Vastuullisuusriskit ja -mahdollisuudet

Toimintaamme liittyy useita vastuullisuuteen liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia. Tavoitteenamme on tunnistaa näitä uhkia ja mahdollisuuksia, ja ehkäistä ennalta tai mahdollistaa niiden toteutuminen. Keskeisimmistä riskeistä viestitään osana strategiasuunnittelu- ja suoritusjohtamisprosessia. Vastuullisuusriskejä hallitaan yhtenä riskilajina neljännesvuosittaisissa riskikatsauksissa. 

Lisätietoa ilmastoon liittyvistä riskeistä ja mahdollisuuksista, ympäristöriskeistä, mahdollisesti haitallisista ihmisoikeusvaikutuksista sekä korruptio- ja lahjontariskeistä on vuosikertomuksen muita kuin taloudellisia tietoja koskevassa osiossa.

Vastuullisuus luo liiketoiminnalle mahdollisuuksia

Vastuullisuus merkitsee meille mahdollisuuksia, sillä ilmastonmuutoksen hillitseminen on liiketoimintaamme. Uusiutuvat polttoaineet ovat yksi merkittävimmistä keinoista vastata liikenteen kasvavaan energiantarpeeseen, mikä luo kasvun mahdollisuuksia liiketoiminnallemme. Kehittämämme NEXBTL-teknologia tarjoaa kasvumahdollisuuksia myös muilla toimialoilla, kuten polymeeri- ja kemianteollisuudessa.

Raportoimme merkittävimmät vastuullisuuteen liittyvät riskimme vuosittain vuosikertomukseen kuuluvassa hallituksen toimintakertomuksessa.