Olet täällä

Hallituksen palkitseminen

Hallituksen palkitsemisesta päättää yhtiökokous.

Hallituksen vuosipalkkioiksi yhtiökokous 2022 päätti:

  • puheenjohtaja 78 100 euroa/vuosi
  • hallituksen varapuheenjohtaja 54 400 euroa/vuosi
  • jäsenet 37 900 euroa/vuosi
  • tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja: 54 400 euroa vuodessa siinä tapauksessa, ettei hän samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana.

Kiinteämääräisten vuosipalkkioiden lisäksi maksetaan vuosipalkkiot valiokuntatyöstä seuraavasti:

  • tarkastusvaliokunnan muulle jäsenelle kuin puheenjohtajalle kyseisestä tehtävästä 3 000 euroa,
  • henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle kyseisestä tehtävästä 5 000 euroa ja jäsenelle kyseisestä tehtävästä 2 000 euroa, ja
  • muun hallituksen päätöksellä perustetun valiokunnan puheenjohtajalle kyseisestä tehtävästä 5 000 euroa ja jäsenelle kyseisestä tehtävästä 2 000 euroa.

Yllä mainittujen vuosipalkkioiden lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan hallituksen tai valiokunnan kokouksiin osallistumisesta kokouspalkkiota seuraavasti:

  • 800 euroa kokoukselta, mikäli kokous on hallituksen jäsenen kotimaassa,
  • 1 600 euroa kokoukselta, mikäli kokous on samassa maanosassa kuin hallituksen jäsenen kotimaa, ja
  • 2 400 euroa (1 200) kokoukselta, mikäli kokous on eri maanosassa kuin hallituksen jäsenen kotimaa.

Puhelimen tai muun tietoliikenneyhteyden avulla pidetystä kokouksesta maksetaan jäsenen kotimaassa pidetyn kokouksen palkkion mukaisesti. Lisäksi hallituksen jäsenille korvataan matka- ja majoituskustannukset yhtiön yleisen matkustussäännön mukaisesti.

Kiinteämääräisestä vuosipalkkiosta 40 % maksetaan osakkeina ja loput rahana. Valiokunta- ja kokouspalkkiot maksetaan rahana. Osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa Neste Oyj:n osavuosikatsauksen 1.1.-31.3.2022 julkistuksesta. Jos osakkeiden hankkimista ja/tai toimittamista ei toteuteta yhtiöön tai hallituksen jäseneen liittyvän syyn vuoksi, maksetaan palkkio kokonaan rahana. Yhtiö vastaa osakkeiden hankkimisesta mahdollisesti aiheutuvasta varainsiirtoverosta.

Hallituksen jäsenet eivät kuulu yhtiön palkitsemisjärjestelmien piiriin.

Hallituksen jäsenten osakeomistukset ja vuosipalkkiot on esitetty Nesteen vuosikertomuksessa 2021. Tietoa osakeomistuksesta on myös yhtiön internetsivuilla, ja se käsittää suoraan ja määräysvaltayhteisöjen kautta omistetut sekä edunvalvonnassa olevien omistamat Nesteen osakkeet.