitusten tekemisestä viranomaisille.

Varmistamme aina, että asiakkaillamme on helposti saatavissa tuotteen turvalliseen käsittelyyn tarvittava tieto. Kerromme asiakkaille tuoteturvallisuusasioista muun muassa käyttöturvallisuustiedotteilla.

Turvallista kemikaalihallintaa

Euroopan unionin kemikaaliasetuksen (REACH) tarkoituksena on varmistaa terveyden ja ympäristönsuojelun korkea taso. Kaikki valmistamamme ja maahantuomamme kemikaalit ovat REACH-asetuksen vaatimusten mukaisia. EU:n ulkopuolisissa maissa on voimassa vastaavia kemikaalisäädöksiä, joiden huolellinen seuraaminen varmistaa että toimimme lainsäädännön mukaisesti kaikkialla.

Yhteydenotto:

Nesteen yleinen sähköpostiosoite REACH-asioissa: reach(at)neste.com.

Käyttöturvallisuustiedotteisiin liittyvät asiat: SDS(at)neste.com

Lue lisää kemikaalien hallinnasta:

www.echa.eu
tukes.fi/kemikaalit
www.concawe.org
www.cefic.org

Lue lisää vastuullisuusraportistamme (saatavilla englanninkielellä).