Porvoo

Nesteen Porvoon jalostamo on yksi Euroopan tehokkaimmista ja monipuolisimmista jalostamoista, jossa valmistamme yli sataa erilaista lopputuotetta asiakkaillemme globaalisti. Nesteen tavoitteena on tehdä Porvoon jalostamosta Euroopan vastuullisin jalostamo vuoteen 2030 mennessä. 

Porvoon jalostamon nykyinen kokonaistuotantokapasiteetti on noin 12 miljoonaa tonnia vuodessa. Jalostamolla prosessoidaan noin 10 miljoonaa tonnia raakaöljyä vuodessa, jota käytetään öljytuotteissa ja esimerkiksi laivapolttoaineissa. Lisäksi jalostamo on tuottanut uusiutuvia tuotteita 100 prosenttia uusiutuvista raaka-aineista NEXBTL™-yksiköissään yli 15 vuoden ajan. 

Saavuttaakseen tavoitteensa olla globaali johtaja uusiutuvissa ja kiertotalousratkaisuissa Neste on käynnistänyt strategisen selvityksen Porvoon jalostamon siirtymästä kokonaan uusiutuvien ja kiertotalousratkaisujen tuotantoon sekä raakaöljyyn perustuvan jalostuksen lopettamisesta 2030-luvun puolivälissä. Selvityksen kohteena oleva transformaatio sisältää uusiutuvien ja kierrätettävien raaka-aineiden yhteisprosessoinnin ja voisi myöhemmin jatkua olemassa olevien jalostamoyksiköiden muuttamisella uuteen käyttöön. Pitkän aikavälin tuotantokapasiteetti uusiutuvista ja kierrätetyistä raaka-aineista valmistetuille tuotteille on noin 2–4 miljoonaa tonnia vuodessa. Muutoksen ensimmäiset toimenpiteet on jo käynnistetty.

Viimeisten vuosien aikana Porvoon jalostamo on kasvattanut nesteytetyn jätemuovin prosessointia. Jätemuovin koeajot alkoivat vuonna 2020 ja nyt käynnissä on 150 000 tonnia vuodessa prosessoivan nesteytetyn jätemuovin jalostuslaitoksen rakentaminen, joka valmistuu vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla. Lopputuote – Neste RE™ – on petrokemian tuotantoon soveltuva drop-in-raaka-aine, josta Nesteen kumppanit valmistavat korkealaatuisia polymeereja ja kemikaaleja, kuten uusia muoveja. Nesteen tavoitteena on käsitellä yli miljoona tonnia jätemuovia vuodessa. 

Lisäksi Nesteellä on käynnissä 120 MW:n elektrolysaattorihanke, jonka tavoitteena on tuottaa uusiutuvaa eli vihreää vetyä Porvoon jalostamolla. Tämä tukee Nesteen tavoitetta saavuttaa hiilineutraalius tuotannossa vuoteen 2035 mennessä. Uusiutuvan vedyn hanke on edennyt perussuunnitteluvaiheeseen, ja valmius investointipäätökseen odotetaan saavutettavan vuoden 2024 aikana. Jos investointipäätös tehdään, vihreän vedyn tuotanto voisi alkaa vuonna 2026.

Porvoon jalostamo sijaitsee Kilpilahden yritysalueella, joka on Pohjoismaiden suurin kemianalan keskittymä. Porvoon jalostamolla työskentelee noin 1 000 henkilöä.

Noin 8 miljoonaa kuutiometriä varastotilaa, toimivat satamat ja terminaalit

Porvoon jalostamon maanpäällisissä ja maanalaisissa säiliöissä on lähes 8 miljoonaa kuutiometriä varastotilaa raaka-aineille ja tuotteille.  

Nesteellä on Suomessa kaksi satamaa ja kuusi terminaalia. Satamat sijaitsevat Porvoossa ja Naantalissa, ja niiden kautta toimitetaan noin 24 miljoonaa tonnia raakaöljyä, uusiutuvia raaka-aineita, uusiutuvia ja kiertotaloustuotteita, sekä muita lopputuotteita vuodessa. Tuotteet toimitetaan Suomen rannikkoterminaaleihin, Itämeren alueelle, Keski-Eurooppaan, Amerikkaan ja Aasian ja Tyynenmeren alueelle. Nesteen Porvoon satama on tonnimäärältään Suomen suurin satama. Laivakäyntejä on 1 100–1 400 vuodessa.

Nesteen jakeluterminaaleissa lastataan noin 350 rekkaa päivässä. Terminaalit sijaitsevat Porvoossa, Naantalissa, Haminassa, Kokkolassa, Kemissä ja Torniossa.