Olet täällä

Porvoo

Nesteen Porvoon jalostamo sijaitsee Kilpilahden teollisuusalueella, joka on Pohjoismaiden suurin kemianalan keskittymä. Valmistamme jalostamollamme Porvoossa sekä fossiilisia että uusiutuvia tuotteita.

Porvoon jalostamolla on neljä tuotantolinjaa ja yli 40 tuotantoyksikköä, mukaan lukien kaksi NEXBTL-yksikköä, jotka tuottavat uusiutuvaa Neste MY dieseliä. Porvoon jalostamon tuotanto on pitkälle automatisoitua ja nykyaikaista – jalostamo on itse asiassa yksi tehokkaimmista ja monipuolisimmista jalostamoista Euroopassa. 

Porvoossa raakaöljyn jalostuskapasiteetti on noin 10,5 miljoonaa tonnia vuodessa eli 206 000 barrelia päivässä. Raakaöljyn lisäksi Porvooseen tuodaan myös muita syöttöaineita, joten kokonaistuotantokapasiteetti on yhteensä noin 12,5 miljoonaa tonnia vuodessa. Porvoon jalostamon tärkeimmät tuotteet ovat liikennepolttoaineet (diesel, bensiini), laivapolttoaineet ja perusöljy.

Nesteen jalostamolla Porvoossa työskentelee noin 1 000 henkilöä.

Liki 8 miljoonaa kuutiometriä varastotilaa

Porvoon maanpäällisissä ja maanalaisissa säiliöissä on varastotilaa raaka-aineille ja tuotteille yhteensä liki 8 miljoonaa kuutiometriä. Lisäksi Nesteellä on Porvoossa öljysatama ja jakeluterminaali. Nesteen Porvoon satama on tonnimäärältään Suomen satamista suurin ja laivakäyntejä on vuosittain noin 1100–1400.

Naantalin jalostamo

Nesteen jalostustoiminta päättyi Naantalissa maaliskuun 2021 lopussa. Neste jatkaa toimintaansa Naantalissa satama- ja jakeluterminaalin toimintojen osalta. 

Nesteen Naantalin terminaali satamineen huolehtii lounaisen Suomen liikennepolttonesteiden jakelusta. Naantalin terminaalin toiminnot pitävät sisällään sataman, säiliöautojakelusta  vastaavan jakeluterminaalin, laajan säiliöalueen sekä tukitoimintoja kuten esimerkiksi jätevedenpuhdistamon. Naantalin öljysatama on liikennemäärältään Suomen viidenneksi suurin satama.