Nesteen eettiset säännöt

Visiomme on olla suunnannäyttäjä yhteisellä matkalla kestävään tulevaisuuteen. Tämä tarkoittaa, että uskomme yhteistyöhön ja haluamme olla aktiivisesti mukana kehittämässä vastuullisempaa tulevaisuutta. Olemme sitoutuneet korkeisiin eettisiin standardeihin ja harjoitamme liiketoimintaamme lakien ja määräysten mukaisesti. Toimimme läpinäkyvästi, vastuullisesti, rehellisesti ja arvojemme mukaisesti. Eettiset säännöt asettavat puitteet tälle.

Eettiset säännöt koskevat koko Neste-konsernia ja sisältävät pääperiaatteemme ja keskeiset vaatimuksemme, joita kaikkien Nesteen työntekijöiden on noudatettava päivittäisessä työssään.

Lue Nesteen eettiset säännöt klikkaamalla dokumenttia alta. 

Nesteen eettiset säännöt

Eettiset säännöt toimittajille

Sitoutumisemme vastuulliseen ja eettiseen liiketoimintaan ei ole riippuvainen ainoastaan työntekijöistämme vaan myös siitä, että teemme yhteistyötä liikekumppanien kanssa, jotka jakavat samat arvot ja eettiset standardit. Uskomme eettisen ja vastuullisen toiminnan olevan myös menestyksekästä toimintaa. Edellytämme myös toimittajiemme ja muiden liikekumppaniemme noudattavan soveltuvia lakeja ja vastaavia eettisiä liiketoimintakäytäntöjä, jotka on määritelty näissä eettisissä säännöissä.

Lue Nesteen eettiset säännöt toimittajille tästä

Tule Nesteen toimittajaksi!