Sertifioitu toimitusketju

Varmistamme uusiutuvien polttoaineiden koko tuotantoketjun vastuullisuuden sertifioinneilla. Käyttämiämme sertifiointeja ovat muun muassa EU:n vaatimukset täyttävät ISCC EU, ISCC Plus (International Sustainability and Carbon Certification), REDCert.EU ja RedCERT2.  

Yhdysvalloissa uusiutuvien polttoaineidemme vastuullisuutta valvotaan Yhdysvaltain ympäristöviranomaisen (EPA, Environmental Protection Agency) vastuullisuusvaatimusten mukaisesti. Kaikilla uusiutuvia tuotteita valmistavilla jalostamoillamme on ISCC-sertifiointi sekä Yhdysvaltain ympäristöviranomaisen (EPA) hyväksyntä. Tämä osoittaa, että tuotanto ja raaka-aineiden hankinta ovat linjassa EU:n uusiutuvan energian direktiivin ja Yhdysvaltain ympäristöviranomaisen vaatimusten kanssa ja että ne täyttävät ympäristövelvoitteet EU:n jäsenvaltioissa ja Yhdysvalloissa.

Kaikki hankkimamme palmuöljy on sertifioitua ja täysin jäljitettävää. Kaikilta uusiutuvien polttoaineiden valmistuksessa käytettäviltä raaka-aineilta ei kuitenkaan vaadita erillistä sertifiointia lopputuotteen sertifioimiseksi. Mikäli erillistä sertifiointia ei edellytetä, raaka-aineen tuotannon vastuullisuutta koskevien vaatimusten noudattaminen todennetaan Nesteen vastuullisuuspolitiikan ja -periaatteiden sekä sen maan lainsäädännön mukaan, minne polttoaine on menossa.  

Mitä sertifioinneilla varmistetaan?

Sertifiointijärjestelmissä määritellään, millaista on vastuullinen toiminta, mitkä ovat sen kriteerejä ja millä tavalla toimitusketjun toiminta tulee dokumentoida.

Sertifioinneilla varmistetaan, että tuotannossa

  • ei ole raaka-aineiden viljelyä kielletyillä alueilla (esim. runsashiiliset alueet, sademetsät, kosteikot ja turvemaat)
  • uusiutuvan tuotteen koko elinkaaren kattava kasvihuonekaasujen päästövähenemä lasketaan oikein
  • ei ole vaarannettu luonnon monimuotoisuutta tai uhanalaisia eläinlajeja
  • ei ole maakaappauksia
  • ei ole rikottu ihmisoikeuksia
  • on kunnioitettu työntekijöiden oikeuksia.

Sertifioidut järjestelmät

Toimintaamme ohjaavat liiketoiminta-aluekohtaiset sertifioidut johtamisjärjestelmät, jotka vastaavat ympäristö-, terveys-, turvallisuusstandardeja, sekä Kansainvälisen standardisoimisjärjestön (ISO) laatustandardit. 
Kaikki jalostamomme sekä Nesteen hoitamat huoltovarmuusvarastot on sertifioitu ISO 9001-, ISO 14001- ja ISO 45001 -standardien vaatimusten mukaisesti. Järjestelmien toimivuutta arvioidaan riippumattoman tahon tekemillä sisäisillä ja ulkoisilla auditoinneilla.

Nesteen sertifikaatit

Nesteen_sertifikaatit.png

ISO 9001 Laadunhallinta
ISO 14001 Ympäristöasioiden hallinta
ISO 45001 Työterveys ja -turvallisuus
RSPO Roundtable on Sustainability Palm Oil
ISCC International Sustainability & Carbon Certification