Vastuullisuus − keskeinen osa Nesteen jokapäiväistä toimintaa

Haluamme luoda elinvoimaisemman maapallon lapsillemme. Tarjoamme sekä asiakkaillemme että yhteistyökumppaneillemme vähäpäästöisiä ratkaisuja maailman mittavimpiin vastuullisuushaasteisiin. Autamme yhteiskuntia ja organisaatioita toimimaan kestävästi ja vähentämään riippuvuutta neitseellisistä fossiilisista raaka-aineista uusiutuvien ja kiertotalousratkaisujemme avulla. Työtämme ohjaa Nesteen vastuullisuusvisio, jossa olemme asettaneet itsellemme kunnianhimoiset tavoitteet liittyen ilmastoon, luonnon monimuotoisuuteen, ihmisoikeuksiin sekä toimitusketjuihin ja raaka-aineisiin. Tavoitteenamme, yhdessä yhteistyökumppaniemme kanssa, on hiilineutraali ja luontopositiivinen arvoketju vuoteen 2040 mennessä.

Lue lisää