Osakkeenomistukset

Hallituksen jäsenten yhtiön osakeomistukset on esitetty seuraavassa taulukossa. Tiedot kattavat suorassa omistuksessa olevat Nesteen osakkeet, sellaisten organisaatioiden kautta omistetut osakkeet, joista asianmukainen hallituksen jäsen omistaa osake-enemmistön, sekä edunvalvojan ominaisuudessa omistetut osakkeet. Hallituksen jäsenten palkkioita ei makseta osakkeina. Hallituksen jäsenet ovat hankkineet taulukossa esitetyt osakkeet omalla kustannuksellaan.

Hallituksen jäsenten osakeomistukset (tilanne 31.12.2022)

Jäsen 2022 2021
Matti Kähkönen 13 080 12 310
John Abbott 374 -
Nick Elmslie 2 374 2 000
Martina Flöel 374 -
Just Jansz 374 -
Jari Rosendal 374 -
Eeva Sipilä 1 354 -
Johanna Söderström 3 374 3 000
Marco Wirén 3 537 3 000