Lainsäädäntöasiat

Energian tuotanto ja kuluttaminen vaikuttavat ihmisten elämään ja ympäristöön maailmanlaajuisesti. Sen takia energiayhtiöiden toimintaa säädellään sekä kansallisella että EU-tasolla. Me uskomme siihen, että hyvät päätökset syntyvät päättäjien ja eri sidosryhmien vuorovaikutuksessa.

Keskustelemme mielellämme näkemyksistämme päättäjien kanssa tai annamme näkemyksemme toimialajärjestöjemme kautta, kun liiketoimintaamme koskevia päätöksiä valmistellaan ja niiden vaikutuksia arvioidaan. Käymme myös vuoropuhelua kansalaisjärjestöjen kanssa.

Tiedostamme ilmastonmuutokseen ja lisääntyvään energian käyttöön liittyvän huolen

Kannatamme ympäristön ja ilmaston kannalta kestäviä ratkaisuja ja toimitusvarmuuden turvaamista. Mielestämme korkealaatuiset ja kestävästi tuotetut biopolttoaineet sekä muut biopohjaiset ratkaisut kuten uusiutuvat muovit ja kemikaalit ovat yksi tärkeä keino liikenteen ja muiden toimialojen hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Samalla ne edistävät kiertotalouteen siirtymistä.

Suosimme ennustettavaa, pitkäjänteistä lainsäädäntöä, joka antaa mahdollisuuden teknologioiden kehittymiselle tasapuolisesti.