Sponsorointi, markkinointiyhteistyö ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Haluamme olla yhdessä kumppaniemme kanssa mukana tukemassa ratkaisuja, jotka vievät maailmaamme kohti hiilineutraalia tulevaisuutta. Neste rakentaa aktiivisesti brändiään ja  myötävaikuuttaa hankkeisiin, jotka ovat tarkoituksemme, haluamme luoda elinvoimaisemman maapallon lapsillemme, ja arvojemme, me välitämme, olemme rohkeita ja teemme yhteistyötä, mukaisia. Sponsoroinnit, markkinointiyhteistyöt ja hyväntekeväisyystyöt perustuvat yrityksemme ja brändimme strategioihin sekä maailmanlaajuiseen toimintaan avainmarkkinoillamme.

Teemme sponsorointi- ja markkinointiyhteistyötä tiimien, organisaatioiden, vaikuttajien ja tapahtumien kanssa. Nämä yhteistyöt tarjoavat keinon torjua ilmastonmuutosta ja edistää kiertotaloutta luomalla yhdessä uusia innovatiivisia ja erilaistavia ratkaisuja. Sponsorointiyhteistyön tulee aina luoda arvoa molemmille osapuolille ja välittää tietoa tuotteistamme, ratkaisuistamme, arvoistamme ja tarkoituksestamme sekä vahvistaa suhteita sidosryhmiimme ja lisätä uskollisuutta toimintaamme.

Teemme sponsorointi- ja markkinointiyhteistöitä kolmen pääsanoman alla: 

  • Mitä teemme yhdessä: Luomme arvoa
  • Kuinka teemme yhteistyötä: Olemme erottuvia
  • Miksi teemme yhteistyötä: Meitä ohjaa toimintamme merkityksellisyys

Lisäksi teemme yhteistyötä useiden yhteisöjen kanssa ja tuemme työtä yleisen edun hyväksi. Teemme hyväntekeväisyyttä tukeaksemme paikallisia yhteisöjä toimipaikoillamme.

Teemme hyväntekeväisyyttä kolmen pääteeman alla

  • Ilmasto ja ympäristö
  • Koulutus ja innovaatiot
  • Tasa-arvo ja ihmisoikeudet

Huomaathan ystävällisesti, että valitsemme yhteistyökohteemme huolellisesti tarkoituksemme ja arvojemme mukaisesti. Nesteen korkeiden eettisten standardien mukaisesti politiikkamme on olla avoin avustuksemme suhteen ja varmistaa, että lahjoituksiin tai sponsorointeihin ei liity väärinkäyttöä tai korruptiota. Periaatteidemme mukaisesti poliittiset puolueet ja uskonnolliset liikkeet eivät voi olla sponsorituen saajia.

Täytä sponsorointihakemus

Täytä lahjoitushakemus