Käyttöturvallisuustiedote (KTT) Q&A

Mikä KTT on?

Käyttöturvallisuustiedote (KTT) on lakisääteinen asiakirja, jolla välitetään tietoa kemikaalin ominaisuuksista, riskeistä sekä turvallisesta käytöstä teollisuus- tai ammattikäyttöön.

Mihin KTT:ta tarvitaan?

Käyttöturvallisuustiedotteet suunnataan Euroopan Unionin alueella työnantajille. Työnantajalla on velvollisuus muuntaa tiedot omalle organisaatiolleen sopivaan muotoon riskien hallitsemiseksi omalla työpaikallaan. Työntekijöiden ja heidän edustajiensa tulee saada käyttöturvallisuustiedotteet nähtäväksi.

Kenelle KTT on tarkoitettu?

Käyttöturvallisuustiedotteet on tarkoitettu kaikille kemikaaleja ammatissaan käsitteleville.

Milloin ja kuinka usein KTT lähetetään?

Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan tuotetta ensimmäistä kertaa tilattaessa ja tiedotteen sisällön muuttuessa kaikille, jotka tuotetta ovat viimeisten 12 kuukauden aikana tilanneet.

Kenelle KTT lähetetään yrityksessä?

Käyttöturvallisuustiedote lähetetään sille asiakkaan yhteyshenkilölle, jonka sähköpostiosoite on tallennettu asiakastietojärjestelmään.

Miten voin kieltää KTT:n lähettämisen?

Neste Markkinointi Oy on velvoitettu toimittamaan yritysasiakkaalle tilattua tuotetta koskevan käyttöturvallisuutiedotteen, joten sen lähettämistä ei voi erikseen kieltää.

Miten voin vaihtaa KTT:n vastaanottajan?

Vastaanottajan voi vaihtaa ilmoittamalla Nesteen asiakaspalveluun halutun yhteyshenkilön sähköpostiosoitteen.

Voinko saada KTT:n useampaan kuin yhteen sähköpostiosoitteeseen?

Kyllä voit ottamalla yhteyttä Nesteen asiakaspalveluun.

En ole tilannut mitään pitkään aikaan, mutta sain kuitenkin juuri Nesteeltä KTT:n. Miksi sain tämän?

Käyttöturvallisuustiedotteen muuttuessa uusi versio toimitetaan kaikille aiemmille vastaanottajille, joille tuotetta on toimitettu edellisten 12 kuukauden aikana.

Olen tilannut tuotetta, mutta en ole saanut Nesteeltä KTT:tä?

Ota yhteyttä Nesteen asiakaspalveluun.

Onko mahdollista saada KTT:ta toisella kielellä?

Ota yhteyttä Nesteen asiakaspalveluun, jos haluat käyttöturvallisuustiedotteen muulla kielellä.

Jos KTT on lakisääteinen, miksi en saa muilta toimittajilta käyttöturvatiedotetta?

Laki koskee kaikkia kemikaalien toimittajia, mutta Neste ei ota kantaa muiden yritysten toimintatapoihin.

Mistä KTT:t  löytyvät?

Aikaisemmin Neste on julkaissut käyttöturvallisuustiedotteet ainoastaan omilla neste.fi-sivuillaan. Jatkossa KTT:t lähetetään suoraan asiakkaille, mutta ne löytyvät myös neste.fi-sivuilta kuten ennenkin. Kaikki käyttöturvallisuustiedotteet löytyvät kootusti osoitteesta: www.neste.fi/tuotetiedotteet.

Missä laissa käyttöturvallisuustiedotteista määrätään?

Käyttöturvallisuustiedotteen laatimisesta ja toimittamisesta säädetään REACH-asetuksen (EY) N:o 1907/2006 artiklassa 31 sekä asetuksen liitteessä II.

Mistä saan lisätietoja KTT:stä?

Lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteesta sekä kemikaaleja koskevasta lainsäädännöstä löytyy Tukesin ylläpitämästä Kemikaalineuvonnasta, ohessa linkki: http://www.kemikaalineuvonta.fi/

Kuinka luen KTT:tä?

Työturvallisuuskeskus (TTK) on julkaissut aiheesta kattavan oppaan: http://ttk.fi/files/4668/Uudet_kayttoturvallisuustiedotteet_ja_pakkausmerkinnat.pdf

Kauanko minun pitää säilyttää KTT:tä?

Käyttöturvallisuustiedotteita on säilytettävä vähintään 10 vuotta kemikaalin käytön päättymisen jälkeen (Reach-asetuksen (EY N:o 1907/2006) Artikla 36, Velvollisuus säilyttää tiedot).

Mistä löydän muiden Neste-tuotteiden käyttöturvallisuustiedotteet?

Tuotetiedotteet ja käyttöturvallisuustiedotteet löytyvät osoitteesta:

https://www.neste.fi/tuotetiedotteet