Osakkeenomistukset

Hallituksen jäsenten yhtiön osakeomistukset on esitetty seuraavassa taulukossa. Tiedot kattavat suorassa omistuksessa olevat Nesteen osakkeet, sellaisten organisaatioiden kautta omistetut osakkeet, joista asianmukainen hallituksen jäsen omistaa osake-enemmistön, sekä edunvalvojan ominaisuudessa omistetut osakkeet. Hallituksen jäsenten palkkioita ei makseta osakkeina. Hallituksen jäsenet ovat hankkineet taulukossa esitetyt osakkeet omalla kustannuksellaan.

Hallituksen jäsenten osakeomistukset (tilanne 31.12.2023)

Jäsen 2023 2022
Matti Kähkönen 13 945 13 080
John Abbott 784 374
Nick Elmslie 2 784 2 374
Just Jansz 784 374
Heikki Malinen 857 -
Eeva Sipilä 1 900 1 354
Johanna Söderström 3 784 3 374
Kimmo Viertola 410 -