Henkilöturvallisuus

Haluamme varmistaa, että kaikki työntekijämme ja kumppanimme pääsevät jokaisen työpäivän jälkeen terveinä kotiin. Uskomme, että kaikki tapaturmat ovat estettävissä.

Ennakoinnilla kohti nollaa tapaturmaa 

Henkilöturvallisuudessa tavoitteenamme on sellaisen työskentely-ympäristön luominen ja ylläpitäminen, missä jokainen ottaa vastuun turvallisuudesta, ja missä kaikilla on rohkeutta ja osaamista pitää toisista huolta ja puuttua asioihin heidän asemastaan riippumatta. Nesteellä kaikilla on valtuudet ja velvollisuus puuttua työhön, jossa ei noudateta turvallisia työskentelykäytäntöjä. Työterveys-, -turvallisuus ja -hyvinvointi nivoutuvat yhteen. Yhtiömme kulttuuri ja arvot ohjaavat meitä huolenpitoon ja yhteistyöhön. 

Ihmiset luovat Nesteellä turvallista toimintaa. Kehitämme jatkuvasti kykyämme hallita riskejä ja edistää turvallisuuskulttuuriamme. Me välitämme kaikkien turvallisuudesta ja terveydestä. Pyrimme vaalimaan kulttuuria, jossa kaikilla on rohkeutta puuttua, jos turvallisuus on vaakalaudalla, ja kykyä tehdä yhteistyötä turvallisuuden varmistamiseksi ja parantamiseksi. 

Life Saving Rules

Turvallisuuden pääsääntöjen noudattaminen auttaa ehkäisemään vakavat ja kuolemaan johtavat tapaturmat.