Teknologia, tuotteet ja raaka-aineet

Olemme maailman johtava biopolttoaineiden tuottaja. Näiden joukossa ovat esimerkiksi jätteistä valmistettava uusiutuva diesel ja lentopetroli. Tutkimme ja kokeilemme jatkuvasti uusia raaka-aineita, joista voisi valmistaa biopolttoaineita ja muita kestäviä tuotteita, kuten kemikaaleja ja muoveja. Tällä hetkellä keskitymme ennen kaikkea jätemuovin, levien, metsä- ja maatalouden jätteiden, yhdyskuntajätteen sekä uusiutuvan sähkön ja hiilidioksidin (power-to-X) tarjoamiin mahdollisuuksiin.
 

Teknologia

Teknologiamme ydintavoite on käyttää joustavasti erilaisia raaka-aineita ja tuottaa laajaa valikoimaa erilaisia lopputuotteita. Samalla huolehdimme siitä, että tuotannollinen tehokkuutemme on huipputasoa.

Tuotteet

Kehitämme jatkuvasti teknologioita, joiden avulla voimme valmistaa kestävistä raaka-aineista ensiluokkaisia polttoaineita, kemikaaleja ja materiaaleja. Aikoinaan lähes ainoa raaka-aineemme oli raakaöljy. Tänä päivänä hyödynnämme laajasti jätteitä ja sivuvirtoja.

Tulevaisuuden raaka-aineet

Tällä hetkellä syvennymme jäteöljyn ja -rasvojen, lignoselluloosan, jätemuovin, levien, yhdyskuntajätteen ja power-to-X:n tarjoamiin mahdollisuuksiin.