Uusiutuva lentopolttoaine lentoyhtiöille

 

 

Uusiutuva lentopolttoaine
lentoyhtiöille 

 

 

 

 

 

 

TURVALLINEN JA NOPEA RATKAISU LENTÄMISEN PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISEKSI

Kaupallisesti saatavilla ja käytössä ympäri maailmaa

Ilmailuala pyrkii saavuttamaan nettonollapäästöt vuoteen 2050 mennessä. Samaan aikaan matkustajalentoliikenteen ja rahdin ennustetun kasvun myötä lentokoneiden päästöjen kasvun odotetaan kasvavan lähivuosina. Näiden päästöjen vähentäminen on valtava haaste. Monet ratkaisut fossiilisille polttoaineille, kuten vety tai sähköistäminen, eivät ole ilmailualalla vielä laajalti käytössä.

Onneksi on jo olemassa ratkaisu fossiilisten polttoaineiden korvaamiseksi ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi: Neste MY Uusiutuva LentopolttoaineTM 

Neste MY Uusiutuva Lentopolttoaine on turvallinen ja vastuullisempi vaihtoehto fossiiliselle lentopolttoaineelle. Sitä käyttävät tällä hetkellä monet johtavat kaupalliset lentoyhtiöt, mukaan lukien KLM, Lufthansa, Delta ja American Airlines, sekä rahtiyhtiöt, kuten DHL Express, Amazon Prime Air ja UPS.

 

Hyödyt lentoyhtiölle uusiutuvan lentopolttoaineen käytöstä

Reduce greenhouse gas (GHG) emissions

Pienemmät kasvihuonekaasupäästöt

Neste MY Uusiutuva LentopolttoaineTM on vastuullisempi vaihtoehto perinteiselle fossiiliselle lentopolttoaineelle. Nesteen uusiutuvan lentopolttoaineen käytön avulla kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää jopa 80 %* polttoaineen koko elinkaaren aikana fossiilisen lentopolttoaineen käyttöön verrattuna. Lentoyhtiöt voivat pienentää hiilijalanjälkeään ja saavuttaa päästövähennystavoitteensa nopeammin.
Available today and future-proof

Saatavilla välittömästi

Neste MY Uusiutuva Lentopolttoaine on drop-in -ratkaisu, jonka avulla lentoyhtiöt voivat vähentää päästöjä ilman uusia investointeja tai lentokoneiden moottoreihin tehtäviä muutoksia.
Sustainability leadership

Edelläkävijyys vastuullisuudessa

Lentoyhtiöt voivat luoda lisäarvoa asiakkailleen tarjoamalla vähäpäästöisempää lentämistä palveluna sekä luoda lisäarvoa sijoittajille sekä muille sidosryhmille lainsäädännön vaatimusten täyttämisen rinnalla.

*) Puhtaassa muodossa (sekoittamattomana) käytettynä. Laskettu vakiintuneilla elinkaariarvioinnin menetelmillä (esim. CORSIA).