Jatkuva kuunteleminen

Nesteläisten ajatukset ja ideat ovat meille tärkeitä. Meillä jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa yhteiseen menestykseemme ja olla mukana kehittämässä Nestettä.

Jatkuvan kuuntelemisen avulla varmistamme, että meillä on aina ymmärrys henkilöstömme kokemuksista ja sitoutumisesta Nesteeseen sekä yhteiseen matkaamme strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Haluamme tietää, kuinka nesteläiset jaksavat ja hyödynnämme henkilöstön näkemyksiä johtamisen ja päätöksenteon tukena. Vuosittaista laajempaa Forward-kyselyä täydentävät lyhyemmät ajankohtaisiin teemoihin pureutuvat pulssikyselyt ja työsuhteen elinkaaren mukaiset kyselyt. 

Helmikuun 2023 Forward-kyselyn tuloksissa sitoutumista mittaava engagement-indeksi oli nousussa, se oli 70 (66 vuonna 2022), 71 % (63 %) henkilöstöstä tunsi olevansa hyvin sitoutuneita. Osallistuminen kyselyyn oli aktiivista, sillä vastausprosentti oli 84 % (80 %) ja saimme yli 7000 avointa kommenttia. Vahvuuksiamme ovat esimerkiksi turvallisuuden ja vastuullisuuden tärkeys sekä oman työn mielekkyys ja ymmärrys siitä, kuinka meistä jokainen vaikuttaa isompaan kuvaan. Koemme, että voimme olla töissä omia itsejämme ja olemme kiitollisia tuelle, jota saamme omilta esihenkilöiltämme. Tulosten trendi on positiivinen, vaikkakin viime vuosien erikoisolosuhteiden ja muutosten aiheuttama stressi ja työkuorma edelleen vaikuttavat yleisiin fiiliksiimme ja hyvinvointiimme. 

Otamme työntekijöidemme näkemykset hyvin vakavasti. Keskustelemme kyselyn tuloksista ja sovimme toimenpiteistä tiimeissä organisaation jokaisella tasolla. Suosittelemme, että tiimiläiset ottavat aktiivisen roolin keskusteluiden ja toimenpiteiden läpiviennissä. On tärkeää linkittää avainteemat päivittäiseen työhön, Forward-keskusteluihin sekä tiimin tavoitteisiin ja toiminnan suunnitteluun. 

Henkilöstökyselyiden lisäksi kannustamme nesteläisiä kertomaan ajatuksiaan esimerkiksi antamalla ja pyytämällä palautetta säännöllisissä esihenkilö- ja tiimikeskusteluissa, jakamalla tietoa ja kokemuksia sekä hyödyntämällä yhteisiä avoimia viestintäkanaviamme.