Hallitus

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu viidestä kymmeneen jäsentä, jotka valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen. Hallitukseen valittiin 28.3.2023 pidetyssä yhtiökokouksessa yhdeksän jäsentä. Jari Rosendal toimi Nesteen hallituksen jäsenenä 31.7.2023 saakka.

Hallituksen jäsenten osakeomistukset Neste Oyj:ssä 31.12.2022 sisältävät omat omistukset ja määräysvaltayhteisöt.

Matti Kähkönen
Matti Kähkönen
(s. 1956)

Diplomi-insinööri
Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2018
Hallituksessa vuodesta 2017
Riippumaton jäsen

Senior Advisor, Metso Oyj 2017–2019. Toimitusjohtaja, Metso Oyj 2011–2017. Varatoimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen, Metso Oyj 2010–2011. Toimitusjohtaja, Kaivos- ja maanrakennustekniikka, Metso Oyj 2008–2011. Toimitusjohtaja, Metso Minerals 2006–2008. Toimitusjohtaja, Metso Automation, 2001–2006. Divisioonajohtaja, Metso Automation, Field Systems, 1999–2001. Ennen vuotta 1999 useita päällikkö- ja kehitystehtäviä Neles-Jamesburyllä ja Rauma-Repolassa. Kemiran hallituksen puheenjohtaja 3/2022–. Kemiran hallituksen varapuheenjohtaja 2021–3/2022. Suomen Messut Oyj:n hallituksen puheenjohtaja 2020–. Nesteen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja.
John Abbott
John Abbott
(s. 1960)

B.Sc. First Class Honours, Chemical Engineering (kemiantekniikka)
Hallituksessa vuodesta 2021
Riippumaton jäsen

Downstream-liiketoiminnasta vastaava johtaja ja johtoryhmän jäsen, Royal Dutch Shell 2013–2019. Johtaja, Global Manufacturing, Shell 2012–2013. Johtaja, Upstream Americas Heavy Oil -liiketoiminta, Shell, Calgary, Kanada 2008–2012. Varapääjohtaja, Manufacturing (Refining and Chemicals) Excellence and Support -yksikkö, Shell, Houston, Yhdysvallat 2006–2008. Useita tehtäviä Shellillä Iso-Britanniassa, Singaporessa, Thaimaassa, Alankomaissa, Kanadassa ja Yhdysvalloissa, pääasiassa Global Manufacturing (Refining and Chemicals) -yksikössä, sekä hankinnan, kaupan ja jakelun alueilla 1981–2006. (Vuonna 1994 lisäksi lyhyt komennus Iso-Britannian hallinnossa). Johtaja (toimivaan johtoon kuulumaton), Intercontinental Exchange (ICE) Futures Europe 2021–. Neuvonantaja ja osallistuja, Mobility Impact Partners (MIP) 2020–. Mentori, FTSE 100 cross-company mentoring foundation 2013–. Nesteen tarkastusvaliokunnan jäsen.
Nick Elmslie
(s.1957)

Kemian kandidaatti
Hallituksessa vuodesta 2020
Riippumaton jäsen

Johtaja, BP Global Petrochemicals Shanghai 2011–2015. Controller, rahoitusjohtaja, BP Downstream 2006–2011. Useita johtajatason tehtäviä BP:llä, ml. Acetyls-liiketoiminnan johtaja, Chemicals Strategy -liiketoimintayksikön johtaja ja Polymers & Olefins -yksikön talous- ja rahoitusjohtaja 1992–2006. Useita eri tehtäviä BP:llä 1978–1992. 3fbio Ltd hallituksen jäsen ja sijoittaja 2017–. OTI Greentech AG hallintoneuvoston jäsen 2017–. Fosroc Group Holdings Limited hallituksen jäsen 2009–. Puheenjohtaja, i-Keg Ltd 2021–. Nesteen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen.
Just Jansz
Just Jansz
(s. 1957)

Kemiallisen metallurgian tohtori, mineraalitekniikan diplomi-insinööri
Hallituksessa vuodesta 2022
Riippumaton jäsen

Riippumaton hallituksen jäsen ja neuvonantaja 2011–. Toimitusjohtaja yrityksessä Expertise Beyond Borders 2011– . Technologyliiketoiminnan johtaja, Basell / LyondellBasell 2004–2010. Advanced Polyolefins -liiketoiminnan johtaja, Basell 2001–2004. Useita päällikkötehtäviä Shellin tytäryhtiöissä 1989– 2000. Hallituksen jäsen, Circular Plastics NL (Alankomaiden kansallinen kasvurahasto) 2022–. Nesteen tarkastusvaliokunnan jäsen.
Heikki Malinen
Heikki Malinen
(s. 1962)

Kauppatieteiden maisteri, MBA (Harvard)
Hallituksessa vuodesta 2023
Riippumaton jäsen

Toimitusjohtaja, Outokumpu Oyj 2020–. Konsernijohtaja, Posti Group Oyj 2012–2019. Toimitusjohtaja, Pöyry Oyj 2008–2012. Strategiajohtaja, johtajiston jäsen, UPM-Kymmene Oyj 2006–2008. Toimitusjohtaja, UPM North America 2004–2005. Myyntijohtaja, UPM North America 2002–2003. Partneri, Jaakko Pöyry Consulting, New York, USA 2000–2001. Useita johto- ja päällikkötehtäviä mm. McKinsey & Co:lla ja UPM:llä 1986–1999. Varapuheenjohtaja, Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2023–. Varapuheenjohtaja, Teknologiateollisuus ry 2023–. Nesteen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen.
Eeva Sipilä
Eeva Sipilä
(s. 1973)

Kauppatieteiden maisteri, CEFA
Hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2023
Hallituksessa vuodesta 2022
Riippumaton jäsen

Talous- ja rahoitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja, Metso Oyj 2016– (Metso Outotec Oyj 2020-2023). Talous- ja rahoitusjohtaja, Cargotec Oyj 2008–2016. Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, Cargotec Oyj 2005–2008. Useita eri tehtäviä Metso Oyj, Mandatum ja Arkwright AB 1997–2005. Hallintoneuvoston jäsen, Varma, 2021–. Hallituksen jäsen, Outokumpu Oyj, 2017–2022, hallituksen varapuheenjohtaja 2020–2022, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 2019–2022. Nesteen tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja.
Johanna Söderström
(s. 1971)

Kauppatieteiden maisteri
Hallituksessa vuodesta 2020
Riippumaton jäsen

Henkilöstöjohtaja, Tyson Foods 2020–. Henkilöstöjohtaja, Dow Chemical Company 2014– 2019. Johtaja, Henkilöstöjohtamisen keskus, Dow Chemical Company 2012–2014. Useita johtotason HR-tehtäviä, Dow Chemical Company, Dow Europe GmbH ja Dow Chemical Handels- und Vertriebsgesellschaft mbH 2007– 2012. Johtaja, Global Compensation & Benefits, Huhtamäki Oyj 2006–2007. Useita asiantuntija- ja johtotason tehtäviä, Dow Europe GmbH, Dow Chemical Handels- und Vertriebsgesellschaft mbH ja Dow Suomi Oy 1999–2006. Ennen vuotta 1999 useita tehtäviä, Oy L M Ericsson Ab. Nesteen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen.
Kimmo Viertola
Kimmo Viertola
(s.1961)

Kauppatieteiden maisteri
Hallituksessa vuodesta 2023
Ei työ-/toimisuhteensa vuoksi ole riippumaton yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta (Suomen valtio)

Osastopäällikkö, Valtioneuvoston kanslia, omistajaohjausosasto 10/2018–. Finanssineuvos (virkavapaalla), Valtioneuvoston kanslia, omistajaohjausosasto 1–10/2018. Johtaja, Suomen Teollisuussijoitus Oy 1998–2017. Johtaja, Price Waterhouse 1995–1998. Useita eri päällikkö- ja asiantuntijatason tehtäviä, Teollistamisrahasto, FennoScandia Bank ja Skop-konserni 1987–1994. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja, Finnair, 2023–. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja, Neste, 2018–2022. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsen, SSAB, 2021–. Hallituksen jäsen ja nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen, Fortum, 2022–2023. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja, Fortum, 2019–2022. Varapuheenjohtaja, OECD Working Party on State Ownership and Privatisation Practices 2020–. Nesteen tarkastusvaliokunnan jäsen.