Resurssitehokkuus ja kiertotalous

Maailmassa kulutetaan tällä hetkellä enemmän luonnonvaroja kuin maapallo pystyy tuottamaan. Siksi on meidän vastuullamme tehdä vähemmästä enemmän.

Etsimme omassa toiminnassamme jatkuvasti keinoja olla entistä materiaalitehokkaampia. Jalostamomme toimivat tehokkaasti, ja käyttämistämme raaka-aineista vain hyvin pieni osa päätyy jätteeksi.

Toisen jäte, meidän raaka-aineemme – uusiutuvia polttoaineita jätteistä

Emme hyödynnä jätteistä saatavaa energiaa esimerkiksi polttamalla, vaan tuotamme niistä aivan uudenlaisia tuotteita, kuten huippulaatuista Neste MY uusiutuvaa dieseliä™ ja Neste MY uusiutuvaa lentopolttoainetta™. Niillä voidaan korvata fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja vähentää merkittävästi kasvihuonekaasupäästöjä.

Jätteiden ja tähteiden osuus on uusiutuvien raaka-aineiden vuosittaisesta käytöstämme maailmanlaajuisesti yli 90 prosenttia. Lisäksi tuotamme uusiutuvaa dieseliä ja uusiutuvaa lentopolttoainetta 100-prosenttisesti jätteistä ja tähteistä peräisin olevista raaka-aineista. Tutkimme jatkuvasti mahdollisuuksia hyödyntää entistäkin heikkolaatuisempia jätteitä ja tähteitä.

Käytämme joka vuosi noin kymmentä erilaista uusiutuvaa raaka-ainetta ja valmistamme niistä uusiutuvia tuotteita, kuten uusiutuvia liikenteen polttoaineita ja lentopolttoaineita, sekä syöttöainetta uusiutuvien polymeerien ja kemikaalien valmistukseen.

Materiaalitehokkuus perinteisessä öljynjalostuksessa

Öljynjalostus on erittäin materiaalitehokasta, sillä hyvin suuri osa käytetyistä raaka-aineista pystytään hyödyntämään. Raakaöljyä voidaan käyttää monella eri tavalla, ja vain pieni määrä päätyy jätteeksi. Laatuvaatimuksia vastaamaton lopputuote on mahdollista palauttaa takaisin prosessoitavaksi.

Haluamme olla johtava toimija vähähiilisessä jalostuksessa. Tutkimme nesteytetyn muovijätteen hyödyntämistä raakaöljyn korvaamiseen polttoaineiden, kemikaalien ja uusien muovien valmistuksessa.

Materiaalien kiertäminen teollisissa symbiooseissa

Pyrimme säästämään materiaaleja ja suojelemaan ympäristöä. Kaikki jalostamomme sijaitsevat teollisuusalueilla, mikä tuo synergiamahdollisuuksia muiden alueen toimijoiden kanssa. Esimerkiksi Porvoon jalostamollamme öljynjalostukseen syötettävistä raaka-aineista otetaan talteen rikki, joka prosessoidaan jalostamolla alkuainerikiksi ja hyödynnetään omana tuotteenaan. Lisäksi Porvoossa muodostuu joka vuosi noin 10 000 tonnia käytettyä pesulipeää, jota käytetään selluteollisuudessa. 

Singaporen ja Rotterdamin jalostamot voivat käyttää lähialueidensa yritysten prosesseissa syntyviä sivuvirtoja ja jätettä oman tuotantonsa raaka-aineena.

CO2-talteenottolaitos 

Nesteen Singaporen jalostamon yhteyteen rakennettu CO2-talteenottolaitos käynnistettiin maaliskuussa 2016. Hiilidioksidin talteenotto lisää jalostamon resurssitehokkuutta ja pienentää uusiutuvien tuotteiden koko elinkaaren aikaista hiilijalanjälkeä. Myös raakaöljyyn perustuvien tuotteiden jalostusprosessissa Porvoon jalostamollamme syntyy hiilidioksidia, josta osa otetaan talteen ja myydään eteenpäin paikalliselle kaasuyhtiölle.