Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Nesteen toimitusjohtaja Matti Lehmus (s. 1974, eMBA, diplomi-insinööri)  johtaa yhtiön liiketoimintaa osakeyhtiölain sekä yhtiön hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.

Neste Oyj:n hallitus on nimittänyt Heikki Malisen, KTM, MBA (Harvard) Nesteen toimitusjohtajaksi viimeistään 2.11.2024 alkaen. Kuten 29.4.2024 tiedotettiin, Nesteen nykyinen toimitusjohtaja Matti Lehmus jatkaa tehtävässään, kunnes Heikki Malinen aloittaa yhtiön ​​toimitusjohtajana.

Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti sekä vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Hallitus nimittää toimitusjohtajan. Hallitus myös arvioi toimitusjohtajan suoritusta vuosittain ja päättää hänen palkastaan henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan esityksen pohjalta

Yhtiön johtoryhmä (Executive Committee) avustaa toimitusjohtajaa yhtiön johtamisessa sekä yhtiön strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteuttamisessa. Johtoryhmä muodostuu seuraavista henkilöistä:

Heikki Malinen
(s. 1962)

Viimeistään 2.11.2024 alkaen Nesteen toimitusjohtaja ja johtoryhmän puheenjohtaja
Kauppatieteiden maisteri, MBA (Harvard)

Toimitusjohtaja, Outokumpu Oyj 2020–. Konsernijohtaja, Posti Group Oyj 2012–2019. Toimitusjohtaja, Pöyry Oyj 2008–2012. Strategiajohtaja, johtajiston jäsen, UPM-Kymmene Oyj 2006–2008. Toimitusjohtaja, UPM North America 2004–2005. Myyntijohtaja, UPM North America 2002–2003. Partneri, Jaakko Pöyry Consulting, New York, USA 2000–2001. Useita johto- ja päällikkötehtäviä mm. McKinsey & Co:lla ja UPM:llä 1986–1999. Varapuheenjohtaja, Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2023–. Varapuheenjohtaja, Teknologiateollisuus ry 2023–.

Kuva: Outokumpu Oyj
Matti Lehmus
Matti Lehmus
(s.1974)

Nykyinen toimitusjohtaja ja johtoryhmän puheenjohtaja
eMBA, diplomi-insinööri
Toimitusjohtaja vuodesta 2022–2024

Kuten 29.4.2024 tiedotettiin, Nesteen nykyinen toimitusjohtaja Matti Lehmus jatkaa tehtävässään, kunnes Heikki Malinen aloittaa yhtiön ​​toimitusjohtajana. Tullut yhtiön palvelukseen 1998. Vastannut aiemmin Renewables Platform -yksiköstä 2019–2022 ja Öljytuotteet-liiketoiminta-alueesta 2014–2019. Toiminut aiemmin muun muassa Öljy- ja uusiutuvat tuotteet -liiketoiminta-alueen johtajana 2011–2014, Öljytuotteet-liiketoiminta-alueen johtajana 2009–2010, Perusöljyt-liiketoiminnan johtajana Erikoistuotteet-toimialalla 2007–2009, liiketoiminnan kehitysjohtajana vuonna 2007 ja bensiiniviennistä ja tradingistä vastaavana päällikkönä 2004–2007 Öljynjalostus-toimialalla. Huoltovarmuusneuvoston jäsen 2018–.
Markku Korvenranta
Markku Korvenranta
(s. 1966)

Johtaja, Öljytuotteet-liiketoimintayksikkö
Diplomi-insinööri, tuotantotalous
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2021 alkaen

Tullut yhtiön palvelukseen 2021. Vastaa Öljytuotteet-liiketoimintayksiköstä. Toiminut aiemmin Group Portfolio Developmentin johtajana Marquard & Bahlsilla Saksassa 2019–2021, Borealis Base Chemicalsin johtajana ja johtoryhmän jäsenenä Itävallassa 2010–2018 ja sitä ennen eri johto- ja päällikkötehtävissä Borealiksella Itävallassa, Suomessa, Tanskassa ja Belgiassa 1994–2010. Toiminut myös useissa eri tehtävissä Neste Chemicalsin palveluksessa 1990–1994. Oiltankingin hallituksen jäsen Saksassa 2021–.
Carl Nyberg
(s.1979)

Johtaja, Uusiutuvien toimitusketju ja vastuullisuus
Väliaikainen johtaja, Uusiutuvat tuotteet -liiketoimintayksikkö 8.5.2024 alkaen
Kauppatieteiden maisteri
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2019

Tullut yhtiön palvelukseen 2005. Vastaa Uusiutuvien toimitusketjusta ja vastuullisuudesta. Vastaa väliaikaisesti Uusiutuvat tuotteet -liiketoimintayksiköstä, kuten 8.5.2024 tiedotettiin. Vastannut aiemmin Renewables Platform -yksiköstä 2022–2023 ja Renewable Road Transportation -liiketoimintayksiköstä 2019–2022. Toiminut aiemmin Nesteellä useissa eri tehtävissä, muun muassa Uusiutuvien tuotteiden Skandinavian myynnistä vastaavana johtajana 2016–2019, hankintajohtajana Öljytuotteissa Genevessä 2014–2016, raakaöljyn tradingista vastaavana päällikkönä 2013–2014. Neste Ab:n toimitusjohtaja 2017–2019. eFuel Alliance e.V. hallituksen jäsen 2021–2023. Martinez Renewablesin hallituksen jäsen 2022–.
Martti Ala-Härkönen
(s. 1965)

Talous- ja rahoitusjohtaja, strategia ja IT
Kauppatieteiden tohtori, tekniikan lisensiaatti
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2022

Tullut yhtiön palvelukseen 2022. Vastaa taloudesta, strategiasta ja IT:stä. Toiminut aiemmin talous- ja rahoitusjohtajana Caverion Oyj:ssa (talous, M&A ja IT) 2016–2022, Cramo Oyj:ssä (talous ja kehitys) 2006–2016, WM-data Oy:ssä 2004–2006 ja Novo Group Oyj:ssa 1998–2004 (talous ja kehitys) sekä rahoituspäällikkönä ja emissiopäällikkönä Postipankki Oyj:ssä 1995–1998. Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Ilmarisen hallintoneuvoston jäsen 2022–. Digia Oyj:n hallituksen jäsen 2016–, varapuheenjohtaja 2023–, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja, nimitysvaliokunnan jäsen. Martinez Renewablesin hallituksen jäsen 2022–, puheenjohtaja 2023–.

Hannele Jakosuo-Jansson
(s.1966)

Henkilöstö-, turvallisuus- ja viestintäjohtaja
Diplomi-insinööri
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2006

Tullut yhtiön palvelukseen 1990. Vastaa yhtiön henkilöstöstä, turvallisuudesta ja viestinnästä. Vastannut aiemmin konsernin henkilöstö- ja turvallisuusasioista sekä hankinnoista. Toiminut aiemmin muun muassa Öljynjalostuksen henkilöstöjohtajana 2004–2005 ja laboratorio- ja tutkimuspäällikkönä yhtiön Teknologiakeskuksessa 1998–2004. Kemianteollisuus ry:n Osaamis- ja vetovoimavaliokunnan puheenjohtaja. Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n Osaava työvoima -valiokunnan varapuheenjohtaja. Finnair Oyj:n hallituksen jäsen ja Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja 2021–. Directors' Institute of Finland, Senior Advisor (johtava asiantuntija) 2023–.
Bart Leenders
Bart Leenders
(s. 1969)

Johtaja, Teknologia ja projektit
Konetekniikan diplomi-insinööri
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2023

Tullut yhtiön palvelukseen 2010. Vastaa yhtiön teknologiasta ja projekteista. Vastannut aiemmin investointien hallinnasta ja toteutuksesta, Engineering Solutionsista sekä hankinnasta 1–10/2023. Toiminut aiemmin Nesteellä tuotantojohtajana Renewable Platform -liiketoimintayksikössä 2015–2022, johtajana (sijaisuus) Neste Singaporessa 2015, johtajana Neste Netherlands ja Uusiutuvat tuotteet -liiketoimintayksikössä 2010–2015. Toiminut tuotantopäällikkönä Huntsmanilla 2005–2010. Circular Task Force -työryhmän jäsen, Economic Board Zuid-Holland 2021–2023. Kansallisten Executive Committee -työryhmien jäsen, Climate Agreement Mobility ja Aviation Agreement 2018–. Dutch Association for Sustainable Biofuelsin (NVDB) puheenjohtaja 2013–. Deltalinqsin (Rotterdamin pääsatamassa toimiva yritysliitto) hallituksen jäsen 2010–, edustaa yhdistyksessä uusiutuvia ja toimii turvallisuusasioiden puheenjohtajana. Martinez Renewablesin hallituksen jäsen 2023–.
Christian Ståhlberg
(s. 1974)

Lakiasiainjohtaja
Oikeustieteen kandidaatti
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2017

Tullut yhtiön palvelukseen vuonna 2017. Vastaa konsernin lakiasioista ja vaatimustenmukaisuudesta (compliance). Toimii johtoryhmän, hallituksen, tarkastusvaliokunnan, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja sidosryhmien neuvottelukunnan sihteerinä. Toiminut aiemmin lakiasiainjohtajana Rettig Groupissa 2015–2017, sekä lakimiehenä Pohjola Pankissa 2011–2014, Neste Oilissa 2007–2011 ja Roschierilla 1998–2007. Olvi Oyj:n hallituksen jäsen sekä henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan jäsen 2023–. Keskuskauppakamarin lakivaliokunnan jäsen 2020–.