Arvostamme laatua ja tehokkuutta

Investointihankkeiden läpivienti ja toimintamme laadukkuus ovat keskeisessä roolissa Nesteen strategian toteuttamisessa. Turvallisuus, laatu, aikatauluissa pysyminen ja kustannustehokkuus ovat yhteisiä nimittäjiä näille molemmille. Nämä tekijät ohjaavat myös Nesteen tapaa hankkia erilaisia hyödykkeitä ja palveluita sekä sitä, miten valitsemme palvelutoimittajamme. 

Palvelutoimittajat muodostavat olennaisen osan Nesteen arvoketjua. Sen lisäksi, että pyrimme hankinnoissamme saamaan parasta vastinetta rahalle, Neste edellyttää palvelutoimittajiltaan tinkimätöntä sitoutumista turvallisuuteen, tarjottavien tuotteiden ja palveluiden korkeaan laatutasoon sekä siihen, että toimitukset tapahtuvat sovittuun aikaan. 

Tehdessämme hankintoja toimimme soveltuvan lainsäädännön sekä yhtiömme arvojen ja ohjeistusten mukaisesti. Haluamme, että myös palvelutoimittajamme toimivat tällä tavalla. Edellytämme palvelutoimittajiltamme lisäksi, että he toimivat eettisesti ja vastuullisesti. Nesteen eettiset säännöt palvelutoimittajille määrittelevät ne vähimmäisvaatimukset, jotka kaikkien palvelutoimittajiemme tulee täyttää. Sen vuoksi jokaisen palvelutoimittajamme tulee nimenomaisesti hyväksyä nämä säännöt ja sitoutua noudattamaan niitä omassa toiminnassaan. 

Neste sitoutuu toimimaan rehellisesti palvelutoimittajiaan kohtaan ja kohtelee kaikkia palvelutoimittajiaan rehdisti ja yhdenvertaisesti, tosiasioihin tukeutuen ja henkilökohtaiset tekijät ja olosuhteet sivuuttaen. Tavoitteenamme on luoda kestäviä ja molemminpuolisesti kannattavia yhteistyösuhteita avaintoimittajiemme kanssa. Kannustamme palvelutoimittajiamme innovoimaan kanssamme ja olemme myös avoimia kaikenlaiselle palautteelle palvelutoimittajiemme puolelta.