Olet täällä

Jatkuva kuunteleminen

Nesteläisten ajatukset ja ideat ovat meille tärkeitä. Meillä jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa yhteiseen menestykseemme ja olla mukana kehittämässä Nestettä.

Jatkuvan kuuntelemisen avulla varmistamme, että meillä on aina ymmärrys henkilöstömme kokemuksista ja sitoutumisesta Nesteeseen sekä yhteiseen matkaamme strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Haluamme tietää, kuinka nesteläiset jaksavat, ja hyödyntää näkemyksiään johtamisen ja päätöksenteon tukena. Vuosittaista laajempaa Forward-kyselyä täydentävät säännölliset lyhyemmät ajankohtaisiin teemoihin pureutuvat pulssikyselyt sekä työsuhteen elinkaaren mukaiset kyselyt. 

Helmikuun 2022 Forward-kyselyn tuloksissa heijastuvat haastavat ja poikkeukselliset viime vuodet. Sitoutumista mittaava engagement-indeksi oli 66 (myös 66 tammikuussa 2021). Osallistuminen kyselyyn oli aktiivista, sillä vastausprosentti oli 80% ja saimme lähes 7000 avointa kommenttia nesteläisiltä. Vahvuuksiamme ovat esim. turvallisuuden ja vastuullisuuden tärkeys sekä oman työn mielekkyys ja ymmärrys kuinka se vaikuttaa isompaan kuvaan. Olemme myös kiitollisia tuelle, jota saamme omilta esihenkilöiltämme. Viime vuosien erikoisolosuhteet ja muutokset ovat aiheuttaneet monenlaista stressiä, työkuormaa ja vahvaa priorisointitarvetta ja sitä kautta vaikuttaneet yleisiin fiiliksiimme ja hyvinvointiimme. 

Otamme työntekijöidemme näkemykset hyvin vakavasti. Keskustelemme kyselyn tuloksista ja sovimme toimenpiteistä tiimeissä organisaation jokaisella tasolla. Suosittelemme, että tiimiläiset ottavat aktiivisen roolin keskusteluiden ja toimenpiteiden läpiviennissä. On tärkeää linkittää avainteemat päivittäiseen työhön, Forward-keskusteluihin sekä tiimin tavoitteisiin ja toiminnan suunnitteluun. 

Henkilöstökyselyiden lisäksi kannustamme nesteläisiä kertomaan ajatuksiaan esimerkiksi antamalla ja pyytämällä palautetta, säännöllisissä esihenkilö- ja tiimikeskusteluissa, jakamalla tietoa ja kokemuksia sekä hyödyntämällä yhteisiä avoimia viestintäkanaviamme.