Vastaehdotusten tekeminen päätösehdotuksiin sekä kysymysten lähettäminen ennakkoon

Väliaikaislain mukaisten vastaehdotusten toimittamisen aikaraja päättyi 12.2.2021 klo 16.00. Yhtiö ei vastaanottanut yhtään vastaehdotusta yhtiökokouksen käsiteltäväksi.

Osakkeenomistajien mahdollisuus esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista päättyi 11.3.2021. Yhtiö vastaanotti kysymyksiä yhdeltä osakkeenomistajalta. Nesteen vastaukset kysymyksiin löytyvät erillisestä dokumentista alta:

Vastaukset osakkeenomistajien kysymyksiin (17.3.2021)