Power-to-X: polttoaineita vedestä ja hiilidioksidista

Fossiilisten polttoaineiden ja öljypohjaisten tuotteiden korvaaminen uusiutuvilla on ihmiskunnan suurimpia haasteita.

Tarvittavan volyymin vuoksi ongelmaan on vaikea löytää vain yhtä ratkaisua. Metsätalouden ylijäämät, jätteet ja levät ovat kaikki tärkeitä raaka-aineita, mutta haasteeseen on myös täysin toisenlainen lähestymistapa: power-to-X-teknologiat.

Power-to-X:n ydinteknologia on elektrolyysi, jossa vetyä tuotetaan sähkön avulla vedestä.

Power-to-X-teknologialla uusiutuva sähköenergia voidaan muuttaa vedyksi, muiksi polttoaineiksi ja jopa kemikaaleiksi ja materiaaleiksi. Näin saadaan polttoaineita, joita voidaan käyttää, kun sähköenergian käyttö sellaisenaan on vaikeaa. 

Power-to-X:n ydinteknologia on elektrolyysi, jossa vetyä tuotetaan sähkön avulla vedestä. Vedyllä on kaikista polttoaineista eniten energiaa massayksikköä kohden, ja se palaa täysin päästöttömästi.

Teknologiaa on mielekästä käyttää uusiutuvan vedyn tuotannossa silloin, kun käytetty sähkö tulee uusiutuvista lähteistä, kuten tuuli- tai aurinkovoimasta. Teknologiaa voidaan hyödyntää joko sellaisenaan tai syntetisoituna hiilidioksidin kanssa, kun tavoitteena on tuottaa nestemäistä tai kaasumaista hiiltä sisältäviä polttoaineita.

Power-to-X mahdollistaa siirtymisen kokonaan uusiutuvaan energiaan ilman, että nykyiseen liikenteen, lämmityksen ja teollisuuden infrastruktuuriin tarvitsee tehdä suuria muutoksia. Käyttämällä raaka-aineena teollisuuden CO2-päästöjä, power-to-X-teknologiat voivat muuttaa ongelman ratkaisuksi.

Power-to-X mahdollistaa siirtymisen kokonaan uusiutuvaan energiaan ilman, että nykyiseen liikenteen, lämmityksen ja teollisuuden infrastruktuuriin tarvitsee tehdä suuria muutoksia.