Sertifioitu toimitusketju

Varmistamme vastuullisuuden uusiutuvien polttoaineiden toimitusketjussa sertifikaattien, kuten ISCC EU, ISCC Plus, RedCERT2, sekä kansallisten todentamisjärjestelmien avulla. Yhdysvalloissa uusiutuvien polttoaineidemme vastuullisuutta sääntelee Yhdysvaltain ympäristönsuojeluvirasto EPA.

Kaikilla jalostamoillamme on ISCC-sertifikaatti, ja ne noudattavat EU RED- sekä EPA-vaatimuksia. Kaikki raaka-aineet eivät kuitenkaan edellytä sertifikaattia; sen sijaan voimme varmentaa niiden vastuullisuuden omien politiikkojemme, paikallisen lainsäädännön sekä kohdemaan säädösten avulla.

Sertifiointijärjestelmät määrittelevät vastuullisen toiminnan kriteeristön sekä toimitusketjun hallinnan dokumentoinnin.

Sertifikaatit vahvistavat:

  • Uusiutuvan tuotteen koko elinkaaren kattava kasvihuonekaasupäästöjen vähenemä on laskettu oikein
  • Toimitusketjun läpinäkyvyyden aina raaka-aineen alkulähteeltä valmiiseen tuotteeseen
  • Tuotanto tapahtuu vastuullisia maatalouskäytäntöjä noudattaen sekä haittavaikutukset ekosysteemeille, luonnon monimuotoisuudelle sekä maaperän laadulle minimoiden
  • Sosiaalisten ja eettisten näkökulmien kunnioittaminen – työstandardien ja ihmisoikeuksien noudattaminen
  • Tuotteet noudattavat asiaankuuluvia lakeja ja säädöksiä, mukaan lukien ympäristönsuojeluun ja maankäyttöön liittyvät lait ja säädökset
  • Jätteiden ja tähteiden määritelmää noudatetaan varmistaen, että jätteiden ja tähteiden tahallista tuotantoa, kontaminaatiota tai muuntelua ei tapahdu. 

Sertifioidut järjestelmät

Toimintaamme ohjaavat liiketoiminta-aluekohtaiset sertifioidut johtamisjärjestelmät, jotka vastaavat ympäristö-, terveys-, turvallisuusstandardeja, sekä Kansainvälisen standardisoimisjärjestön (ISO) laatustandardit. 

Kaikki jalostamomme sekä terminaalit ja varastot on sertifioitu ISO 9001-, ISO 14001- ja ISO 45001 -standardien vaatimusten mukaisesti. Järjestelmien toimivuutta arvioidaan riippumattoman tahon tekemillä sisäisillä ja ulkoisilla auditoinneilla.

Nesteen sertifikaatit

Nesteen_sertifikaatit.png

ISO 9001 Laadunhallinta
ISO 14001 Ympäristöasioiden hallinta
ISO 45001 Työterveys ja -turvallisuus
RSPO Roundtable on Sustainability Palm Oil
ISCC International Sustainability & Carbon Certification