Torjumme muovisaastetta yhdessä kumppaneiden kanssa

Plastics Europen mukaan vuonna 2018 Euroopassa kerättiin 29 miljoonaa tonnia kuluttajamuovijätettä. Tästä vain 9,4 miljoonaa tonnia eli 32 % ohjattiin kierrätykseen ja vain noin 3–4 miljoonaa tonnia lopulta kierrätettiin (Deloitte, 2017). Loput, yli 40 %, ohjattiin jätteenpolttolaitoksille ja lähes 25% kaatopaikalle.

Haluamme osaltamme muuttaa näitä lukuja kehittämällä uusia keinoja tämän arvokkaan materiaalin kierrättämiseksi. Teemme yhteistyötä kemiallisen kierrätyksen edelläkävijöiden kanssa tavoitteenamme kehittää kemiallisen kierrättämisen teknologioita ja kapasiteettia muuttaa muovijäte korkealaatuisiksi tuotteiksi. 

Tavoitteenamme on tulla merkittäväksi kemiallisen kierrätyksen ratkaisun tarjoajaksi. Olemme asettaneet tavoitteeksemme prosessoida vuosittain yli miljoona tonnia jätemuovia. Aiomme käyttää nesteytettyä jätemuovia raaka-aineena perinteisillä fossiilisen öljyn jalostamoillamme ja jalostaa siitä korkealaatuista drop-in raaka-ainetta uusien muovien valmistukseen.

Strategiset kumppanuudet nopeuttavat kehitystä

Neste on käynnistänyt strategisia kumppanuuksia ja organisoi yhteistyötä vastuullisuusorientoituneiden alan edelläkävijöiden kanssa kemiallisen kierrätyksen teknologioiden ja kapasiteetin kehittämiseksi. Tiiviis yhteistyö ja yhteiset aloitteet koko muovien arvoketjussa ovat ratkaisevan tärkeitä, kun tavoitellaan laajamittaista kiertotalousmuutosta koko muovialalla. 

Kemiallisen kierrätyksen kapasiteetin kehittäminen voi merkittävästi edistää Euroopassa ja muualla asetettujen kunnianhimoisten muovien kierrätystavoitteiden saavuttamista. Kemiallinen kierrätys täydentää mekaanista kierrätystä, koska se mahdollistaa myös värillisten, monikerroksisten, monimateriaalipakkausten ja kalvojen tehokkaan kierrätyksen korkealaatuiseks uusien muovieni raaka-aineeksi.  

Muovijätteen kemiallisen kierrätyksen ekosysteemien kehittäminen tukee maailmanlaajuisia pyrkimyksiä vähentää muovijätettä ja tarjoaa uusia keinoja raakaöljyriippuvuuden vähentämiseksi uusien muovien tuotannossa. Tarjoamalla muovijätteille arvokkaan käyttökohteen, uuden elinkaaren, Neste ja sen kumppanit auttavat pitämään muovit käytössä, vähentävät tarvetta ohjata näitä materiaalivirtoja kaatopaikoille tai jätteenpolttoon ja samalla osaltaan ehkäisevät ympäristön roskaantumista.
 
Lue lisää työstämme tällä alueella: