Vastuullisuus − keskeinen osa Nesteen jokapäiväistä toimintaa

Haluamme luoda elinvoimaisemman maapallon lapsillemme. Olemme sitoutuneet vähentämään asiakkaidemme ilmastopäästöjä 20 miljoonaa tonnia vuodessa vuoteen 2030 mennessä ja tekemään tuotannostamme hiilineutraalia vuoteen 2035 mennessä. Saavutamme nämä tavoitteet uudenlaisella ajattelulla, innovoinnilla ja yhteistyöllä. 

Lue lisää

Vastuullisuusvisio

Vastuullisuusvisiomme kattaa ilmaston, luonnon monimuotoisuuden, ihmisoikeudet, tuotantoketjun ja raaka-aineet.

Vastuullisuus Nesteellä

Neste on kehittynyt paikallisesta öljynjalostajasta yhdeksi maailman johtavista uusiutuvien ja kiertotalousratkaisujen tarjoajista.

Vaikutuksemme ympäristöön

Olemme sitoutuneet torjumaan ilmastonmuutosta ja pienentämään ilmastopäästöjä sekä maailmanlaajuisesti että paikallisesti.

Vastuullinen toimitusketju

Hyvien kumppanien tunnistaminen ja valinta on keskeisintä hankintaketjujen vastuullisuudessa.

Ihmiset

Menestyksemme perustuu ihmisiin. Työntekijämme ovat liikkeellepaneva voima, Nesteen kehittyessä globaaliksi johtajaksi uusiutuvissa ja kiertotalousratkaisuissa.

Yhteiskunta

Uskomme eettisen toiminnan olevan myös menestyksekästä toimintaa. Pyrimme toimimaan eettisesti, reilusti sekä lakien mukaisesti aina ja kaikkialla.

Vastuullisuussuoritus

Neste julkaisee vastuullisuusraportin vuosittain. Lue viimeisimmät tiedot vastuullisuussuorituksemme raportista.

Modernin orjuuden lausunto

Neste tukee kaikenlaisen modernin orjuuden poistamista.