Vastuullisuuspolitiikat ja -periaatteet

Olemme sitoutuneet toimimaan eettisesti ja noudattamaan kunkin toimintamaamme lainsäädäntöä. Edellytämme samaa myös kumppaneiltamme. Lainsäädännön lisäksi noudatamme toiminnassamme myös vastuullisuusperiaatteitamme, jotka luovat pohjan ja antavat suuntaviivat kaikelle toiminnallemme.

Keskeisimmät vastuullisuusperiaatteemme ovat:

Päivitettyjä toimittajien eettisiä sääntöjä sovelletaan maailmanlaajuisesti kaikkiin Neste-yhtiöiden tekemiin sopimuksiin 1. tammikuuta 2020 alkaen. Säännöt koskevat sekä suoria että epäsuoria hankintoja. Päivitetyt säännöt koskevat kaikkia toimittajia, urakoitsijoita ja muita liikekumppaneita, jotka osallistuvat tuotteiden, komponenttien, materiaalien tai palveluiden toimittamiseen Nesteelle.  

Neste on sitoutunut noudattamaan toimintaansa koskevia lakeja, säädöksiä ja yleissopimuksia. Toimittajien eettisissä säännöissä määritellään ne perusvaatimukset, joita Neste odottaa toimittajiensa ja niiden ensimmäisen tason alihankkijoiden noudattavan ja toteuttavan liiketoiminnassaan. Säännöt koskevat lain noudattamista, liiketoiminnan menettelytapoja, ihmisoikeuksia ja työntekijöiden oikeuksia, työterveyttä ja -turvallisuutta, ympäristövaikutuksia ja ilmastonmuutosta sekä raportointia. 

Neste toimii rehellisesti toimittajiaan kohtaan ja kohtelee näitä ammattimaisesti, reilusti ja tasapuolisesti. Toimittajan kykyä täyttää eettisten sääntöjen vaatimukset pidetään merkittävänä tekijänä, kun Neste päättää liikesuhteen aloittamisesta tai jatkamisesta toimittajan kanssa. 

Eettisten sääntöjen vaatimuksista voi kysyä ja eettisten sääntöjen rikkomuksesta tai mahdollisesta rikkomuksesta voi ilmoittaa osoitteeseen suppliercode@neste.com.