Olet täällä

Vuonna 2030 joka kolmas kilometri ajetaan uusiutuvilla polttoaineilla ‒ näin jakeluvelvoite vaikuttaa

Ilmastonmuutos vaatii nopeita, heti toimivia ratkaisuja, joiden avulla esimerkiksi tieliikenteestä syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää. Kaikkia ratkaisuja tarvitaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ‒ yksi asiaa tukeva tekijä on jakeluvelvoite, jolla täytetään EU-direktiivin vaatimus sisällyttää liikenteeseen uusiutuvaa energiaa. Jakeluvelvoitteen johdosta vuosittain entistä suurempi osuus Suomessa myydystä polttoainemäärästä on valmistettu uusiutuvista raaka-aineista.  

Biopolttoaineiden jakeluvelvoitteen voidaan sanoa olevan määrällisesti suurin ja ajallisesti nopein tapa vähentää liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä. 

Laki biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä tuli voimaan vuoden 2008 alusta. EU-lainsäädäntö määrää, että vuoteen 2030 mennessä tieliikenteen käytössä olevat polttoaineet sisältävät 14 % uusiutuvia polttoaineita. EU valvoo, että jäsenmaat toimivat asetetun velvoitteen mukaan. Kukin jäsenmaa voi kuitenkin halutessaan asettaa myös korkeammat vuotuiset tavoitteet.

Suomessa tavoitteet korkealla 

Suomessa asetettiin tavoitteet jo aikaisessa vaiheessa korkealle, sillä biopolttoaineiden jakeluvelvoite on kaksinkertainen EU:hun verrattuna. Suomen jakeluvelvoite vuonna 2021 on 18 %.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että joka viides kilometri Suomen maanteillä ajetaan tänä vuonna uusiutuvalla polttoaineella. Vuonna 2030 tämä osuus on jo lähes kolmasosa, sillä jakeluvelvoite nousee 2020-luvulla asteittain 30 %:iin.

Lisäksi tekeillä olevassa fossiilittoman liikenteen tiekartassa linjataan yhtenä toimenpiteenä jakeluvelvoitteen mahdollinen nosto 34 %:iin, kun velvoitteeseen lisätään biokaasu ja sähköpolttoaineet.

Neste MY uusiutuva diesel ‒ 90 % pienempi hiilijalanjälki  

Tehokas keino taistella ilmastonmuutosta vastaan on 100 %:sti jätteistä ja tähteistä valmistettu Neste MY uusiutuva diesel™, joka pienentää autoilijan omaa hiilijalanjälkeä jopa 90 % verrattuna fossiiliseen dieseliin. Käyttämällä Neste MY uusiutuvaa dieseliä kuluttaja sekä yritys voi vähentää oman auton tai kaluston käyttämisestä syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä. Valtakunnallisesti autoilijoiden tankkaama Neste MY uusiutuva diesel sisältyy jakeluvelvoitteeseen. 

Päästöjen vähentäminen jakeluvelvoitteen määriä nopeammin voisi olla mahdollista voimakkaalla verokannusteella, jollainen on käytössä Ruotsissa. Siellä korkeasekoitteiset biopolttoaineet, esimerkiksi Neste MY uusiutuva diesel tai flex fuel -autoihin sopiva E85-polttoaine, ovat täysin vapaita valmisteverosta, kun ne tuodaan markkinoille jakeluvelvoitteen ulkopuolella. Tällä kannustetaan tuomaan markkinoille uusiutuvaa polttoainetta yli jakeluvelvoitteen asettaman määrän.  

Neste MY uusiutuvaa dieseliä on tarjolla jo yli 120 asemalla ympäri Suomen, ja laajennamme verkoston kattavuutta aktiivisesti. Vuoden 2021 aikana tuomme Neste MY uusiutuvan dieselin saataville lukuisille uusille asemille. Kaikki Neste MY -asemat löytyvät osoitteesta nestemy.fi/asemat tai Nesteen mobiilisovelluksesta, Neste-äpistä.

Neste MY uusiutuva diesel on helppo ja heti toimiva ratkaisu, sillä se soveltuu kaikkiin dieselautoihin ja -moottoreihin sellaisenaan, eikä autoa näin ollen tarvitse lähteä ilmastosyistä vaihtamaan. 

Neste MY uusiutuva diesel on myös vuonna 2021 voimaan tulevan julkisia ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintoja koskevan lain mukainen puhdas polttoaine raskaille ajoneuvoille.