Prosessiturvallisuus

Prosessiturvallisuudesta huolehtiminen varmistaa, että prosessiin kuuluvia vaarallisia aineita ja energiaa käsitellään turvallisesti. Olemme valmistautuneet odottamattomiin prosessihäiriöihin ja hätätilanteisiin hyvin. Prosessiturvallisuudesta huolehtimalla varmistamme, että prosessimme toimivat häiriöttömästi eikä henkilöstöllemme tai ympäristölle aiheudu vaaraa. 

Lähtökohtanamme on aina ollut vaarojen ymmärtäminen ja riskien analysoiminen prosessien suunnittelussa, toteuttamisessa tai muuttamisessa. Mielestämme prosesseista saadaan erittäin turvallisia ja luotettavia suunnittelemalla luonnostaan turvallisia prosesseja, varmistamalla käyttöomaisuuden hallinta ja käyttämällä laitoksia turvallisesti. Olemme sitoutuneet ottamaan oppia päivittäisestä työstämme, läheltä piti -tapauksista ja poikkeamista. Viranomaiset ja tarkastuslaitokset auditoivat toimintatapojamme säännöllisesti. Teemme myös itse sisäisiä tarkastuksia.

Yhteydenpito viranomaisten kanssa jalostamopaikkakunnilla on tärkeää prosessiturvallisuuden varmistamisessa. Teemme jatkuvasti yhteistyötä ja valmiussuunnittelua pelastusviranomaisten kanssa.