Vastuullisuusriskit

Nesteen riskienhallintapolitiikkaa ja sitä tukevia periaatteita, vaatimuksia ja prosesseja sovelletaan myös vastuullisuusriskeihin, joita hallitaan erityisenä riskilajina neljännesvuosittaisissa riskikatsauksissa. Arvioinnissa otetaan huomioon lyhyt, keskipitkä ja pitkä aikaväli.

Toimintamme yhdistetään moniin vastuullisuuteen liittyviin riskeihin. Pyrimme tunnistamaan näitä uhkia ja aktiivisesti ehkäisemään niitä. Keskeisimmät riskit arvioidaan osana strategiasuunnittelun ja suoritusjohtamisen prosessia. Riskienhallinnan tiimi seuraa riskitasoja ja varmistaa, että riskit on tunnistettu ja hallittu asianmukaisesti Nesteen liiketoimintayksiköiden, funktioiden ja maayksiköiden toimesta. Raportoimme merkittävimmät vastuullisuuteen liittyvät riskit vuosittain vuosikertomuksessamme sekä hallituksen toimintakertomuksessa. Lisätietoa vastuullisuusriskeistä ja riskienhallinnasta on esitelty muiden kuin taloudellisten tietojen raportissa (NFI).