Olet täällä

Jatkuva kuunteleminen

Nesteläisten ajatukset ja ideat ovat meille tärkeitä. Meillä jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa yhteiseen menestykseemme ja olla mukana kehittämässä Nestettä.

Jatkuvan kuuntelemisen avulla varmistamme, että meillä on aina ymmärrys henkilöstömme kokemuksista ja sitoutumisesta Nesteeseen sekä yhteiseen matkaamme strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Haluamme tietää, kuinka nesteläiset jaksavat, ja hyödyntää näkemyksiään johtamisen ja päätöksenteon tukena. Vuosittaista laajempaa Forward-kyselyä täydentävät neljännesvuosittaiset lyhyemmät ajankohtaisiin teemoihin pureutuvat pulssikyselyt sekä työsuhteen elinkaaren mukaiset kyselyt. 

Tammikuun 2021 Forward-kyselyn tulokset heijastavat haastavaa vuotta 2020. Vahvuuksiamme ovat esim. turvallisuuden tärkeys sekä oman työn mielekkyys ja ymmärrys kuinka se vaikuttaa isompaan kuvaan. Olemme myös kiitollisia esimiehillemme ja heiltä saadulle tuelle poikkeuksellisina aikoina. Pitkittyneet erikoisolosuhteet ja muutokset aiheuttavat kuitenkin turhautumista. Toivomme lisää selkeyttä ja läpinäkyvyyttä päätöksentekoon, priorisointiin ja viestintään. 

Otamme työntekijöidemme näkemykset hyvin vakavasti. Tuemme muutoksiin sopeutumista keskustelemalla kyselyn tuloksista ja sopimalla toimenpiteistä tiimeissä organisaation jokaisella tasolla. Suosittelemme, että tiimiläiset ottavat aktiivisen roolin keskusteluiden ja toimenpiteiden läpiviennissä. On tärkeää linkittää avainteemat päivittäiseen työhön, Forward-keskusteluihin sekä tiimin tavoitteisiin ja toiminnan suunnitteluun. 

Henkilöstökyselyiden lisäksi kannustamme nesteläisiä kertomaan ajatuksiaan esimerkiksi antamalla ja pyytämällä palautetta, säännöllisissä esimies- ja tiimikeskusteluissa, jakamalla tietoa ja kokemuksia sekä hyödyntämällä yhteisiä avoimia viestintäkanaviamme.

Nesteläisten ajatukset ja ideat ovat meille tärkeitä. Meillä jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa yhteiseen menestykseemme ja olla mukana kehittämässä Nestettä.

Forward-kyselyn kohokohdat, tammikuu 2021.