Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Nesteen toimitusjohtaja Matti Lehmus (s. 1974, eMBA, diplomi-insinööri)  johtaa yhtiön liiketoimintaa osakeyhtiölain sekä yhtiön hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti sekä vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Hallitus nimittää toimitusjohtajan. Hallitus myös arvioi toimitusjohtajan suoritusta vuosittain ja päättää hänen palkastaan henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan esityksen pohjalta

Yhtiön johtoryhmä (Executive Committee) avustaa toimitusjohtajaa yhtiön johtamisessa sekä yhtiön strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteuttamisessa. Tämänhetkinen johtoryhmä muodostuu seuraavista henkilöistä:

Matti Lehmus
Matti Lehmus
(s.1974)

Toimitusjohtaja ja johtoryhmän puheenjohtaja
eMBA, diplomi-insinööri
Toimitusjohtaja vuodesta 2022

Tullut yhtiön palvelukseen 1998. Vastasi Renewables Platform -yksiköstä vuosina 2019–2022. Vastasi Öljytuotteet-liiketoiminta-alueesta vuosina 2014–2019 sekä toiminut aiemmin muun muassa Öljy- ja uusiutuvat tuotteet -liiketoiminta-alueen johtajana 2011–2014, Öljytuotteet-liiketoiminta-alueen johtajana 2009–2010, Perusöljyt-liiketoiminnan johtajana Erikoistuotteet-toimialalla 2007–2009, liiketoiminnan kehitysjohtajana vuonna 2007 ja bensiiniviennistä ja tradingistä vastaavana päällikkönä 2004–2007 Öljynjalostus-toimialalla. Huoltovarmuusneuvoston jäsen 2018–.
Martti Ala-Härkönen
(s. 1965)

Talous- ja rahoitusjohtaja, strategia ja IT
Kauppatieteiden tohtori, tekniikan lisensiaatti
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2022

Tullut yhtiön palvelukseen 2022. Toiminut aiemmin talous- ja rahoitusjohtajana Caverion Oyj:ssa (talous, M&A ja IT) 2016–2022, Cramo Oyj:ssä (talous ja kehitys) 2006–2016, WM-data Oy:ssä 2004–2006 ja Novo Group Oyj:ssa 1998–2004 (talous ja kehitys) sekä rahoituspäällikkönä ja emissiopäällikkönä Postipankki Oyj:ssä 1995–1998. Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Ilmarisen hallintoneuvoston jäsen 2022– . Digia Oyj:n hallituksen jäsen 2016–, varapuheenjohtaja 2023–, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja, nimitysvaliokunnan jäsen. Martinez Renewablesin hallituksen jäsen 2022–.

Sami Jauhiainen
Sami Jauhiainen
Vice President, Renewable Aviation APAC
Renewable Aviation -liiketoimintayksikön väliaikainen johtaja 5. huhtikuuta 2023 alkaen, raportoi toimitusjohtaja Matti Lehmukselle, ei kuulu Nesteen johtoryhmään.
Panu Kopra
(s.1972)

Marketing & Services -liiketoimintayksikön johtaja
Tradenomi, MBA
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2016

Tullut yhtiön palvelukseen vuonna 1996. Vastaa Marketing & Services -liiketoimintayksiköstä. Toimi Öljyn vähittäismyynnin Suomen ja Baltian myynnistä vastaavana johtajana 2014–2015, Öljyn vähittäismyynnin Venäjän ja Baltian toimintojen johtajana 2010–2014, maajohtajana Venäjällä 2009, liiketoiminnan kehitysjohtajana Uusiutuvissa tuotteissa 2007–2008, myyntijohtajana 2006, maajohtajana Latviassa 2003–2005 sekä lukuisissa muissa tehtävissä yhtiössä.
Markku Korvenranta
Markku Korvenranta
(s. 1966)

Öljytuotteet-liiketoimintayksikön johtaja
Diplomi-insinööri, tuotantotalous
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2021 alkaen

Tullut yhtiön palvelukseen 2021. Öljytuotteet-liiketoimintayksikön johtaja. Toiminut aiemmin Group Portfolio Developmentin johtajana Marquard & Bahlsilla Saksassa 2019–2021, Borealis Base Chemicalsin johtajana ja johtoryhmän jäsenenä Itävallassa 2010–2018 ja sitä ennen eri johto- ja päällikkötehtävissä Borealiksella Itävallassa, Suomessa, Tanskassa ja Belgiassa 1994–2010. Toiminut myös useissa eri tehtävissä Neste Chemicalsin palveluksessa 1990–1994. Oiltankingin hallituksen jäsen Saksassa 2021–.
Carl Nyberg
(s.1979)

Renewables Platform -yksikön johtaja
Kauppatieteiden maisteri
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2019

Tullut yhtiön palvelukseen 2005. Vastaa Renewables Platform -yksiköstä. Vastasi Renewable Road Transportation -liiketoimintayksiköstä 2019–2022. Toiminut aiemmin Nesteellä useissa eri tehtävissä, muun muassa Uusiutuvien tuotteiden Skandinavian myynnistä vastaavana johtajana 2016–2019, hankintajohtajana Öljytuotteissa Genevessä 2014–2016, raakaöljyn tradingista vastaavana päällikkönä 2013–2014. Neste Ab:n toimitusjohtaja 2017–2019. eFuel Alliance e.V. hallituksen jäsen 2021–. Martinez Renewablesin hallituksen jäsen 2022–.
Katja Wodjereck
Katja Wodjereck
(s. 1976)

Renewable Road Transportation -liiketoimintayksikön johtaja
Renewable Polymers and Chemicals -liiketoimintayksikön vt. johtaja
eMBA, liiketalouden maisteri
Johtoryhmän jäsen 1.4.2023 alkaen

Tullut yhtiön palvelukseen 1.4.2023. Vastaa Renewable Road Transportation -liiketoimintayksiköstä ja toimii Renewable Polymers and Chemicals -liiketoimintayksikön vt. johtajana. Toiminut aiemmin johtajana D/A/CH, Italiassa ja EMEAIn teollisten ratkaisujen kaupallisena johtajana Sveitsissä 2022–2023 , EMEAIn teollisten ratkaisujen kaupallisena johtajana Sveitsissä 2018–2021, EMEAI, energia- ja mikrobiologisten teknologioiden kaupallisena johtajana Dow Europe GmbH:ssa, Sveitsissä 2017–2018, pakkaamisen ja erikoistuotteiden Pohjois-Euroopan myyntijohtajana Belgiassa 2015–2017, pakkaamisen ja erikoismuovien EMEAn tuotepäällikkönä Sveitsissä 2012–2015, polyetyleenin (LDPE, LLDPE) Latinalaisen Amerikan päällikkönä Brasiliassa 2011–2012 sekä useissa muissa päällikkötason tehtävissä Dow Chemicalissa 2002–2010.
Minna Aila
Minna Aila
(s. 1966)

Vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhdejohtaja
Oikeustieteen maisteri
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2020

Tullut yhtiön palvelukseen 2020. Vastaa vastuullisuudesta ja yhteiskuntasuhteista. Toiminut aiemmin markkinointi- ja yhteiskuntasuhdejohtajana Konecranesilla 2018–2020, yhteiskuntasuhdejohtajana Nokialla 2015–2018, markkinointi-, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtajana Outotecilla 2012–2015 ja viestintäjohtajana Finanssialan Keskusliitossa 2010–2012. Useita tehtäviä globaalin viestinnän ja sijoittaja- ja yhteiskuntasuhteiden parissa Elcoteqissa 2004–2009. Useita tehtäviä Euroopan komissiossa 1992–2004. EU- ja kauppapoliittisen valiokunnan puheenjohtaja Elinkeinoelämän Keskusliitossa. Business at OECD Trade Committeen varapuheenjohtaja. Maanpuolustuskurssiyhdistyksen ja Savonlinnan Oopperajuhlien hallituksen jäsen. DFDS A/S:n hallituksen sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen 2022–.
Hannele Jakosuo-Jansson
(s.1966)

Henkilöstö- ja turvallisuusjohtaja
Diplomi-insinööri
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2006

Tullut yhtiön palvelukseen 1990. Vastaa yhtiön henkilöstöstä ja turvallisuudesta. Vastannut ennen tätä konsernin hankinnoista sekä henkilöstö- ja turvallisuusasioista. Toiminut aiemmin muun muassa Öljynjalostuksen henkilöstöjohtajana 2004–2005 ja laboratorio- ja tutkimuspäällikkönä yhtiön Teknologiakeskuksessa 1998–2004. Kemianteollisuus ry:n Osaamis- ja vetovoimavaliokunnan puheenjohtaja. Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n Osaava työvoima -valiokunnan varapuheenjohtaja. Finnair Oyj:n hallituksen jäsen ja Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja 2021–.
Bart Leenders
Bart Leenders
(s. 1969)

Johtaja, investointien hallinta ja toteutus
Konetekniikan diplomi-insinööri
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2023

Tullut yhtiön palvelukseen 2010. Vastaa yhtiön investointien hallinnasta ja toteutuksesta, Engineering Solutionsista sekä hankinnasta. Toiminut aiemmin tuotantojohtajana Renewable Platform -liiketoimintayksikössä 2015–2022, johtajana (sijaisuus) Neste Singaporessa 2015, johtajana Neste Netherlands, Uusiutuvat tuotteet -liiketoimintayksikössä 2010–2015 ja tuotantopäällikkönä Huntsmanilla 2005–2010. Circular Task Force of the Economic Board, Zuid-Hollandin jäsen, Executing Committee national Climate Agreement Mobility ja Executing Committee National Aviation Agreementin jäsen, Dutch Association for Sustainable Biofuelsin (NVDB) puheenjohtaja ja hallituksen jäsen Deltalinqs, Enterprise Association for Mainport Rotterdamissa. Edustaa yhdistyksessä uusiutuvia, ja toimii turvallisuusasioiden puheenjohtajana.
Lars Peter Lindfors
(s. 1964)

Innovaatiojohtaja
Tekniikan tohtori, MBA
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2009

Tullut yhtiön palvelukseen 2007. Vastaa yhtiön innovaatiotoiminnosta, mukaan lukien tutkimus, kehitys, teknologia sekä uudet liiketoiminta-alustat. Vastannut aiemmin investointien hallinnasta, informaatioteknologiasta, hankinnasta, liiketoimintaprosesseista sekä strategiasta. Toiminut aiemmin yhtiön teknologiajohtajana 2013-2019, yhtiön teknologia- ja strategiajohtajana 2009–2012 sekä Tutkimus- ja teknologia -yksikön johtajana 2007–2009. Toiminut välissä Perstorp-konsernin tutkimuksesta, teknologiasta ja kehityksestä vastaavana johtajana ja kehitysjohtajana 2001–2007. Sitä ennen toiminut Nesteellä mm. tutkimuksesta ja kehityksestä vastaavana päällikkönä 1989–2001. Fortumin ja Nesteen säätiön hallituksen puheenjohtaja.
Christian Ståhlberg
(s. 1974)

Lakiasiainjohtaja
Oikeustieteen kandidaatti
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2017

Tullut yhtiön palvelukseen vuonna 2017. Vastaa konsernin lakiasioista ja vaatimustenmukaisuudesta (compliance). Toimii johtoryhmän, hallituksen, tarkastusvaliokunnan, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja sidosryhmien neuvottelukunnan sihteerinä. Toiminut aiemmin lakiasiainjohtajana Rettig Groupissa 2015–2017, sekä lakimiehenä Pohjola Pankissa 2011–2014, Neste Oilissa 2007–2011 ja Roschierilla 1998–2007. Olvi Oyj:n hallituksen jäsen sekä henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan jäsen 2023–. Keskuskauppakamarin lakivaliokunnan jäsen 2023–.