Uusiutuva vety

Siirtymä vihreään vetytalouteen on vasta alkamassa, ja uusiutuvan vedyn laaja käyttöönotto vaatii edelläkävijöitä viitoittamaan tietä muille. Keskittyminen uusiutuvaan vetyyn on olennainen osa Nesteen strategiaa sekä tavoitettamme saavuttaa hiilineutraali tuotanto vuoteen 2035 mennessä.

Tällä hetkellä noin 95 % kaikesta vedystä tuotetaan fossiilisesta maakaasusta, mikä aiheuttaa huomattavan määrän kasvihuonekaasupäästöjä. Uusiutuva (vihreä) vety on lähes päästötöntä. Sillä on valtava potentiaali vastata kasvavaan energian kysyntään ja edistää samalla maailmanlaajuisten ilmastotavoitteiden saavuttamista.

Uusiutuva vety valmistetaan vedestä elektrolyysillä, jossa vesimolekyylien hajottamiseen käytetään uusiutuvaa sähköä, kuten tuuli- tai aurinkosähköä. Tuloksena on puhdas, skaalautuva ja monipuolinen energianlähde hiili-intensiivisiin prosesseihin, kuten teräksen, betonin ja kemikaalien tuotantoon. Uusiutuva vety voi vähentää päästöjä huomattavasti liikenne- ja kuljetussektorilla, etenkin lentoliikenteessä, ja olla kilpailukykyinen synteettinen polttoaine jo vuodesta 2030 eteen päin.

Tähtäimessä vihreän vedyn kehityksen kärkipaikka

Nesteellä on käynnissä uusiutuvaan vetyyn liittyviä hankkeita, joiden tavoitteena on pienentää jalostamojen hiilijalanjälkeä ja tarjota asiakkaille laadukkaita matalapäästöisiä polttoaineita.

Uusiutuvan vedyn tuotannon demonstrointi Rotterdamin jalostamollamme Alankomaissa MultiPLHY-projektin puitteissa on yksi aloitteista, joiden avulla voimme edistää uusien vastuullisten teknologioiden kehitystä. Projekti on käyttöönottovaiheessa.

Porvoon hankkeessa kehitetään Nesteen ensimmäistä teollisen mittakaavan uusiutuvan vedyn tuotantolaitosta. 120 MW elektrolysaattoriprojektin tarkoituksena on valmistaa uusiutuvaa vetyä elektrolyysitekniikalla jalostamon käyttöön. Hanke on perussuunnitteluvaiheessa.