Porvoo

Porvoon jalostamomme on yksi Euroopan tehokkaimmista ja monipuolisimmista jalostamoista. Valmistamme jalostamolla sekä raakaöljystä että uusiutuvista raaka-aineista yli sataa erilaista lopputuotetta asiakkaillemme globaalisti. Nesteen tavoitteena on tehdä Porvoon jalostamosta Euroopan vastuullisin jalostamo.

Porvoon jalostamon tämänhetkinen kokonaistuotantokapasiteetti on noin 12 miljoonaa tonnia vuodessa. Jalostamolla prosessoidaan noin 10 miljoonaa tonnia raakaöljyä vuodessa erilaisiksi öljytuotteiksi, esimerkiksi vähärikkisiksi laivapolttoaineiksi. Lisäksi jalostamo on tuottanut uusiutuvia tuotteita 100-prosenttisesti uusiutuvista raaka-aineista NEXBTL™-yksiköissään vuodesta 2007 lähtien.

Porvoon öljynjalostamo muutetaan asteittain uusiutuvien ja kiertotalousratkaisujen jalostamoksi

Joulukuussa 2023 Neste teki päätöksen Porvoon öljynjalostamon asteittaisesta muuttamisesta johtavaksi uusiutuvien ja kiertotalousratkaisujen jalostamoksi. Suunniteltu muutos etenee vaiheittain ja vaatii useita erillisiä investointipäätöksiä seuraavan vuosikymmenen aikana. Tavoitteena on saattaa muutos päätökseen 2030-luvun puolivälissä.

Yhtiö arvioi pitkän aikavälin kapasiteettipotentiaalin muutoksen jälkeen olevan noin 3 miljoonaa tonnia uusiutuvia ja kiertotaloustuotteita, kuten uusiutuvaa dieseliä, uusiutuvaa lentopolttoainetta sekä uusiutuvia että kierrätettyjä syöttöaineita polymeeri- ja kemian teollisuudelle. Muutosohjelman arvioitu kokonaisinvestointi on noin 2,5 miljardia euroa.

Muutos on jo käynnistynyt

Viime vuosien aikana Porvoon jalostamo on kasvattanut nesteytetyn jätemuovin prosessointia. Koeajot alkoivat vuonna 2020 hyödyntäen jalostamon nykyisiä prosessiyksiköitä, ja ne ovat jatkuneet prosessoimmalla yhä kasvavia määriä jätemuovia. Parhaillaan jalostamolle rakennetaan uutta tuotantolaitosta, jonka avulla yhtiö pystyy kasvattamaan nesteytetyn jätemuovin prosessointikapasiteettiaan 150 000 tonniin vuodessa. Uusi laitos on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla. Lopputuote – Neste RE™ – on petrokemian tuotantoprosesseihin soveltuva drop-in-raaka-aine, josta Nesteen kumppanit valmistavat korkealaatuisia polymeereja ja kemikaaleja, kuten uusia muoveja.

Lisäksi Nesteellä on käynnissä 120 MW:n elektrolysaattorihanke, jonka tavoitteena on tuottaa uusiutuvaa eli vihreää vetyä Porvoon jalostamolla. Tämä tukee Nesteen tavoitetta saavuttaa hiilineutraalius tuotannossa vuoteen 2035 mennessä. Uusiutuvan vedyn hanke on edennyt perussuunnitteluvaiheeseen, ja valmius investointipäätökseen odotetaan saavutettavan vuoden 2024 aikana. Jos investointipäätös tehdään, uusiutuvan vedyn tuotanto voisi alkaa vuonna 2026.

Jalostamolla on myös onnistuneesti yhteisprosessoitu uusiutuvia ja fossiilisia raaka-aineita perinteisessä jalostusprosessissa esimerkiksi vähäpäästöisemmän laivapolttoaineen tuottamiseksi.

Noin 8 miljoonaa kuutiometriä varastotilaa, toimivat satamat ja terminaalit

Porvoon jalostamo sijaitsee Kilpilahden yritysalueella, joka on Pohjoismaiden suurin kemianalan keskittymä. Porvoon jalostamolla työskentelee noin 1 000 henkilöä. Jalostamon maanpäällisissä ja maanalaisissa säiliöissä on lähes 8 miljoonaa kuutiometriä varastotilaa raaka-aineille ja tuotteille.  

Nesteellä on Suomessa kaksi satamaa ja kuusi terminaalia. Satamat sijaitsevat Porvoossa ja Naantalissa, ja niiden kautta toimitetaan vuosittain noin 24 miljoonaa tonnia raakaöljyä, uusiutuvia raaka-aineita, uusiutuvia ja kiertotaloustuotteita sekä muita lopputuotteita. Tuotteet toimitetaan Suomen rannikkoterminaaleihin, Itämeren alueelle, Keski-Eurooppaan, Amerikkaan sekä Aasian ja Tyynenmeren alueelle. Nesteen Porvoon satama on tonnimäärältään Suomen suurin satama. Laivakäyntejä on 1 100–1 400 vuodessa.

Nesteen jakeluterminaaleissa lastataan noin 350 rekkaa päivässä. Terminaalit sijaitsevat Porvoossa, Naantalissa, Haminassa, Kokkolassa, Kemissä ja Torniossa.