Turvallisuus

Turvallisuuden ja toiminnan laadun parantaminen mahdollistavat strategisten tavoitteidemme saavuttamisen. Turvallisuus on meille erittäin tärkeää, ja se on yksi päivittäisen toimintamme peruspilareista.

Turvallisuus tarkoittaa erinomaista riskienhallintaa. Olemassa olevat ja tehokkaat keinot turvallisuuden varmistamiseksi auttavat pienentämään riskejä ja ehkäisemään poikkeamia. Olemme sitoutuneet suojelemaan ihmisiä ja ympäristöä sekä toimintaamme, omaisuuttamme, tietojamme ja brändiämme vahingoilta. Tässä voidaan onnistua, kun kaikki sitoutuvat turvallisuuden parantamiseen. Ymmärrämme toimintaamme liittyvät riskit, ja olemme kehittäneet erinomaisia tapoja riskien arvioimiseksi ja hallitsemiseksi.

Pyrimme oppimaan kokemuksista ja parantamaan jatkuvasti valmiuksiamme ymmärtää ja hallita turvallisuuteen liittyviä uhkia. Yhteistyöllä saavutamme ”No harm. Together.” -turvallisuustavoitteemme. 

Neste turvallisuus

Liiketoimintojen johtamisjärjestelmä, Neste’s Operations Excellence Management System, on kokonaisvaltainen ja integroitu järjestelmä. Sillä hallitaan prosessiturvallisuutta, työterveyttä ja -turvallisuutta, ympäristöä, laatua, luotettavuutta ja tehokkuutta. Tavoitteenamme on olla turvallisuusasioissa maailman parhaiden joukossa. Liiketoimintojen johtamisjärjestelmä koostuu sen politiikasta ja 15 toiminnan laadun periaatteesta. Toiminnan laatua toteutetaan ja parannetaan jatkuvasti Operations Excellence -johtamismallin mukaisesti.

Operations Excellence Governance model

Seuraamme ja arvioimme turvallisuustuloksiamme erilaisilla turvallisuusmittareilla. Turvallisuustulosten arvioinnissa keskeisiä suorituskykymittareita ovat PSER (prosessiturvallisuustapahtumien taajuus), TRIF (lääkinnällistä hoitoa vaativien tapaturmien taajuus) ja turvalliset päivät. Tämä ainutlaatuinen mittari kehitettiin vuonna 2015, ja se viittaa konkreettisesti turvalliseen päivään − päivään ilman tapaturmia, prosessiturvallisuustapahtumia, ympäristövahinkoja, tulipaloja, kemikaalivuotoja, liikenneonnettomuuksia tai meriturvallisuushäiriöitä. Turvallisuusraportointimme kattaa Nesteen kokonaan tai yli 50 %:sti omistamat jalostamot, terminaalit, toimistot sekä vähittäismyynnin maayhtiöt. Omien työntekijöidemme lisäksi turvallisuusraportointi koskee myös palveluntoimittajiamme, urakoitsijoitamme sekä liikennöitsijäkumppaneitamme.

Lue lisää turvallisuudestamme.