Fossiilisista polttoaineista on päästävä eroon ‒ näin tieliikenteen jakeluvelvoite vaikuttaa

Ilmastonmuutos vaatii nopeita, heti toimivia ratkaisuja, joiden avulla esimerkiksi tieliikenteestä syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää. Kaikkia ratkaisuja tarvitaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ‒ yksi näistä on tieliikenteen jakeluvelvoite, jolla täytetään EU-direktiivin vaatimus sisällyttää liikenteeseen uusiutuvaa energiaa. Jakeluvelvoitteen tavoitteena on, että vuosittain entistä suurempi osuus Suomessa myydystä polttoaineesta on valmistettu uusiutuvista raaka-aineista. 

Biopolttoaineiden jakeluvelvoitteen voidaan sanoa olevan määrällisesti suurin ja ajallisesti nopein tapa päästä eroon fossiilisista polttoaineista. Laki biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä tuli voimaan vuoden 2008 alusta. 

 

Neste MY Uusiutuva Diesel ‒  keskimäärin 90 % pienempi hiilijalanjälki 

Tehokas keino taistella ilmastonmuutosta vastaan on 100 %:sti jätteistä ja tähteistä Suomen markkinoille valmistettu Neste MY Uusiutuva Diesel™, joka pienentää autoilijan omaa hiilijalanjälkeä keskimäärin  90 %* verrattuna fossiiliseen dieseliin. Käyttämällä Neste MY Uusiutuvaa Dieseliä kuluttaja sekä yritys voi vähentää oman auton tai kaluston käyttämisestä syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä. Valtakunnallisesti autoilijoiden tankkaama Neste MY Uusiutuva Diesel sisältyy jakeluvelvoitteeseen. 

Neste MY Uusiutuvaa Dieseliä on tarjolla ympäri Suomen, ja laajennamme verkoston kattavuutta aktiivisesti. Katso kaikki Neste MY -asemat  tai etsi lähin asemasi Nesteen mobiilisovelluksesta, Neste-äpistä.

Neste MY Uusiutuva Diesel on helppo ja heti toimiva ratkaisu, sillä se soveltuu kaikkiin dieselautoihin ja -moottoreihin sellaisenaan, eikä autoa näin ollen tarvitse lähteä ilmastosyistä vaihtamaan. 

Neste MY Uusiutuva Diesel on myös vuonna 2021 voimaan tulleen julkisia ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintoja koskevan lain mukainen puhdas polttoaine raskaille ajoneuvoille.

*) Elinkaaren aikaisten päästöjen ja päästövähenemän laskentamenetelmät ovat EU:n uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin II (2018/2001/EU) mukaisia.