Vastuullisuus − keskeinen osa Nesteen jokapäiväistä toimintaa

Maailman johtavana uusiutuvan lentopolttoaineen ja dieselin sekä polymeeri- ja kemikaaliteollisuuden uusiutuvien raaka-aineratkaisujen tuottajana liiketoimintamme perustuu kestävään kehitykseen. Jalostamme jätteitä, tähteitä ja innovatiivisia raaka-aineita uusiutuviksi polttoaineiksi sekä muovin ja muiden materiaalien vastuullisemmiksi raaka-aineiksi.

Asetamme vastuullisuudelle korkeat standardit. Työtämme ohjaa Nesteen vastuullisuusvisio, jossa olemme asettaneet itsellemme kunnianhimoiset tavoitteet liittyen ilmastoon, luonnon monimuotoisuuteen, ihmisoikeuksiin sekä toimitusketjuihin ja raaka-aineisiin. Tavoitteenamme, yhdessä yhteistyökumppaniemme kanssa, on hiilineutraali ja luontopositiivinen arvoketju vuoteen 2040 mennessä.

Lue lisää