Vastuullisuus − keskeinen osa Nesteen jokapäiväistä toimintaa

Haluamme luoda elinvoimaisemman maapallon lapsillemme. Olemme sitoutuneet vähentämään asiakkaidemme kasvihuonekaasupäästöjä 20 miljoonalla tonnilla CO2e vuodessa vuoteen 2030 mennessä, tekemään tuotannostamme hiilineutraalia vuoteen 2035 mennessä (scope 1 & 2) sekä asetimme konkreettisen tavoitteen scope 3 päästöille vähentääksemme myytyjen tuotteiden päästöintensiteettiä 50 % vuoteen 2040 mennessä verrattuna vuoden 2020 tasoon. Saavutamme tavoitteemme uusilla toimintatavoilla, innovatiivisilla uusilla teknologioilla sekä yhteistyöllä.

Lue lisää