Hankinnan rooli

Nesteen Hankinta vastaa konserninlaajuisesti strategisesta hankinnasta, ostotoiminnasta sekä palvelutoimittajahallinnasta epäsuoraan spendiin liittyen.

Nesteellä suoran hankinnan piiriin kuuluvat raakaöljy ja muut syöttöaineet sekä valmiit öljy- ja uusiutuvat tuotteet. Epäsuoran hankinnan piiriin kuuluu kaikki muu eli operoinnin, investointien, kunnossapidon ja liiketoiminnan tarvitsemat hyödykkeet ja resurssit, mukaan lukien erilaiset materiaalit, laitteet, tarvikkeet, käyttöhyödykkeet, urakointi ja muut palvelut.