Neste MY Uusiutuva Diesel™ -tuotteen edut

100 prosenttisesti uusiutuva ja vastuullinen

Valmistettu jäterasvoista, tähteistä ja kasviöljyistä, luokiteltu vetykäsitellyksi kasviöljyksi (Hydrotreated Vegetable Oil, HVO).

Pienempi ympäristöjalanjälki

Vähentää kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 prosenttia huomattavien pakokaasupäästöjen vähennysten lisäksi.

Helppokäyttöinen

Täysin yhteensopiva olemassa olevan diesel-polttoaineinfrastruktuurin kanssa, lisäinvestointeja ei tarvita.

Ylivoimaiset kylmäominaisuudet

Sopii erittäin kylmiin sääoloihin. Neste takaa, että raaka-aineesta riippumatta sen polttoaine ylittää kotimaiset ilmastovaatimukset ja takaa turvallisen matkan.

Hyvä suorituskyky

Polttoaineella on korkea setaaniluku, 75–95, mikä varmistaa tehokkaan ja puhtaan palamisen, mikä antaa ajoneuvolle enemmän tehoa verrattuna esimerkiksi perinteiseen biodieseliin (FAME).

Pienemmät ylläpitokustannukset jopa fossiiliseen dieseliin verrattuna

Neste MY Uuusiutuvan Dieselin käyttö ei lisää huoltotoimien tarvetta. Muiden biopolttoaineiden käyttö voi tihentää esimerkiksi öljynvaihtoväliä.

Ei sekoitusrajoituksia 

Polttoainetta voidaan käyttää sellaisenaan (100 % Neste MY Uusiutuvaa Dieseliä) tai missä tahansa sekoitussuhteessa tavanomaisen fossiilisen dieselin kanssa.

Hyvät varastointiominaisuudet

Voidaan varastoida pitkän aikaa laadun heikentymättä. Polttoaineeseen ei myöskään kerry vettä.

Puhdas hiilivety

Kemiallinen koostumus on sama kuin perinteisellä fossiilisella dieselillä.

Hajuton 

Neste MY Uusiutuva Diesel™ on rikitön ja hapeton eikä sisällä aromaattisia yhdisteitä.