Hallituksen palkitseminen

Hallituksen palkitsemisesta päättää yhtiökokous.

Hallituksen vuosipalkkioiksi yhtiökokous 2024 päätti:

  • puheenjohtaja 135 000 euroa/vuosi
  • hallituksen varapuheenjohtaja 75 000 euroa/vuosi
  • tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 75 000 euroa siinä tapauksessa, ettei hän samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana, ja
  • hallituksen jäsenelle 60 000 euroa.

Yllä mainittujen vuosipalkkioiden lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan hallituksen tai valiokunnan kokouksiin osallistumisesta kokouspalkkiota seuraavasti:

  • 1 000 euroa kokoukselta, mikäli kokous on hallituksen jäsenen kotimaassa,
  • 2 000 euroa kokoukselta, mikäli kokous on samassa maanosassa kuin hallituksen jäsenen kotimaa, ja
  • 3 000 euroa kokoukselta, mikäli kokous on eri maanosassa kuin hallituksen jäsenen kotimaa.

Puhelimen tai muun tietoliikenneyhteyden avulla pidetystä kokouksesta maksetaan jäsenen kotimaassa pidetyn kokouksen palkkion mukaisesti. Lisäksi hallituksen jäsenille korvataan matka- ja majoituskustannukset yhtiön yleisen matkustussäännön mukaisesti.

Kiinteämääräisestä vuosipalkkiosta 40 % maksetaan osakkeina ja loput rahana. Kokouspalkkiot maksetaan rahana. Osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa Neste Oyj:n osavuosikatsauksen 1.1.-31.3.2024 julkistuksesta. Jos osakkeiden hankkimista ja/tai toimittamista ei toteuteta yhtiöön tai hallituksen jäseneen liittyvän syyn vuoksi, maksetaan palkkio kokonaan rahana. Yhtiö vastaa osakkeiden hankkimisesta mahdollisesti aiheutuvasta varainsiirtoverosta.

Hallituksen jäsenet eivät kuulu yhtiön palkitsemisjärjestelmien piiriin.

Hallituksen jäsenten osakeomistukset ja vuosipalkkiot on esitetty Nesteen vuosikertomuksessa 2023. Tietoa osakeomistuksesta on myös yhtiön internetsivuilla, ja se käsittää suoraan ja määräysvaltayhteisöjen kautta omistetut sekä edunvalvonnassa olevien omistamat Nesteen osakkeet.