Muutosmatkamme

Neste yrityksenä on käynyt läpi useita muutoksia paikallisesta öljynjalostajasta kohti uusiutuvien ja kiertotalousratkaisujen globaalia johtajaa.

Neste perustettiin vuonna 1948 turvaamaan Suomen öljyhuolto. Seuraavina vuosikymmeninä yhtiö kasvoi tasaisesti ja rakensi kaksi jalostamoa Suomeen. Ensimmäinen näistä rakennettiin Naantaliin vuonna 1957 ja toinen Porvooseen vuonna 1965. Myöhemmin Porvoon jalostamoa on laajennettu useita kertoja. Maakaasu, öljyn ja kaasun etsintä ja tuotanto sekä kemianteollisuus tulivat öljynjalostuksen ja varustamoliiketoiminnan rinnalle. Nesteestä tuli Suomen suurin yhtiö 1970-luvulla, ja sillä oli tärkeä rooli Venäjän-kaupan tasapainottajana. Myöhemmin Nesteestä tuli myös tunnettu vähittäismyyntiä harjoittava liikenneasemaketju Suomessa, Baltian maissa sekä Venäjän luoteisosissa.

Vuonna 1995 Neste listautui Helsingin pörssiin. Muutamaa vuotta myöhemmin se yhdistettiin Imatran Voiman kanssa uudeksi Fortum Oyj:ksi, joka listautui pörssiin joulukuussa 1998. Yhdistetty öljy- ja sähköyhtiö toimi vuoteen 2005 saakka. Tällöin öljytoimiala erkaantui omaksi yhtiökseen, joka listautui Neste Oil -nimellä Helsingin pörssiin.

Vuonna 2015 yhtiön nimi Neste Oil muutettiin takaisin Nesteeksi, joka kuvastaa yhtiön strategian muutosta uusiutuviin tuotteisiin.

2000-luku toi mukanaan muutoksia: Neste otti tavoitteekseen tulla maailman johtavaksi uusiutuvan dieselin tuottajaksi. Kehittämällään NEXBTL-teknologialla yhtiö pystyi muuttamaan rasvoja molekyyleiksi ja korvaamaan niillä fossiilisia raaka-aineita polttoaineiden tuotannossa. Uusiutuvaa dieseliä alettiin tuottaa Porvoossa, ja Neste avasi uusiutuvia tuotteita valmistavat jalostamot Singaporeen vuonna 2010 ja Alankomaiden Rotterdamiin vuonna 2011.

Seuraavan vuosikymmenen aikana Neste saavutti tavoitteensa, ja siitä tuli maailman suurin uusiutuvan dieselin tuottaja omien innovaatioiden ja intohimoisen uudistumisen ansiosta.

Nesteellä on nyt vahva asema jatkaa kasvua ja muutosta. Tavoitteenamme on tulla globaaliksi johtajaksi uusiutuvissa ja kiertotalousratkaisuissa. Maailma käy läpi muutoksia, mutta me olemme sitoutuneet ottamaan vastuun.  

Nesteen strategia heijastaa ymmärrystä ja ajattelua siitä, että voimme olla vastuussa näistä muutoksista ja toteuttaa tarkoitustamme: luoda elinvoimaisempi maapallo lapsillemme.

LUE LISÄÄ NESTEEN STRATEGIASTA